(18.50 hodin)

Poslanec Tom Zajíček: Poslední návrh je návrh, který je uveden v návrhu této novely ústavního zákona a je uveden v původním tisku pod písmenem A. Je to osm celků, návrh na osm VÚSC.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh bude prohlasován v orientačním hlasování, které má číslo 269. Kdo podporuje tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tato varianta získala největší podporu, když ji podpořil 81 poslanec.

 

Prosím, aby nyní byly předkládány návrhy podle pořadí, jak získávaly největší podporu.

 

Poslanec Tom Zajíček: Největší podporu 81 hlasů v Poslanecké sněmovně získala varianta A z původního návrhu poslanců Koudelky a dalších.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Toto je ostré hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Rozhodneme o něm v hlasování číslo 270. (Hlasy ze sněmovny: Kvorum.) Ne, toto je pozměňovací návrh. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 77, proti 81. Prosím o další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další návrh je návrh uvedený v přehledu pozměňovacích návrhů pod písmenem D, předložený poslancem Kohlíčkem. 76 hlasů, tři celky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 271. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro 73, proti 84. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Další v pořadí je pozměňovací návrh E, předložený poslancem Jiřím Václavkem. 57 orientačních hlasů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu budeme rozhodovat v hlasování číslo 272. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189, pro 56, proti 86. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším návrhem je pozměňovací návrh přednesený panem poslancem Miroslavem Kučerou starším. Je uveden pod písmenem C v přehledu pozměňovacích návrhů. 51 hlasů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh bude hlasován v hlasování číslo 273. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 54, proti 95. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Poslední je B, pozměňovací návrh přednesený panem poslancem Bohuslavem Zárubou, který dostal 26 hlasů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme o tomto návrhu rozhodovat v hlasování číslo 274. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 189 pro 18, proti 124.

 

Jestli se nepletu, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích s tím, že žádný z nich nebyl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Poslední, o čem bychom měli rozhodnout v hlasování, je původní návrh, kterým je základní text.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o základní předloze, neboť k ní nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, to znamená ze sněmovního tisku 174 je to varianta B.

Nyní vidím místopředsedu poslaneckého klubu ČSSD pana kolegu Brožíka.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, pokud by to bylo už konečné hlasování, které by rozhodlo o osudu tohoto zákona, žádám o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom upozorňuji, že se přehoupneme přes 19. hodinu a nebude možno dnes hlasovat. (Dohadování.)

Žádost je stažena a můžeme hlasovat.

Přednesu závěrečný návrh usnesení, kvorum 120 je nastaveno. Odhlašuji vás na žádost z pléna. Ještě pan zpravodaj, prosím krátce.

 

Poslanec Tom Zajíček: Prosím o chvilku poshovění na změnu kvora.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, kvorum je nastaveno. Budeme hlasovat o základním návrhu usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků, podle sněmovního tisku 174."

 

Zahajuji hlasování číslo 275 o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 186 pro 78, proti 88.

 

Konstatuji, že jsme tím projednali bod číslo 75. V duchu schváleného postupu již nebudeme otevírat a ani nemůžeme další návrh zákona, ale kolegyně a kolegové, pracujeme do 21.00, takže bych prosil o to, abychom se příliš nerozpadávali jako sbor.

Nyní vidím pana kolegu Vymětala. Prosím, pane kolego, s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych podal procedurální návrh týkající se sněmovního tisku 75. Z pohledu na to, že probíhá jednání s Ministerstvem vnitra, protože věc, kterou tento sněmovní tisk pojednává, je poněkud širší a jednání nebylo ještě ukončeno, dávám procedurální návrh, aby sněmovní tisk 75 byl stažen z pořadu 19. schůze s tím, že by měl být projednán na lednové schůzi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Poprosil bych jen, o jaký bod pořadu jde.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Spletl jsem si číslo sněmovního tisku a bod pořadu. Takže sněmovní tisk 253 - návrh poslanců Vymětala, Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje, je to bod pořadu 76. Stáhnout z pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny s tím, že se projedná v lednu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu nechám neprodleně hlasovat, není-li námitek.

 

Kdo souhlasí s návrhem kolegy Vymětala, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ze 180 přítomných bylo pro 109, proti 41. Tento bod byl stažen.

 

Budeme tedy projednávat odpovědi na písemné interpelace a potom bod zpráv, který nebyl poslaneckými kluby vetován, aby se projednávaly. Vetovány k projednávání jsou body 90, 91, 92, 104. Tyto body se nebudou projednávat po skončení písemných interpelací. Další tzv. veta poslaneckých klubů nedorazila. Táži se, jestli ještě nějaké takovéto tzv. veto je vznášeno? Toto jsou veta na projednávání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP