(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Koudelkovi. Uděluji slovo zpravodaji panu poslanci Zajíčkovi.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, v hlasování ve třetím čtení tohoto návrhu poslanců Koudelky, Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků budeme postupovat podle sněmovního tisku 174/3, ve kterém jsou pozměňovací návrhy, které padly v průběhu otevřené rozpravy ve druhém čtení. Dovolím si připomenout, že v průběhu této rozpravy ve druhém čtení padl také návrh na další pozměňovací návrh, a to od předkladatelů. Bylo to v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna stála před rozhodnutím, jaká část původního návrhu se stane základem projednávání. Sněmovna rozhodla, že to bude z předloženého návrhu část označená B, a předkladatel, konkrétně pan poslanec Koudelka, navrhl, aby varianta pod písmenem A byla vzata jako pozměňovací návrh.

Z toho důvodu říkám, že pozměňovací návrhy jsou ty, které jsou v tisku 174/3 a dále varianta pod písmenem A v původním návrhu.

S ohledem na to, že nelze jinak rozhodnout, o kterém návrhu hlasovat dříve, předpokládám, že bude třeba podrobit tyto pozměňovací návrhy proceduře orientačního hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je zde tedy návrh na schválení procedury. Omlouvám se, pane zpravodaji, ale prosím, abyste ještě jednou zopakoval, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Připomněl jsem, že v průběhu rozpravy ve druhém čtení Poslanecká sněmovna rozhodla, že základem pro projednávání bude varianta B, která je obsažena v tisku 174/0. K ní byly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou v tisku 174/3, a je tam pozměňovací návrh navíc, o kterém také rozhodla sněmovna, že varianta A z původního návrhu poslanců Koudelky a dalších je pozměňovacím návrhem k této variantě B.

Rozhodneme tedy podle mého návrhu nejdříve o tom, v jakém pořadí budou hlasovány, a to orientačním hlasováním, pak odhlasujeme podle tohoto pořadí jednotlivé návrhy až do doby, kdy bude některý z pozměňovacích návrhů přijat. Pokud se tak nestane, bude jako o posledním rozhodnuto o původním návrhu ve variantě B, a protože se jedná o ústavní zákon, bude třeba třípětinového kvora.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já mám problém s jedinou věcí. My můžeme dát orientačně hlasovat, pokud se návrhy od sebe liší pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa. Já se obávám, že v těchto variantách toto splněno není, tudíž nezbude, než postupovat v pořadí, jak byly návrhy předkládány.

Fakticky se k proceduře hlásí pan navrhovatel Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já se domnívám, že je možné hlasovat orientačně, případně navrhuji, aby ve sporu rozhodla sněmovna, protože podstata těchto návrhů se liší v množství zřizovaných krajů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Musím se podívat na podstatu návrhů, abych mohl souhlasit či nesouhlasit s panem poslancem Koudelkou. Myslím, že i tento výklad je možný, takže já bych skutečně nechal hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj. Bude-li tato procedura schválena, je tím zároveň dáno, že sněmovna souhlasí, že je možné souhlasit i s výkladem pana poslance Koudelky.

 

V hlasování pořadové číslo 264 rozhodneme o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj. Zahajuji toto hlasování. Kdo souhlasí s touto procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 188 pro 148, proti 20.

 

Prosím pana zpravodaje, aby v duchu schválené procedury předkládal k orientačnímu hlasování jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Tom Zajíček: Jako o prvním návrhu rozhodneme orientačním hlasováním o návrhu předneseném poslancem Bohuslavem Zárubou, který je ve sněmovním tisku 174/3 pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji orientační hlasování pořadové číslo 265. Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh má podporu 23 kolegyň a kolegů.

 

Prosím o další návrh do orientačního hlasování.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším návrhem by byl pozměňovací návrh přednesený poslancem Miloslavem Kučerou starším, označený jako písmeno C. Jen pro orientaci - omlouvám se, že jsem to neřekl - jedná se o 11 VÚSC.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 266 se vyjádří kladně ti, co podporují tento návrh. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh získal podporu 51 hlasů.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh přednesený poslancem Jaromírem Kohlíčkem. Je uveden v tisku 174/3 pod písmenem D. Jedná se o tři celky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh bude podporován v hlasování pořadové číslo 267. Kdo je pro?

Tento návrh získal podporu 76 hlasů. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším pozměňovacím návrhem, který bude podroben proceduře orientačního hlasování, je pozměňovací návrh uvedený v tisku 174/3 pod písmenem E. Je to pozměňovací návrh přednesený poslancem Jiřím Václavkem. Jedná se o 10 VÚSC.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 268. Kdo v orientačním hlasování podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh získal podporu 57 kolegyň a kolegů.

 

Prosím o poslední návrh, který se zřejmě týká varianty A.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP