(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Máme zde dva návrhy. Jeden návrh pana kolegy Mareše, aby to byl bod, který začneme projednávat dnes, přibližně v 15.30 hodin. To bude návrh usnesení, těžko lze v tomto okamžiku očekávat stanovisko vlády. Druhý návrh kolegy Filipa, aby to byl zítra první bod, čímž bychom zrevokovali ostatní body a skutečně by se začínalo tímto bodem. Tak by zněl návrh.

Pan kolega Ransdorf ještě? Prosím ale pouze o přednesení návrhu, protože věcnou rozpravu nevedeme.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Zpřesnění návrhu spočívá v důvodu, proč by se měla sněmovna přiklonit k návrhu kolegy Filipa.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, skutečně nelze vést rozpravu k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chci jenom upozornit sněmovnu na to, že by se nám neměly stávat trapnosti, jaké vyrábí v Senátu pan Žantovský, který jezdí po světě bez konzultace.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, je mi líto, opravdu nelze. Pan kolega Filip může.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Omlouvám se. Kolega Křeček má pravdu. Navrhuji, aby to byl v pátek bod číslo 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsou zde dva návrhy, které stojí časově proti sobě.

 

Nejprve budeme rozhodovat o návrhu pana kolegy Mareše na zařazení tohoto bodu přibližně na 15.30 hodin.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať se v hlasování číslo 345 vysloví tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 177 pro hlasovalo 72, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh je, aby to byl zítra bod č. 3, resp. 5, protože máme první dva body č. 1 a dva body č. 2.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 346. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 71, proti 46. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě fakticky pan kolega Mareš. Prosím pouze procedurální sdělení.

 

Poslanec Petr Mareš: Mám fakticko-procedurální poznámku. Chtěl jsem jenom této sněmovně, která se nechce tímto problémem zabývat, sdělit, že zde mám text usnesení, pod který se mohou ti, kteří s ním budou souhlasit, podepsat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, musím mít přesně stejný metr jako na kolegu Ransdorfa. Vaše sdělení je, že je u vás k dispozici určité prohlášení poslanců tohoto zákonodárného sboru. Kdo má chuť a zájem se k němu připojit, prosím, abyste tak učinili, ale doporučoval bych mimo prostor této zasedací síně, abychom mohli pokračovat.

Pan kolega Koháček stahuje a já mu děkuji.

 

Budeme pokračovat dále. Dalším bodem je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

 

Toto třetí čtení zahajuji. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal vedle zpravodaje pana kolegy Kalouska, který již je na místě, i místopředseda vlády pan Pavel Rychetský. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 207/3. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se do ní někdo? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve třetím čtení navrhuji, aby tento sněmovní tisk byl vrácen do druhého čtení. Krátce to zdůvodním.

V průběhu projednávání vládního návrhu zákona, novely, o ochraně hospodářské soutěže se zde formou pozměňovacího návrhu, který se týkal § 9, objevila závažná změna této vládní normy. Chápu důvody, které k tomu vládu i pana poslance Brožíka vedly, abychom zde neměli dvě novely jednoho zákona ve velice krátké době. Argumentuji tím, že tak závažnou věc by měl přece jen projednat hospodářský výbor, kterému tato problematika přísluší. Protože nechci být konfrontační, nechci navrhovat zamítnutí kvůli tomuto problému. Tento návrh zákona navrhuji vrátit do druhého čtení, tak aby tam byl řádně projednán v hospodářském výboru. Celá problematika se nijak dramaticky nezpomalí a poté projednáme ve třetím čtení tento návrh zákona ve sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím vašemu návrhu. Dále vystoupí pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v rámci třetího čtení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu, k tisku 207, přednesl legislativně technické úpravy.

Jedná se o pozměňovací návrhy, které jsem přednesl jako návrh, který máme v tisku 207/3 pod písm. e), a dále i k návrhům, které jsou schváleny v hospodářském výboru pod bodem A6. Týkají se samozřejmě i dále bodu E a rovněž se týkají pozměňovacího návrhu, který přednesl pan kolega Exner pod bodem D3.

Za prvé je to návrh legislativně technické úpravy, a to v tomto znění: Na konci navrhovaného znění v § 9 A odst. 2 v tisku 207/3 pod bodem E, A na str. 4 je uvedeno slovo "a podobně". Při přečtení tohoto pozměňovacího návrhu jsem si uvědomil, že slovo "a podobně" není legislativně vhodné, a proto bych jej doporučoval nahradit z hlediska legislativně technického vhodnějším názvem "a dalších podobných ukazatelů". To je první návrh.

Druhý návrh je víceméně gramatická úprava. Pokud bude přijat pozměňovací návrh hospodářského výboru uvedený pod bodem A6, týkající se znění § 11 odst. 1 písm. k), a pokud bude přijat pozměňovací návrh týkající se zneužití ekonomické závislosti, uvedený pod bodem E, budou slova navrhovaná v pozměňovacím návrhu pod bodem E, C doplněna nikoliv na konci § 11 odst. 1 písm. k), ale vložena za slova "podle § 9". Jak jsem již uvedl, platí to i v případě přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem D3.

Dále mám ještě pozměňovací návrh, který vypadl ve znění při mém návrhu čl. 1, a to u § 9 A odst. 4 písm. i). Do § 14 odst. 4 je třeba v souvislosti s přijetím tohoto pozměňovacího návrhu za slova "§ 9 odst. 4" doplnit slova "a § 9 A odst. 4.

To jsou moje návrhy v rámci legislativně technické úpravy.

Jinak bych chtěl k návrhu pana kolegy Kořistky připomenout, že je samozřejmě legitimní, abychom projednávali tyto návrhy v odborných výborech, na druhé straně bych chtěl všechny upozornit, že není pravda to, co se objevuje v tiscích, které dostáváme do lavice, a to, že tento návrh neprošel legislativní radou. Tento návrh prošel legislativní radou, jak jsem upozorňoval ve druhém čtení, byl předložen do prvního čtení v Poslanecké sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP