(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Ještě nechám hlasovat o tomto návrhu, ať alespoň ukončíme tuto část. Není námitek? (Námitky nebyly.)

 

Hlasování číslo 360 bylo zahájeno. Pan ministr i pan zpravodaj souhlasí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 110 hlasovalo pro 105, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Je mi líto, musím přerušit projednávání tohoto bodu. (Poslanci žádali pokračování.)

Dobře, prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní to bude návrh pana kolegy Doležala, a to zrušení bodu 2 a 3 v části A. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr také nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování číslo 361. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 110 hlasovalo pro 34, proti 67.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Další návrh pana kolegy Doležala - změna bodu 5 v části A. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 362. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 111 hlasovalo pro 38, proti 67, návrh nebyl schválen.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pokud jde o třetí návrh pana kolegy Doležala, domnívám se, že je nehlasovatelný, neboť prošel návrh rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Doležal souhlasí, prosím o další návrh k hlasování.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dalším návrhem je návrh pana kolegy Recmana, aby byla v části B bod 1 výběrová řízení vyhlášena nejen pro nadace, ale i nadační fondy. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministr nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování 363. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 111 hlasovalo pro 18, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Je-li ještě co hlasovat, prosím o další návrh.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Není co hlasovat, pouze celé usnesení jako celek. Pokud projde, ještě budeme hlasovat o doprovodném usnesení pana kolegy Ambrozka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nechám hlasovat o usnesení rozpočtového výboru ve znění, tak jak bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou při hlasování na této schůzi. Zpravodaj souhlasí s touto formulací. (Souhlasí.)

Uděláme to jinak, budeme hlasovat o těch usneseních, která byla přijata, jako o celku.

Nemůžeme, protože tím bychom hlasovali jen o tom, o čem bylo hlasováno, nikoli o původním vládním návrhu.

Usnesení bude znít: Poslanecká sněmovna Parlamentu…

 

Poslanec Ladislav Šustr: Já zde formulaci mám připravenou: Poslanecká sněmovna doporučuje, aby vládní návrh základních pravidel pro rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, tisk 387, schválila s těmito změnami - a to jsou změny, které jsme teď po bodech schválili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Naše usnesení nemůže znít, že doporučujeme, my schvalujeme. Usnesení tedy bude znít:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje vládní návrh základních pravidel pro rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, tisk 387, ve znění schválených návrhů rozpočtového výboru."

 

O tomto návrhu, není-li námitek - protože jiné návrhy než návrhy rozpočtového výboru neprošly -, budeme hlasovat v hlasování 364.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 114 hlasovalo pro 110, proti dva.

 

Prosím ještě o doprovodné usnesení.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Doprovodné usnesení kolegy Ambrozka: "Poslanecká sněmovna doporučuje Radě vlády pro neziskové nestátní organizace, aby při rozpracování pravidel pro druhou etapu rozdělování přihlédla k možnostem paritního rozdělení do všech oblastí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 365. Kdo souhlasí s doprovodným usnesením, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 113 hlasovalo pro 70, proti 33.

 

Děkuji ministru Jaroslavu Baštovi i zpravodaji kolegovi Šustrovi. Tím končím projednávání bodu 100.

 

Je 17 hodin, přistoupíme k dalšímu bodu, kterým jsou

 

105.
Ústní interpelace

 

na členy vlády.

První interpelací je interpelace pana poslance Václava Krásy na ministra zdravotnictví pana Ivana Davida ve věci rušení resortních výzkumných ústavů, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Prosím pana poslance Krásu, aby se ujal slova. Ostatní prosím o klid, aby umožnili těm, co ještě chtějí pracovat, aby tak mohli činit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, musím se přiznat, že trochu s rozpaky dávám tuto interpelaci. Nevím, bude-li pan ministr moci nějakým způsobem říci, jak se bude postupovat ve věci rušení resortních výzkumných ústavů Ministerstva zdravotnictví, ke kterým má interpelace směřuje.

Vážený pane ministře, žádám vás o jednoznačné vyjádření, zda budou resortní výzkumné ústavy zřizované Ministerstvem zdravotnictví zbaveny právní a ekonomické samostatnosti. Zvláště vás žádám o vyjádření k Endokrinologickému ústavu a Ústavu hematologie a krevní transfúze.

Dne 7. 9. řekl pan náměstek Holcát zaměstnancům Endokrinologického ústavu, že 1. 10., nejpozději 1. 11. budou převedeni pod fakultní nemocnici.

Na jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví 25. listopadu jste odmítl účastnit se rozpravy k tomuto bodu, ačkoli jste byl pozván a věděl jste, že výbor bude projednávat situaci resortních výzkumných ústavů. Místo účasti na jednání jste poslal předsedovi výboru panu Škromachovi dopis, že kterého vyjímám: Vzhledem k neadekvátní kampani, která je v současné době k tomuto problému vedena, nepokládám pokračování jednání o případném dalším začlenění těchto ústavů za prioritní. Nedomnívám se tedy, že by projednávání této záležitosti mohlo být pro výbor pro sociální politiku a zdravotnictví jakkoli užitečné.

Problém je v tom, pane ministře, že vám nepatří posuzovat, zda je pro výbor něco užitečné, nebo ne. Žádám vás, abyste řekl, jaká je pravda.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan ministr David má možnost reagovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP