(15.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie, podle sněmovního tisku 171, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování číslo 344. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro 121, proti 65. (Potlesk.) Návrh byl přijat.

Nyní jsou zde dva pozměňovací návrhy, jeden kolegy Mareše, druhý kolegy Koháčka. Pan kolega Mareš byl první.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, pánové ministři, dámy a pánové, já se obávám, že atmosféra není zcela příznivá tomu, co chci navrhnout, nicméně tak učiním. Chtěl bych navrhnout nový bod programu, který by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o situaci v Čečensku".

Chtěl bych v tomto bodu navrhnout usnesení jménem svým a jménem kolegů Jiřího Payna, Cyrila Svobody, Lubomíra Zaorálka a Petra Nečase, ve kterém by tato sněmovna reagovala na dramatický a bohužel také tragický vývoj v Čečensku v průběhu posledních týdnů a především posledních dnů po ultimátu, které bylo vysloveno ozbrojenými silami Ruské federace obyvatelům města Grozného. Jsem pevně přesvědčen, že tato sněmovna by si měla najít chvíli času, aby vyjádřila své vážné znepokojení nad postupem ozbrojených sil Ruské federace v Čečensku.

Myslím, že bychom měli dát jasně najevo, že chápeme, že tento postup je v rozporu s normami mezinárodního práva, určujícími povinnosti bojujících stran vůči civilnímu obyvatelstvu, a že realizace hrozby, která byla vůči obyvatelům Grozného ruskými vojsky přednesena, by znamenala jasný zločin proti lidskosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Marešovi. Vidím, že se hlásí pan kolega Filip s přednostním právem zřejmě k procedurální námitce.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Nebudu nic namítat, naopak bych chtěl, aby tento bod uvedl zítra ministr zahraničních věcí nebo zástupce vlády, který bude přítomen. Netrvám na přítomnosti ministra zahraničních věcí. Zároveň bych chtěl, aby se vyjádřil k působení sil KFOR v Kosovu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Není mi teď zcela zřejmé, o jakém návrhu mám nechat hlasovat, protože návrh kolegy Filipa nebyl přesně formulován, jestli se jedná o připojení k předchozímu návrhu a přesnou časovou specifikaci.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já se připojuji k návrhu, který přednesl kolega Mareš. My jsme už jako klub KSČM hned druhý den bombardování v Čečensku vyjádřili své znepokojení a odsoudili jsme tento barbarský útok, stejně jako jsme odsoudili barbarský útok paktu NATO ve Svazové republice Jugoslávie. My jsme totiž ve své politice konzistentní. Jsem přesvědčen, že kdokoli za vládu může říci toto stanovisko a vyjádřit se k mezinárodněpolitické situaci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosil bych, pane kolego, zapomněl jsem si asi poznamenat, kdy by měl být zařazen navržený bod.

 

Poslanec Petr Mareš: Vy jste to nezapomněl, pane předsedající, ale já jsem to zapomněl říci. Domnívám se, že bychom tento bod měli zařadit na dnešek, a to z toho důvodu, že ultimátum, o kterém jsem zde hovořil, vyprší v sobotu, a domnívám se, že každým odkladem by vyjádření této sněmovny ztrácelo svoji váhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Čili zařadit na dnešní program. Na kdy? Před 16. hodinou, to znamená ve velice krátké době. Pan kolega Filip se hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já jsem přesvědčen o tom, že není možné se tímto vážným problémem zabývat ve velmi krátké době. Nesouhlasím s tím, aby byl projednáván dnes před 16. hodinou. Navrhuji, aby byl projednáván jako první bod zítřejšího programu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Máme tu tedy dva návrhy, které budou stát proti sobě. Hlásí se pan kolega Křeček. Pane kolego, prosím jen o návrh, nevedeme rozpravu.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já už jsem jednou učinil trapný pokus upozornit sněmovnu, že na zítřek máme dva první body a dva druhé body pevně stanovené. Musíme rozhodnout, který bod bude první a který bude druhý z těch, které jsme stanovili, a jestli bude ještě třetí první bod, tak už se v tom nikdo nevyzná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP