(18.00 hodin)

(pokračuje Gongol)

Mám na mysli to, že podceněním kontroly obecně a morálky zvláště jsme dosáhli stavu, který musíme dnes takto složitě řešit. Že jde o absolutní absenci morálky i u řady státních institucí, svědčí nejen stále se opakující případy korupce celníků, ale zvláště obrovské množství zboží všeho druhu, které se zde dostává z asijských zemí s minimálním nebo nulovým proclením. To má samozřejmě za následek i minimální zdanění příjmů. Sporadické kontroly celních i finančních úřadů jsou předem odhaleny, tržnice jsou vylidněny, v krajním případě se ke kontrolovanému zboží nikdo nehlásí.

Tím chci jenom říci, že se vláda podle mého názoru nezabývala možností důsledné kontroly, která by podle mého názoru byla daleko levnější a zejména účinnější. Pro toto své tvrzení uvedu několik případů ze zahraničí.

Jisté znáte země, kde kontrole daně z příjmu se věnuje daleko větší pozornost a finanční úřady nejsou vyloženě administrativní orgány jako u nás, kde se především kontroluje to, zda výkazy souhlasí do kříže, ale pracují v terénu, což má vliv i na právní vědomí občanů a podnikatelů. Je to podle mého názoru cesta daleko levnější, jejíž synergickým efektem je zlepšení právního vědomí občanů.

Jiným příkladem, tentokrát ze Slovenska, jsou zkušenosti, které jsem si i já osobně ověřoval, z již zavedeného systému přenosných pokladen. Musím bohužel konstatovat, že nejsou pouze příznivé. Po zavedení tohoto zákona do praxe došlo u řady drobných živnostníků k ukončení činnosti, protože zvýšení finančních nákladů si nemohli dovolit. Že i tam dochází k manipulaci s registračními pokladnami, potvrdila mi řada Slováků.

Očekávám, že souběžně se zavedením registračních pokladen vláda zajistí i zvýšenou kontrolu jejich správného používání, protože bez této kontroly bude jediným výsledkem zvýšení nákladů prodejců, což zaplatí spotřebitel.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Konstatuji, že jsme zvládli všechny přihlášené. Hlásí se ještě pan poslanec Bílý a pan poslanec Němec.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená sněmovno, členové vlády, dovolte, abych trochu přispěl do této debaty o organizačních pokladnách, sněmovní tisk 444. Podle mého názoru je to zbytečně a je nesmysl. Hodně se tady hovoří o tom, jak se to praktikuje v zahraničí. Podívejme se u nás.

Byl jsem v nejmenovaný den se dvěma kolegy poslanci v nejmenované obci s nejmenovanými členy finančního úřadu, když se prováděla kontrola jedné komunity prodejců. Než jsme se na místo dostavili, už měli hlášku. Přijdeme do prodejny, všichni prodavači zmizeli, pouze jeden česky nemluvící člen dával pozor, aby se to neztratilo. Představte si, kdyby tam byla registrační pokladna, k čemu by finančnímu úřadu byla, když tam nikdo není, je to soukromý majetek. V případě předvolání se dostaví s registrační pokladnou a může mít ještě další jinou. Tito lidé jsou naprosto nepostižitelní. Může také nahlásit, že mu někdo vykradl auto, což se stává dnes běžně. Když jdou na kontrolu, nahlásí vykradení auta, kde měl všechny doklady o účetnictví.

V navrhovaném zákonu nevidím žádné přispění ke snížení daňových úniků, jen vidím, že to postihne poctivé drobné podnikatele. Přinese to ale velké zvýhodnění a zisky výrobcům těchto pokladen, servisům a prodejcům.

Jestli by měl někdo zájem, aby se podíval, jak funguje tržnice, může mi říci, zprostředkuji, aby viděl, jak to funguje. Myslím si, že jsou vždycky ne o krok, ale o tři kroky vpředu. Už dnes ví, jak se tomuto problému vyhnout. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zde v obecné rozpravě zazněla celá řada konkrétních argumentů pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, těmito argumenty se dále nebudu zabývat, a to přesto, že s drtivou z nich bytostně souhlasím. Pokusím se zamyslet nad obecnější otázkou ve vztahu k zákonu o registračních pokladnách.

Jsem přesvědčen, že pro správu daní a poplatků má stát dvě rozdílné možnosti přístupu. Jedna možnost je taková, že stát nastaví přijatelné daňové parametry, jak zde byla o tom řeč při projednávání předchozího návrhu zákona, tedy tak, aby se podnikateli příliš nevyplácelo daňově podvádět, aby podnikatel bez větších problémů a bez větších zábran mohl daň zaplatit a měl klid, že nebude mít další problémy s finančním úřadem. Je to cesta relativně levná, prostá, není nutné vynakládat potom příliš velké prostředky na správu daní a poplatků. Je to i cesta, kdy menší procentuální daně mohou přinést větší výnos do státního rozpočtu.

Potom je druhá, která nastavuje velmi složitý daňový systém, která nastavuje velmi složitá pravidla pro správu a výběr daní a poplatků. Tomu odpovídají i relativně vysoké náklady na správu a výběr daní.

Myslím, že jsou v zásadě obě možnosti možné s tím, že jsou státy, které preferují první z nich, to znamená jednoduchý daňový systém bez zbytečně nákladného kontrolního mechanismu. Jsou samozřejmě státy, které se vydaly cestou kontroly, která přináší další náklady a složitý daňový systém, systém složitých daňových úlev, a tím i složité kontroly.

Mluvím zde o tom proto, že vláda dostala několikrát na vědomí v Poslanecké sněmovně při projednávání daňových zákonů, že Poslanecká sněmovna by si přála, aby vláda Poslaneckou sněmovnu seznámila se svou představou daňové reformy a svou představou daňového systému. Myslím, že registrační pokladny patří i mezi tyto zákony, které spadají do daňové reformy, protože i zde se můžeme vydat cestou byrokratického kontrolování, nebo relativně jednoduchého daňového systému.

Nabídnu zde druhé řešení. Myslím, že právě pro drobné živnostníky a i pro stát je daleko výhodnější řešení, aby u určitých drobných živností bylo možné platit paušální daň - prosím nezaměňovat s daní minimální. Paušální daň je jednoduchá, podnikatel ví, kolik zaplatí, může si tuto daňovou povinnost zakalkulovat do svého hospodaření. Stát ví, že částku vyinkasuje, a není problém se zbytečně nákladnou daňovou kontrolou.

Vzhledem k tomu, že se vláda neobtěžovala seznámit Poslaneckou sněmovnu se svými záměry v daňové reformě a se svými koncepčními záměry ve správě daní a poplatků, nemohu činit jinak, než se připojit k návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím, že by bylo dobré zrekapitulovat si vystoupení některých předřečníků a pokusit se rozlišit, co z toho bylo korektní a co nekorektní.

Možná, že by stálo za to, kdybych se pokusil učinit analogii. Když pane předsedo napomínáte poslance, aby nerušili předřečníky, vaším prostřednictvím bych požádal některé kolegy, speciálně pan poslance Payna, aby nás příště nerušil svým projevem, neboť ho považuji za blábol.

Co považuji za dále nekorektní, je pouštět zde hrůzu o tom, že chceme zavedením registračních pokladen, aby v tomto státě byli snad z podnikatelů dělníci a podobné nesmysly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP