(9.10 hodin)

(pokračuje Turek)

Druhým problémem je výše ocenění, které máme k dispozici v pozměňovacích návrzích. Osobně zaujímám neutrální stanovisko ke všem snahám navýšit tuto částku. Jsou to snahy chvályhodné, nicméně máme za sebou již dvě čtení rozpočtového martýria a všichni si spočítáme, že se nám stále nedaří probrat do druhého čtení, ale přesto máme také k dispozici kapitolní sešit Ministerstva obrany - alespoň poslanci výboru pro obranu a bezpečnost. Tam se můžeme dočíst, že kromě této částky, kterou tady jednorázově schválíme, dochází k navýšení částek, jako je rehabilitace, kdy si veteráni léčí své šrámy na útraty českého rozpočtu, nezapomíná se na to, jsou navýšeny i částky na rekreaci těchto veteránů. Nejsou to jediné peníze, které v tuto chvíli schvalujeme. Domnívám se, že Česká republika udělala významný krok k tomu, aby si uvědomila význam těchto činů a aby náležitě tyto činy také ocenila.

Toto je mé stanovisko k předloženým pozměňovacím návrhům. Sněmovna nechť se vyjádří svým hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, také výrazně podporuji, aby tento návrh byl dnes schválen a aby nebyl podpořen návrh pana kolegy Štraita, mimo jiné z důvodů, o nichž jsme tady mluvili v předchozích debatách na toto téma - totiž že tento zákon v sobě skrývá jisté nebezpečí, že někteří dostanou dvojí ocenění: ti, kteří byli loajálnější vůči režimu v padesátých letech, jsou oceněni dvakrát. Musíme nad tímto zavřít oči a říci ano, vyplatíme všechny. Mým cílem je zákon co nejjednodušší a nejdříve, aby se ti, kteří bojovali za demokratické ideály této země, dožili odměny, kterou jim tady chceme poskytnout, abychom to udělali co nejdříve a co nejjednodušeji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Promiňte, zapomněl jsem dát hlasovat o vašem návrhu.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ve své poznámce chci říci, že vítám slib kolegy Turka, že ostatní kategorie budou odškodněny později. Stále si ale nerozumíme. Zákon 255/46 naprosto přesně určuje, kdo byl účastníkem odboje. Tyto věci nemůžeme modifikovat. Vyňali jsme jen výseč, podle mého asi 3/4 z celého zákona, a těm dáme peníze. To je ta výbušnina, o které jsem hovořil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Omlouvám se panu poslanci Štraitovi, že jsem opomenul jeho návrh na opakování druhého čtení.

Prosím všechny, aby se zaregistrovali. Nechce se mi věřit, že je nás 148, je nás v sále snad více.

 

Zahájím hlasování o návrhu pana poslance Štraita, který podal návrh na opakování druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 169 poslanců 26 hlasovalo pro, 129 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a potom přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji, abychom hlasovali v této proceduře: o pozměňovacích návrzích, které jsou označeny písm. A, které vznikly z jednání petičního výboru, bychom mohli hlasovat jako o celku, nebude-li sněmovna proti nic mít, abychom nemuseli hlasovat jednotlivé body. Vím, že předkladatel i zpravodaj souhlasí. Bude-li stejná vůle ve sněmovně, urychlíme si hlasování.

Dále navrhuji, abychom o návrhu kolegy Jana Svobody, o mém návrhu a o původním návrhu, o výši částky, hlasovali v orientačním hlasování. Tyto návrhy se od sebe liší výší částky. Hlasovali bychom orientačním hlasováním a tuto otázku rozhodli.

Navrhuji hlasovat o tom, zda by byla tato procedura pro Poslaneckou sněmovnu přijatelná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Na adresu pana zpravodaje bych poprosil, kdyby byl z celkového hlasování v bodu A vyňat bod č. 2 a o celku hlasováno zvlášť.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučuji, abychom přijali tento návrh bez velkých průtahů. Zahájíme hlasování. Prosím jen, abyste se posadili, i pan poslance Lobkowicz. Budeme hlasovat. Podle návrhu pana zpravodaje budeme nyní hlasovat o návrzích, které jsou uvedeny pod písm. A, s výjimkou bodu 2. Je to tedy bod 1 až 13 méně bod 2. Prosím o stanovisko navrhovatele.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Navrhovatel souhlasí, předkladatel souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP