(Jednání opět pokračuje v 9.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně a kolegové, končím přestávku a žádám vás, abyste se dostavili do jednacího sálu k projednávání dalšího bodu programu.

Bude jím bod

 

83.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty
Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
/sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

 

Toto třetí čtení tedy zahajuji a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Oba dva již své pozice zaujali.

K tomuto návrhu zákona nebyly žádné pozměňovací návrhy předneseny. Přesto musím formálně otevřít rozpravu ve třetím čtení - rozpravu otevírám. Rozpravu však uzavírám, protože se do ní nikdo nehlásil.

Přistoupíme tedy k hlasování, nicméně před hlasováním má možnost vystoupit se závěrečným slovem předkladatel, popř. i zpravodaj. Nyní tedy vystoupí se závěrečným slovem zástupce předkladatele pan ministr financí a místopředseda vlády ČR Pavel Mertlík. Pane místopředsedo, já ještě chvíli počkám, až se atmosféra v sále uklidní tak, aby bylo možno skutečně poslouchat váš projev.

Prosím, kolegyně a kolegové, kteří zde diskutujete a narušujete plynulý průběh našeho zasedání, abyste této činnosti zanechali.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v podstatě zopakovat to, co jsem říkal v souvislosti s tímto bodem v průběhu prvního a druhého čtení.

Včasné neuhrazení ztráty pro Konsolidační banku by znamenalo možnost nedodržení závazků této banky vůči České národní bance při uhrazování redistribučních úvěrů, které v minulosti Konsolidační banka přijala, ohrozilo by to výši základního jmění. Tato věc je tedy taková, že se řešit musí. Je otázkou, legitimní otázkou, zda to řešit tímto zákonem, nebo nějakým jiným způsobem, např. v rámci čtení zákona o státním dluhopisovém programu, který budeme projednávat zítra v rámci legislativní nouze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo, musím vás bohužel opět přerušit, dělám to velice nerad. Kolegyně a kolegové, skutečně bych požádal, abyste nevyrušovali ty, kteří chtějí pracovat.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Chtěl bych nicméně velmi silně podtrhnout, že systémově správné řešení - a jsem rád, že sněmovna volá po systémově správných řešeních - je postupovat tímto zákonem, a základní důvod je ten, že jde o úhradu ztráty Konsolidační banky za rok 1998.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí ČR panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní dostane možnost závěrečného slova zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych zdůraznit, že v žádném případě mé odmítavé doporučení, které jsem přednesl v rámci prvního a druhého čtení, nemá za cíl ohrozit stabilitu Konsolidační banky, a to i z toho důvodu, že - jak se zmínil pan ministr - budeme projednávat další zákon o státních dluhopisových programech, které se mimochodem týkají také zvýšeného schodku státního rozpočtu na letošní rok, takže ztráta Konsolidační banky může být uhrazena prostřednictvím státního rozpočtu a poté vydáním státních dluhopisů i na tuto ztrátu.

Mám tedy pocit, že k ohrožení stability Konsolidační banky dojít nemůže a jediné, co je pro sněmovnu k rozhodnutí, je, zda budeme pokračovat v minulé praxi, nebo nastolíme režim nový, který tu navrhoval pan ministr financí. Já si myslím, že ten vládní návrh spíše směřuje k tomu, část výdajů státního rozpočtu dát mimo rozpočet, a tím pádem veřejné finance trochu zneprůhlednit.

Takže já mám v této věci opačné stanovisko než pan ministr, jehož stanovisko nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Kocourkovi.

Měli bychom nyní přistoupit k závěrečnému hlasování. Předtím však registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Filipa. Prosím, pane předsedo, přistupte k řečništi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, já žádám o krátkou, pětiminutovou přestávku na poradu klubu. Požádal bych současně pana ministra financí a místopředsedu vlády, zda by mohl přijít mezi nás.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pokračovat tedy budeme v 9.53 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP