(17.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Možná že informace tohoto typu by pomohly věc vysvětlit. (Veselí v sále. Výkřiky z pléna: Byla by to škoda.)

Vážení, škoda to není. To bychom se pustili do debaty o kvalitě rozpočtu a prosím, abychom to nedělali.

Hlásil se předseda klubu ČSSD pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, na základě stanoviska, které zde vyslovil místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík, kvalifikovanou menšinou poslanců tvořenou členy poslaneckého klubu sociální demokracie vetuji i tento druhý návrh a jsem pevně přesvědčen, že ti poslanci, kteří neznají zákon o rozpočtových pravidlech ČR, budou mít dostatek času přes svátky si tyto své mezery ve znalostech doplnit. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že vás někdo ještě doplní tím, že v prvním lednovém týdnu bude přezkušování znalostí zákona o rozpočtových pravidlech odbornou komisí… (Oživení v sále.)

Pan předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Dovolte mi podotknout, že opět došlo k porušení § 77 odst. 7 jednacího řádu.

A k návrhu kolegy Pilipa, který skutečně měl přednášet předseda klubu, podotýkám jediné: Je to velmi nechutné, jak se chcete zbavit své zodpovědnosti za předešlé hlasování. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo, moc bych prosil, abychom se pokusili zbavit těchto komentářů. (Z pléna: Nekomentovat.)

Vážený pane poslanče, budu komentovat tyto věci. (Smích v sále.)

Předseda poslaneckého klubu Unie svobody, prosím.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych za prvé panu ministrovi připomenout, že Poslanecká sněmovna neodhlasovala, že chce rozpočtové provizorium. Poslanecká sněmovna odhlasovala, že nechce rozpočet navržený vládou, že nechce tuto vládu, pane ministře. (Hluk v sále.)

 

Poslanec František Brožík: Pan poslanec Kühnl nemá už právo hovořit jako předseda klubu Unie svobody, mluvil za něj poslanec Pilip. Seberte mu slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, vyslechněte názor předsedy poslaneckého klubu Unie svobody. (Poslanec Kühnl vytleskáván částí sněmovny.)

Dobře, oznamuji, že je 17.02 hodin. Vyhlašuji přestávku do 17.05 hodin na uklidnění sněmovny.

 

 

(Jednání přerušeno v 17.02 hodin - opět zahájeno v 17.04 hodin.)

 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené poslankyně, vážení poslanci, uplynuly dvě minuty. Prosím, aby už nestáli někteří tři metry na cestě k řečništi se zdviženou rukou. Prosím, abychom se normálně usadili a abychom se o slovo hlásili normálním způsobem zdvižením ruky. To je přidávání neklidu v jednacím sále.

Zahájím jednání až v momentu, až se doopravdy v klidu normálně usadíte v poslaneckých lavicích.

Hlásí se dva předsedové klubů, nemohu teď říci, kdo z nich se hlásil dřív. To, že je pan předseda Kühnl blíž k řečništi, není samo o sobě argument, že má dřív mluvit.

 

Poslanec Karel Kühnl: Ale já jsem hovořil a byl jsem přerušen.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, pan předseda Kühnl hovořil, omlouvám se. Má slovo. Ale prosím o schopnost naslouchání. To je elementární věc. Ale někteří nemají tuto schopnost.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože mé vystoupení jako vždy bylo připraveno z jednoho kusu, musím ho zopakovat celé od začátku.

Vážený pane ministře, musím konstatovat, že tato sněmovna neodhlasovala, že chce rozpočtové provizorium. Odhlasovala naopak, že nechce rozpočet připravený vaší vládou, a protože tak učinila již podruhé, v logice věci je, že odhlasovala, že nechce tuto vládu.

Dále, pane ministře, bych vám chtěl sdělit, že my všichni samozřejmě dobře víme, podle čeho hospodaří stát v době rozpočtového provizoria. Nejsem si úplně jistý, zda to ví vláda a její ministr financí. Podle toho, co šíří do médií od chvíle, kdy byl rozpočet zamítnut, se obávám, že to neví. To, co šíří pan ministr, je skoro na pokraji šíření poplašných zpráv. (Řečník vytleskáván.)

Zajímalo by mě, čeho se pan ministr, čeho se poslanecký klub ČSSD bojí. Bojí se diskuse? Chtějí dále jenom jednostranně do médií šířit nepravdy o hospodaření v rozpočtovém provizoriu? Myslím si, že sněmovna má plné právo požadovat diskusi o tomto bodu zde, z této katedry, na tomto místě. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP