(Jednání opět zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji odpolední část našeho jednání. Technické sdělení - pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 1.

Projednáváme bod č. 96, kterým je Zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách. Upozorňuji na to, že jsme si dopoledne stanovili, že prvním bodem po polední přestávce bude ústavní zákon o referendu s tím, že nás u tohoto bodu čeká pouze hlasování. Nebude-li námitek, dokončíme hlasování k tomuto bodu. Pak půjdeme na bod, který se týká ústavního zákona o referendu, a hned potom se dostaneme k ochraně hospodářské soutěže. Takto by měl vypadat náš postup.

Pokud mám správnou informaci, rozprava byla uzavřena. Bude následovat závěrečné slovo navrhovatele, kterým je místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík. Chce využít této možnosti. Prosím, pane místopředsedo, abyste ještě chvíli posečkal. Byl bych rád, kdyby došlo k uzavření vstupních křídlových dveří do tohoto jednacího sálu. Ty z vás, kteří zde jsou, prosím, aby umožnili pracovat.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Pane předsedající, dámy a pánové, jak to zaznělo v některém z příspěvků, že zpráva není zprávou o tom, jak bude vláda umořovat, není tomu tak. Popis technik, jak se bude umořovat, tam je. Na druhé straně je tam konstatováno, že poroste státní dluh. To jsou věci různé. Co se týče faktu, že poroste státní dluh, je to dáno mimo jiné tím, že jsme transformující se ekonomikou, která potřebuje dlouhodobě dluhově financovat určité rozvojové programy, které musíme udělat proto, abychom modernizovali tuto zemi.

Chtěl bych upozornit na zkušenost zemí, které jsou dnes členy EU. Srážejí své zadlužení dolů. Zadlužení u nich vzniklo v době, kdy řešily podobné transformační problémy jako v současných letech my.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí Pavlu Mertlíkovi. Se závěrečným slovem má možnost vystoupit kolega Kocourek. Nechce využít možnosti závěrečného slova. Prosím ho, aby zopakoval návrhy, o nichž budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, z rozpravy a z usnesení rozpočtového výboru zde máme základní usnesení, které jsem přednesl jako zpravodaj rozpočtového výboru a které zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách." Toto je z usnesení rozpočtového výboru a doporučení pro sněmovnu.

V rozpravě zde zazněl můj návrh, který zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda do roku 2002 nepředpokládá umořování státního dluhu, ale naopak do roku 2002 se státní dluh zvýší více než dvojnásobně a dluhová služba se tak stane jedním z dominujících mandatorních výdajů." To je konstatovací návrh pro Poslaneckou sněmovnu.

Kolega Kalousek v rozpravě navrhl pozměňovací návrh k návrhu usnesení, který se liší v tom, že chce, aby před můj pozměňovací návrh bylo vloženo návětí: Pokud tato vláda bude realizovat svou fiskální politiku - a pokračoval by text, který jsem přednesl jako můj návrh.

Doporučuji, abychom hlasovali jako první o návrhu rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna bere na vědomí - a potom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Kalouska k mému návrhu, potom hlasovali o mém návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S tím, že se jednotlivé návrhy vzájemně nevylučují. Budeme nejprve hlasovat o základním usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 380/1, což je v bodu III., kterým bychom vzali tuto zprávu na vědomí.

 

Toto hlasování bude mít pořadové číslo 325 a já je zahajuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím o předložení pozměňovacího návrhu pana kolegy Kalouska k vašemu návrhu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Kolega Kalousek předřadil před můj pozměňovací návrh svůj návrh návětí, které zní: Pokud tato vláda bude realizovat svou fiskální politiku - a pokračovalo by to mým návrhem, nepředpokládá umořování státního dluhu do roku 2002, ale naopak do roku 2002 se státní dluh zvýší více než dvojnásobně atd. Hlasujeme pouze o tomto návětí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra i pana zpravodaje je negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 326. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat.

Z přítomných 185 pro 26, proti 141.

 

Prosím přednést váš základní návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda do roku 2002 nepředpokládá umořování státního dluhu, ale naopak do roku 2002 se státní dluh zvýší více než dvojnásobně a dluhová služba se tak stane jedním z dominujících mandatorních výdajů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je negativní, zpravodaje pozitivní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 327. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 185 pro 90, proti 87.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP