(Jednání opět zahájeno v 9.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prostor pro jednání poslaneckého klubu vypršel. Za krátkou chvíli přistoupíme k hlasování. Prosím, aby všichni ti, kdo se chtějí zúčastnit hlasování, přišli do jednacího sálu. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými magnetickými kartami.

Přednesu závěrečný návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998, podle sněmovního tisku 363."

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 102 ze 181 přítomných, proti 76.

 

Blahopřeji ministrovi financí a děkuji zpravodaji. (Potlesk.)

 

Další bod by měl být 84, ale pozměňovací návrhy byly rozdány včera ve 12.00, tudíž 24hodinová lhůta uplyne až po poledni dnešního dne.

 

Nezbývá nám, než přistoupit k bodu č. 85, kterým je

 

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

 

Jde o třetí čtení. Toto třetí čtení nyní zahajuji. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti České republiky pan Otakar Motejl a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Miloslav Výborný. Oba dva pánové již své pozice zaujali.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 257/3, a já otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Nyní má prostor zástupce navrhovatele ministr spravedlnosti Otakar Motejl vystoupit se závěrečným slovem, pokud si to přeje. Je tomu tak. Hovořit bude ministr spravedlnosti České republiky Otakar Motejl. Prosím, aby se ve sněmovně utišila atmosféra.

Pane ministře, já vás ještě nepustím ke slovu. Kolegyně a kolegové, velice důrazně vás žádám, nic to nezabírá, takže to vezmu zleva. Prosím pana Palase, aby nevyrušoval, prosím pana kolegu Payna, pana kolegu Kocourka, pana kolegu Talíře, pana kolegu Peška a opět se přemisťuji vlevo, pana kolegu Ransdorfa.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte, abych úvodem k třetímu čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o občanském soudním řádu a další zákony, použil příležitosti k tomu, abych vyslovil upřímný dík zejména ústavně právnímu výboru Poslanecké sněmovny, který se tímto zákonem velice podrobně a obsáhle zabýval, a na základě toho současně vyslovil, že s pozměňovacími návrhy, které ústavně právní výbor v tisku, který máte k dispozici, i v následujících doplňujících údajích souhlasí a že s nimi jako navrhovatel této novely plně souhlasím a doporučuji jejich přijetí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi spravedlnosti panu Otakaru Motejlovi. Nyní má možnost se závěrečným slovem vystoupit zpravodaj pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, vidíte velmi dobře z tisku 257/3, že pozměňovacích návrhů - a opakuji ministrova slova, se všemi souhlasí, já koneckonců také - je bezmála sto. Většina z nich je ovšem vzájemně provázána. Platí to zejména o těch pozměňovacích návrzích, které byly původně uvedeny v tisku 257/2 a máte je pod písm. b) tisku 257/3. To jsou vlastně legislativně technické úpravy usnesení ústavně právního výboru, stylistické úpravy a promítnutí přijatých změn do jiných částí občanského soudního řádu.

To, že byly tyto návrhy v rámci třetího čtení podány písemně, signalizuje, že k nim zřejmě žádná velká diskuse ani v rámci třetího čtení vedena nebude. Já to předpokládám. To, že v rámci třetího čtení zazněl jediný pozměňovací návrh, totiž ten, který vyvěrá z nutnosti reagovat na již přijatý zákon o Sbírce zákonů, naznačuje, že by náš dnešní postup mohl být podle mého mínění poměrně jednoduchý.

Já se vás, pane předsedající, táži, zda právě teď už je ta chvíle, kdy mohu sněmovně navrhnout, jakou procedurou probírat onu bezmála stovku pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím si, pane zpravodaji, že nyní ta chvíle nastala. To znamená předneste proceduru, kterou doporučujete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP