(Jednání opět zahájeno ve 14.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Vidím zdviženou ruku kolegy Koháčka. Prosím o klid. Hovořit bude pan kolega Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si ostře protestovat proti způsobu, jakým pan předsedající řídí schůzi, protože podle § 1 odst. 2 jednacího řádu jsme přijali usnesení, které jasně upravuje tu skutečnost, které jsme byli před neoprávněnou přestávkou svědky, to znamená, že o žádosti na zpochybnění hlasování se hlasuje ihned, jakmile je vznesena. Toto se nestalo. Klub sociální demokracie požádal o přestávku naprosto neoprávněně a proti našemu usnesení a předsedající schůze jí naprosto neoprávněně vyhověl. Nezbývá mi, než proti tomuto jednání ostře protestovat. Po opakovaném hlasování se hlásím k dalšímu procedurálnímu návrhu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná že se pane kolego budete divit, ale já vám příliš oponovat nebudu. Přiznám se, že se cítím docela špatně v tuto chvíli, protože cítím, že jsem chybu udělal. A mrzí mě ta chyba. Víc v tuto chvíli udělat nemohu, neboť jsem opustil řídicí stůl a byla v té době vyhlášena přestávka. Dovedu tušit, jaký návrh podáte.

Budeme v tuto chvíli hlasovat o závěrečném usnesení. (Nesouhlasné hlasy.) Hlásí se pan kolega Petr. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom pro stenozáznam bych chtěl oznámit, že jsem hlasoval plus a na mém výsledku byl křížek. Jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná, kdyby to tu zaznělo, mohli jsme si odpustit tu přestávku. Nicméně budeme hlasovat o závěrečném usnesení. (Nesouhlas.) O námitce bylo hlasováno, teď bude hlasování závěrečné. Bylo hlasováno o námitce, námitka byla schválena. (Sílící nesouhlas.) Námitka byla schválena, kolegyně a kolegové.

Kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Samozřejmě bych byl raději, kdyby námitka byla schválena, ale hlasovalo se o námitce, kterou předtím vznesl pan kolega Krátký k hlasování o mém návrhu. Ta byla schválena. Námitka, kterou vznesl pan kolega Hrnčíř, o té se opravdu nehlasovalo a musíme o ní teď rozhodnout. Podívejte se do stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, nebudu to zpochybňovat, budeme hlasovat o námitce pana kolegy Hrnčíře v hlasování číslo 343.

Kdo je pro tuto námitku, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 186 pro 163, proti 12.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP