(12.10 hodin)

(pokračuje Starec)

Pokud má pocit, že mu někdo zatajuje doklady, které jsou potřebné k řádnému vyúčtování veřejných prostředků, ať postupuje takovým způsobem, aby bylo naprosto jasné, že to není on, kdo zadržuje tuto záležitost, ale že je to někdo jiný, aby bylo možno hledat oporu někde jinde. Zatím musím konstatovat, že odpověď nebyla úplná. Prostřednictvím pana předsedajícího žádám, aby panu doktorovi Matějů vzkázal, aby do chvíle, dokud neuvede věci do pořádku, v této věci již nevystupoval.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že vás pan poslanec Matějů slyšel. Není důvod, abych to opakoval. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Chci vysvětlit, proč tato diskuse probíhá tady a ne na výboru. Výbor toto téma projednával na mimořádném zasedání, které bylo přeloženo z původně plánovaného termínu a z 22 členů školského výboru bylo přítomno 14. Chápu, že se i v této sestavě mohlo stát to, co se stalo. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přeje si zpravodaj pronést závěrečné slovo? Přiznám se, že jsem vystřídal pana kolegu Grosse a přesně nevím, jak šly návrhy. Budeme hlasovat o jednotlivých předložených návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: První byl návrh na přerušení tohoto bodu (91) do doby, než se k němu vyjádří příslušný výbor. Je to návrh, o kterém bychom měli hlasovat jako první. Pokud nebude přijat, budu předkládat další návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, omlouvám se, převzal jsem řízení, můžete mi zrekapitulovat, jaké jsou další návrhy?

 

Poslanec Petr Pleva: Další návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je:

"Poslanecká sněmovna neschvaluje přepracovanou Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury za rok 1998. Žádá vládu, aby odvolala předsednictvo Grantové agentury, žádá vládu, aby do 30. června 2000 předložila novelu zákona č. 392/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění."

K dalšímu bodu - odvolání Grantové agentury - navrhuje výbor usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To teď necháme, nejdříve budeme diskutovat první bod.

 

Poslanec Petr Pleva: Pokud neprojde usnesení, které navrhuje výbor, mohli bychom hlasovat o usnesení paní kolegyně Šojdrové, že Poslanecká sněmovna bere zprávu dozorčí rady Grantové agentury na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím třem hlasováním. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám procedurální návrh, aby se v případě, že se bude hlasovat o návrhu usnesení výboru, hlasovalo po jednotlivých bodech I, II, atd., ne jako celek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Souhlasím. Dáme hlasovat o prvním návrhu, kterým je přerušit rozpravu. Je to návrh pana poslance Kučery st. Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 185 poslanců 92 hlasovalo pro, 78 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

Nyní se dostáváme k návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s tím, že zde byl vysloven názor hlasovat po jednotlivých částech.

 

Poslanec Petr Pleva: Část první. Poslanecká sněmovna neschvaluje přepracovanou Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998 podle tisku 353.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nebudu se vás ptát na stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 ani tento návrh nebyl schválen. Z přítomných 184 poslanců 88 hlasovalo pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vedlejší poznámka: je zajímavé, jak se měnilo hlasování. V jisté chvíli již 96 hlasovalo pro, změnili názor v těchto 20 vteřinách. Je to zajímavé.

 

Poslanec Petr Pleva: Další návrh je: žádá vládu, aby odvolala předsednictvo Grantové agentury ČR.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžeme se již dotknout bodu 92.

 

Poslanec Petr Pleva: Ne, toto je ještě k bodu 91. Bod 92 je odvolání dozorčí rady přímo Poslaneckou sněmovnou. Předsednictvo odvolání nepodléhá, pouze vyzýváme vládu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Navrhujete odvolat dozorčí radu Grantové agentury.

 

Poslanec Petr Pleva: Teď přijmeme usnesení, ve kterém vyzýváme vládu, aby odvolala předsednictvo Grantové agentury, což je v pravomoci vlády, nikoli v pravomoci Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 184 poslanců 88 bylo pro, 80 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Čtvrtý bod. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 30. června 2000 předložila novelu zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 186 poslanců 165 hlasovalo pro, 11 bylo proti.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní zbývá hlasovat o návrhu paní kolegyně Šojdrové, který by zněl: Poslanecká sněmovna bere přepracovanou Výroční zprávu dozorčí rady Grantové agentury ČR za rok 1998 na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 184 poslanců 84 pro, 83 proti. Ani tento návrh nebyl přijat. Nebyl přijat žádný návrh usnesení.

 

Poslanec Petr Pleva: K tomuto bodu jsme vyčerpali všechna usnesení. Nyní by bylo možno přejít k následujícímu bodu a hlasovat o usnesení.

Poslanecká sněmovna odvolává dozorčí radu Grantové agentury České republiky dle § 15 odst. 2 zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.

Toto odvolání by měl řídit předseda volební komise.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Plevovi jako zpravodajovi. Prosím pana poslance Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych se ujal řízení této části bodu 92 - procesu odvolávání jednotlivých členů dozorčí rady Grantové agentury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP