(14.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále docházíme k návrhům pana poslance Payna pod bodem 1. Je to zcela jistě nehlasovatelné, protože už byl přijat pozměňovací návrh o názvu zákona pana Pavla Svobody.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan navrhovatel souhlasí. Další návrhy jsou hlasovatelné?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: To je těžká věc. Návrh pod bodem 4 je zcela jistě nehlasovatelný, protože bylo přijato znění článku 3 ve znění návrhu pana Cyrila Svobody. Body 2 a 3 by byly hlasovatelné. O bodech 2 a 3 by se dalo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Body 2 a 3 jsou v tuto chvíli hlasovatelné. Vidím ale faktickou kolegy Krátkého.

 

Poslanec Libor Krátký: Chtěl bych zpochybnit předešlé hlasování, protože hlasovací zařízení nějakým způsobem nezafungovalo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde zpochybnění hlasování. Jedná se o hlasování číslo 337, které bylo zpochybněno, takže budeme rozhodovat o námitce.

 

O námitce rozhodneme v hlasování číslo 338. Kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Libora Krátkého, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Z přítomných 186 pro 132 a proti 22.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste mě sledoval. Budeme nově hlasovat o návrhu pana kolegy Bendy pod písm. D. Je tomu tak? Ve znění, které bylo upřesněno v rámci rozpravy ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 339. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 185 pro 87, proti 96.

 

Prosím, abyste předložil další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zůstávají návrhy pana Jiřího Payna pod bodem 2 a 3. Chcete hlasovat zvlášť, nebo dohromady? Zvlášť, takže navrhuji, aby se teď hlasovalo o návrhu pana poslance, který je uveden pod bodem 2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o těchto návrzích, které byly předloženy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Stanovisko zpravodaje je negativní, navrhovatele také negativní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 340 bylo zahájeno. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 186 pro 52, proti 107.

 

Je ještě, pane zpravodaji, nějaký návrh?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Payna pod bodem 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 341 bylo zahájeno. Stanovisko zpravodaje negativní, navrhovatele také negativní. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 186 pro 78, proti 97.

 

Je ještě nějaký návrh k hlasování?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pane předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nezpochybní-li nikdo, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, prosím o nastavení kvora na 120 hlasů a přednesu návrh závěrečného usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie, podle sněmovního tisku 171, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Hlasování pořadové číslo 342 zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 185 pro 120, proti 59. (Bouřlivý potlesk a bušení do lavic.)

 

Konstatuji, že s návrhem ústavního zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji zpravodaji, resp. navrhovateli a končím projednávání bodu č. 79.

 

Kolegyně a kolegové, přistupujeme k dalšímu bodu. Prosím, aby nikdo z přítomných neopouštěl jednací sál. Námitka není, pokračujeme dále. Je námitka? Prosím. Pan kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane místopředsedo, hlasoval jsem jinak, prosím, aby hlasování bylo zpochybněno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, budeme hlasovat o námitce. Vidím pana kolegu Filipa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já bych jen žádal pana kolegu, aby ohlásil, zda hlasoval proti, nebo se zdržel, nebo hlasoval pro, aby to mělo význam pro změnu výsledku hlasování.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Hlasoval jsem proti a ve sjetině mám napsáno, že jsem hlasoval pro.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím kolegu Hojdara. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Josef Hojdar: Poslanecký klub sociální demokracie žádá o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vyhlašuji přestávku do 14.58 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Protestuji proti jednání místopředsedy sněmovny. Při zpochybnění hlasování nelze přerušit schůzi. Je to proti jednacímu řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP