(9.50 hodin)

(pokračuje Miloš Zeman)

Na to naváže zákon o insolvenci, který vám vláda předloží pro vaše lednové zasedání. A výplaty dlužných mezd v rozsahu jeden a 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství maximálně za dobu tří měsíců je možné na úřadech práce, nikoli prostřednictvím soudní cesty jako dosud, zajišťovat od 1. 4. 2000. Opakuji, je to pouze část řešení problému, protože vláda se při jednání s jednotlivými podniky snaží pomoci jim i těmi nástroji, které má k dispozici sama, i když např. poslední diskuse o Konsolidační bance a zahrnutí její ztráty do rozpočtu účinnost těchto nástrojů výrazně omezuje.

Zde Poslaneckou sněmovnu žádám pouze, aby přihlédla k situaci minimálně 53 000 lidí, kteří pracují a nedostávají svou mzdu, a aby umožnila vyhlášení stavu legislativní nouze, který by přispěl k řešení tohoto problému. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji předsedovi vlády. Jen boční poznámkou říkám, že nejsem přesvědčen o tom, že je v tomto případě naplněna podmínka legislativní nouze, ale jistě o tom budeme dále jednat. Pan předseda vlády dobře ví, že návrh byl 2. prosince projednáván a vrácen vládě, čili je to složitější.

První se přihlásil pan poslanec Štrait do rozpravy, kterou tímto otevírám.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych otázky projednávaného bodu 107 poněkud zalidnil neboli personifikoval. Akademických úvah a řečnění bylo již za poslední rok dost.

Problém je v tom, že skutečně celá věc má několik rovin. Za první rovinu považuji případy, o kterých víme. Jde především o stále ještě velké podniky řádově se stovkami a tisíci zaměstnanců. Obvykle tam fungují ještě odbory, které dokáží zaměstnance vyvést na ulici. Naposledy jsme byli svědky protestu zaměstnanců z brněnského Zetoru před parlamentem.

Do stejné kategorie patří ČKD Dopravní systémy, které dluží zaměstnancům 150 milionů korun. ČKD Vagonka Studénka posunula výplaty od dva týdny a za říjen vyplatila pouze zálohu. Spolana Neratovice zkrátila také platy. Škoda Plzeň vyplácí mzdy s velkým zpožděním. Tatra Kopřivnice vyplácí mzdy naněkolikrát a také se zpožděním. V Transportě Chrudim, to je příklad z mého kraje, z jižních Čech, výplatu nedostalo 1500 zaměstnanců. Ve Vítkovicích bylo bito všech 13 000 zaměstnanců. Problémy má Viskoncin Napajedla - dluží zaměstnancům za květen a červen 2,2 milionu korun.V Železárnách Hrádek byly rovněž zpožděny výplaty, atd.

Za těmito velkými neplatiči je potřeba vidět konkrétní lidské osudy. Mohl bych číst dopisy, např. řadové zaměstnankyně z Vítkovic, dělá ve výměníku, že nedostává svých 5650 čistého a za byt zaplatí 2800 Kč. Za otřesný dopis považuji zprávu z Kadaně, píšeme poslední rok tisíciletí a jsme ve střední Evropě, žena se třemi dětmi, samoživitelka, si v zájmu svých tří dětí nechala vytrhnout zlatou zubní protézu, aby měla pár korun do domácnosti.

Žádal jsem o vyjádření příslušný městský úřad, který mi napsal perem pana starosty ing. Miroslava Müllera. Potvrdil některé věci, že žije z životního minima atd. Ale dodává k tomu, že v současné době je v našem okrese nezaměstnanost ve výši 17,1 % a situace, ve které se nachází paní Fejfarová, postihuje stále více rodin, které jsou řešeny opakovanou dávkou sociální péče podle platných zákonů.

Druhá zajímavost ještě k té první rovině, k velkým neplatičům, tam mi dovolte příklad z druhého konce spektra. O Vítkovicích jsem hovořil. Je tam v nejistotě cca 9000 zaměstnanců. Žijí z ruky do úst, ale současně si staví bývalý obchodní ředitel Roman Hradil, který byl čtyři roky ve funkci, vilu za nejméně 15 milionů korun.

Stejně tak v ČKD v Praze Zličíně. Vznikl holding - ještě bych rozšířil znalosti pana premiéra o to, že tam mimo zmíněného Marouška je ještě pan Bouda, Horák, Formánek, kteří koupili akcie ČKD. Dnes jsou milionáři a jsou za vodou, jak se říká.

Druhá rovina nevyplácení mezd je latentní, řekl bych ještě horší. Patří tam tisíce malých podničků, kde se nevyplácejí mzdy, a tam se to stává systémem. Nad zaměstnanci visí Damoklův meč loajality. Nemají ani odborovou ochranu, ani v České republice nemáme podnikové nebo zaměstnanecké, říkejme tomu jak chceme, rady či delegáty zaměstnanců, což je běžný standard v zemích Evropské unie. Připomínám, že před třemi lety tato sněmovna zákon chránící zaměstnance odmítla.

Konečně mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že vláda urychlí práce na zákonu proti zadržování mzdy. A sněmovna by měla být v tomto případě vstřícná. Podle zpráv, které mám, by měl nabýt účinnosti až 1. července roku 2000. Proč to říkám? Nesolventním zaměstnancům hrozí vysoké poplatky z prodlení za neplacení nájemného, včetně potenciální možnosti soudního vystěhování na ulici, žaloby, exekuce za neplacení půjček, ztráty výhody stavebního spoření, penzijní připojištění atd. U rodin se závislými dětmi a rodin zdravotně postižených je situace již kritická. Bez finanční výpomoci a legalizace odložení plateb se neobejdou.

Konečně mi dovolte ještě také vzkázat, pane předsedo, panu místopředsedovi Špidlovi, že Česká republika je sukcesorem úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 95, od 1. ledna 1993 nazvané Úmluva o ochraně mzdy. Úmluva se vztahuje na všechny osoby, kterým se nevyplácí nebo má vyplatit mzda. Článek 12 říká velmi rigorózně, že mzda bude vyplácena pravidelně. A Česká republika se k tomuto bodu zavázala.

Chtěl jsem ještě zmínit třetí rovinu, ale poněvadž to není můj obor, tak jen velice krátce. Spadá do oblasti zahraniční politiky České republiky. Není možno, aby představitelé České republiky, ale bohužel také někteří poslanci této sněmovny hovořili velmi hanlivě např. o Číně, Vietnamu, dalších asijských zemích, Kubě, arabských státech a současně stejným státům jiný ministr např. nebo jiný politik nabízel lokomotivy nebo traktory. Tito politici zájmu České republiky škodí, doslova.

Dovolte, abych závěrem svého vystoupení z titulu člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví vyjádřil přesvědčení, že poslanci této mimořádně lidsky pochopitelné a citlivé věci věnují odpovídající pozornost. Za to vám předem děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP