(16.10 hodin)

(pokračuje Kocourek)

Pouze bych doplnil, že výroční zpráva trochu postrádá výklad a popis trochu dramatických záležitostí na fondu v roce 1998, kdy orgány fondu vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna odvolala prezidium a zvolila je až ke konci roku, nemohly fungovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do ní se hlásí pan kolega Václav Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, hlásím se s procedurálním návrhem. Za náš klub má vystoupit poslanec Jaroslav Gongol, který odešel na jednání rozpočtového výboru. Prosím proto o desetiminutovou přestávku na jednání klubu, abychom mohli zajistit jeho účast. Vystoupení je důležité, protože chtěl navrhnout usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je-li to jménem klubu a rozumím tomu tak, vyhlašuji přestávku do 16.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP