(17.30 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Jsem rád, že zdravý rozum této sněmovny dnes žádný takový návrh nepřednesl.

Vláda zjišťuje, že to, co dříve kritizovala, se jí rovněž nedaří, ba snad daří se jí stále ještě méně. Aby deklarovala nějakou činnost, aby deklarovala nějaký úspěch na tomto poli v systému vymáhání daňové kázně, snaží se navrhovat věci, jako jsou majetková přiznání, jako jsou registrační pokladny teď a pro všechny, jako jsou registrační známky na lahve s alkoholem, jako je řada dalších věcí, které sice vůbec nepomohou okamžitému zlepšení vybírání daní, ale kterých si samozřejmě každý všimne, protože budou kde koho obtěžovat. A protože si jich každý všimne, bude vidět, že vláda koná. Je mi to velmi líto. Velmi bych si přál, aby vláda skutečně začala od zásadních priorit systému daňové kázně, a jsem přesvědčen, že sněmovna v takovém případě je povinna jí v tom být maximálně nápomocna. Tato cesta nezačíná od majetkových přiznání, nezačíná od registračních pokladen pro malé obchodníky.

Z tohoto hlediska si dovolím za klub KDU-ČSL navrhnout vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování. Za předpokladu, že by tento návrh nebyl přijat, připojíme se k hlasování návrhu o zamítnutí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Jalůvka. Chcete ještě promluvit před vyvolaným panem poslancem? Prosím.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ekonomický expert strany lidové mě vyprovokoval k tomuto vystoupení. Zapomněl zdůraznit, že registrační poklady jsou obvyklé v zemích EU, a to v Rakousku všude, jsou obvyklé ve Slovinsku, které ještě není v EU, jsou obvyklé v Chorvatsku.

Co se týče značkování alkoholu, je to obvyklé v USA, kde jsou také obvyklé registrační pokladny. To není kvůli tomu, aby se znevýhodňovali drobní podnikatelé, to je k tomu, aby se znevýhodňovali vietnamští stánkaři, pašované zboží a různé šmejdy, které se k nám dovážejí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já bych sice nechal na kupujících, aby posoudili, co je šmejdem a není šmejdem, ale budiž. Ještě jedno velmi stručné vystoupení.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, rád bych se vaším prostřednictvím zeptal předřečníka, popř. předkladatele, jakým způsobem tento návrh zabraňuje tomu, aby na tržištích nebylo prodáváno nezdaněné pašované a neproclené zboží. Já v tomto zákoně nic takového, co by onomu prodeji, ke kterému dochází především na veřejných tržištích, nevidím. Já tento zákon vidím pouze jako - a teď mi promiňte ten výraz - vládní buzeraci oněch poctivých podnikatelů, kteří sídlí v kamenných obchodech a kteří neprodávají neproclené pašované a nezdaněné zboží.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má přihlášený poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, úvodem bych přednesl názor, že předložený návrh je přímým ohrožením, a to především pro malé a střední podnikatele, kteří provozují přímý prodej a poskytují služby. Velké prodejny registrační pokladny vesměs mají, i když nevyhovují předložené novele, ale jedná se hlavně o malé prodejce včetně stánků, to znamená velké množství prodejen, malý podíl na celkovém maloobchodním obratu. Z toho vyplývají vysoké náklady na kontrolní činnost při jejím malém efektu. Při současné recesi obchodů a tíživé finanční situaci malých prodejen představuje návrh další finanční zatížení nákupem pokladen. Jediný jednoznačný efekt se dá očekávat jednorázovým nárůstem obratů u prodejců pokladen.

Při současném tlaku řetězců je finanční situace malých prodejen velmi tíživá, tlak na ceny je nutí snižovat marže, klesají obraty a nevytvářejí se zisky. Efekt je tedy i proto otázkou. Mnoho majitelů malých prodejen uvažuje vzhledem k současným problémům a vysoké ztrátovosti o jejich uzavření. Návrh může tyto tendence výrazně posílit a ohrozit tak desetitisíce stávajících pracovních příležitostí.

Jak už bylo řečeno, u stánkových prodejů či tržnic kromě vypínání elektrického proudu může být i problém, že není přívod proudu.

Hlavním cílem návrhu má být omezit krácení tržeb, tedy výnosů, a tím nárůst zdanitelných zisků. Vzhledem k podnikatelskému prostředí u nás lze snadno např. prostřednictvím nákupních systémů suplujících velkoobchody téměř legálně zvyšovat náklady a zisky a opět snížením se dá docílit stejného výsledku. Zkušenosti např. ze Slovenska jsou rozporné. Došlo sice k částečnému zlepšení, ale ne v očekávané výši, rozhodně administrativní náročnost nevyrovná efekt. Poslední argument hovoří sám za sebe. Cituji z důvodové zprávy. Zde je psáno: Současně se vzhledem k platnému rozpočtovému určení výnosů daně z příjmů fyzických osob odhaduje, že zvýšené náklady na pořízení registračních pokladen ovlivní místní rozpočty negativně o 1,8 až 4,2 miliardy Kč. S tím, že samotné náklady na pořízení nových registračních pokladen se odhadují na 3 až 10 miliard Kč.

Vše svědčí o tom, že návrh sleduje politické, a nikoliv ekonomické cíle, neboť z výše uvedeného je zřejmé, že ekonomický efekt bude minimální až záporný, naopak porostou náklady na státní aparát.

Z výše uvedených důvodů navrhuji vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně dalších zákonů zamítnout. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Další je pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, podruhé v krátké době máme před sebou jakýsi návrh zákona o registraci. Tentokrát se týká registračních pokladen a já se přiznávám, že kdybych byl výrobcem, distributorem nebo servisní firmou zabývající se registračními pokladnami, tak bych byl poměrně nadšen. Kdybych byl předkladatelem, tak bych se možná těšil na vládní nařízení, které na základě již zmiňovaného paragrafu navrhovaného zákona mně bude umožňovat další příjmy či okruh osob, které budou vyňaty z režimu tohoto zákona, stanovovat. Kdybych byl nepoctivcem, proti kterým je označováno, že je tento návrh zaměřen, tak bych přemýšlel, co s tím.

Odjel bych možná na Slovensko, protože bych nepotřeboval s sebou tlumočníka, a nenechal si dávat vládní zprávy, ale nechal se informovat o zkušenostech ze života a dozvěděl bych se, že zavedení registračních pokladen kromě úředníky prezentovaných pozitivních výsledků má také negativní důsledky a dopady a především nenaplnění očekávání, která do zavedení registračních pokladen byla vkládána. Kdybych byl živnostníkem, tak bych přemýšlel o tom, jestli náhodou nebudu již nadále nekonkurenceschopný. Byl bych hrozně rád, abychom se nedívali jenom do velkých měst, do velkých obchodů, ale abychom se podívali, když vidím poslance Bílého, třeba do obce Malý Bor, kde je také pár živnostníků a kde nákup registračních pokladen může znamenat opravdovou, zcela jednoznačnou likvidaci těchto živnostníků.

Protože nejsem ani jedním z těch, které jsem zde citoval, tak bych se na to pokusil podívat jako poslanec, který si čte důvodovou zprávu a který v důvodové zprávě najde přesně ta samá čísla jako pan zpravodaj a který, protože sčítá čísla možná nesčitatelná, si řekne, že vlastně prvním rokem může vše skončit ztrátou 150 milionů, v dalších letech, když to dobře půjde, možná že to bude znamenat přínos 100 milionů ročně. Pak si ale jako poslanec kladu otázku, zda náhodou nedojde k tomu, že celá řada živnostníků ztratí zaměstnání, přijde o svoji živnost, bude muset opustit svoji živnost. Ano, možná se stanou zaměstnanci a budeme spokojeni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP