(10.20 hodin)

(pokračuje Pleva)

První zprávu jsme odmítli z důvodu nedostatečnosti této zprávy, protože podle našeho názoru v ní chyběla část dodržování zákona o vysílání minimálně celoplošnými televizními a rozhlasovými stanicemi a dále jsme požadovali také podrobnější zprávu o proběhlých licenčních řízeních na celoplošné rozhlasové stanice.

Ve svém dodatku, který rada předložila, toto splnila jen částečně. Proto jsme na jednání komise pro sdělovací prostředky požádali ještě o doplňující materiály. Doplňující materiály už nebyly předloženy všem členům komise, nýbrž byly předloženy pouze mně jako zpravodaji. Byly to obsáhlé materiály.

Proto navrhuji, abychom tuto zprávu schválili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru panu poslanci Plevovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Pan kolega František Brožík. Prosím.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, hlásím se v rámci všeobecné rozpravy o slovo a chci požádat jménem klubu sociální demokracie, ale i jménem klubu Unie svobody před ukončením obecné rozpravy o půlhodinovou pauzu na poradu těchto dvou klubů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozprava probíhá. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Žádná přihláška není.

V duchu žádosti, která před malou chvílí zazněla, před ukončením všeobecné rozpravy přerušuji projednávání tohoto bodu. Přerušuji jednání této schůze a budeme pokračovat v 10.51 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP