(12.20 hodin)

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, já jsem také zaměstnavatel, mám 12 zaměstnanců, kteří mají dnes v 15.00 hodin brát výplatu. Jestliže tady budu poslouchat takovéto nic neřešící a trapné exhibice, tak po deseti letech poprvé tu výplatu nedostanou, protože já tady budu sedět a budu tyto exhibice poslouchat. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovoří Robert Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se podíval na problém neplacení mezd z trochu jiného pohledu. Z pohledu starosty malé obce, která zaměstnává poměrně dost lidí. Dovolte mi, abych se na to podíval z pohledu člověka, který se denně ve své obci setkává s lidmi, kteří místo platu dostávají pouze 2,5 Kč (?) měsíčně zálohy po dobu půl roku. Je to pro mě velmi špatné zjištění a mohu vám říci, že na rozdíl od některých mých předřečníků se necítím příliš dobře. Opravdu se necítím příliš dobře, protože vím, že tito lidé, kteří nedostávají svoje mzdy, se dostávají do stavu sociální nouze, do takové nouze, že nemají možnost zaplatit nájem, zaplatit energii, zaplatit topení, zaplatit další věci. Je to velmi nepříjemné a nedůstojné.

Chtěl bych říci, že tuto síť kolikrát za nepoctivé a špatné podnikatele, kteří neplatí nejen svým zaměstnancům, ale neplatí ani daně, musí převzít obec. Velmi bych si přál, aby obce měly více pravomoci a mohly tyto otázky nějakým způsobem řešit. Protože jsem ještě neslyšel o tom, že by město nebo obec kdekoli v této republice neplatilo lidem mzdy. To jsem ještě neslyšel!

Víte, co mě velmi mrzí? Já pominu útoky na všechny podnikatele, v této republice je spousta poctivých podnikatelů, kteří platí mzdy, platí daně - a na koho? Na lidi, kteří to neplatí, kteří si pouze podnikatelé říkají a kteří žijí opravdu z těch dělníků. Mě rozhořčilo, že nebyl schválen zákon o konkursu a vyrovnání, že to této vládě nebylo schváleno. Mohlo se to řešit jiným způsobem. Prosím vás - já se k tomu přikláním - zapomeňme na své politické půtky, udělejme něco pro ty lidi, kteří to potřebují! Ať konečně už nemají možnost podnikat lidé, kteří chtějí svoje dělníky jenom okrádat, ať ty konkursy a vyrovnání tady jsou!

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kopeckému. Nejdříve tu byla technická poznámka pana kolegy Křečka, poté faktická poznámka pana kolegy Vymětala Karla.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, vážená sněmovno, rád bych doplnil Roberta Kopeckého. Je zvláštní anomálií našeho právního řádu, že zatímco máme ustanovení o tom, že nájemce, který tři měsíce neplatí nájem, může být vyklizen bez náhrady za některých podmínek, tak o důsledcích trojnásobného a mnohonásobného nevydávání a neplacení mzdy se tady už čtyři hodiny marně přeme. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Křečkovi. Nyní fakticky pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jenom dvě věty, dámy a pánové. Chtěl bych reagovat na to, co říkal pan kolega Němec. Já se domnívám, že je řešení jeho situace. Je docela možné, aby se poslanec Němec vzdal svého mandátu a věnoval se vyplácení mezd svým zaměstnancům. Možná že by pro tuto republiku a zaměstnance v této republice udělal víc. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Vymětalovi. Nyní bude hovořit řádně přihlášený - jako poslední zatím - pan kolega Jiří Patočka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, více zde hovoříme o nešťastných a neblahých důsledcích celkové platební neschopnosti, která - jak již bylo zmíněno - zachvátila převážnou většinu národního hospodářství. Myslím si, že tato platební neschopnost je odrazem ztráty, která se projevuje v těchto podnicích. Myslím si, že firmy a zejména jejich zaměstnanci od nás čekají, že bychom měli seriózně hledat příčiny, které k tomuto stavu vedly.

Zatím zde zaznělo mnoho zejména politicky podbarvených argumentů. Zaznělo zde i mnoho věcných a rozumných názorů. Dovolím si říci jeden svůj názor, který určitě nesporně ovlivnil celkovou ekonomickou situaci soukromých i těchto velkých podniků se státní účastí. Je to faktor, který je důsledkem prováděné měnové politiky České národní banky a následně politiky obchodních bank.

Všichni víme, že poměrně vysoká úvěrová emise v minulých letech byla vystřídána termínem credit crunch, kdy došlo k tvrdému stažení poskytnutých klientských úvěrů, kdy došlo k výraznému nárůstu úrokových sazeb. Protože většina podniků, o které jde a které kritizují tento stav, pracuje zřejmě s ročními úvěrovými smlouvami, tyto roční úvěrové smlouvy zcela nesporně, a hovořím ze své zkušenosti z oblasti stavebnictví, jsou koncipovány někde na úrovni 1. čtvrtletí 1999, čili vycházejí z měnové a úrokové politiky ČNB a obchodních bank v tom smyslu, kdy v tehdejší době byly reposazby na úrovni 12 %. Je určitě zajímavé, že přes pokles reposazeb na současnou úroveň 5,35 % nedošlo k odlehčení úrokového zatížení u firem, kterých se to týká.

Druhá věc je, že obchodní banky ve smyslu pravidel, která Česká národní banka určuje, začaly splácet úvěry těmto firmám, říkám obecně těmto firmám, které doposud své úvěrové splátky řádně platily, které své úroky řádně platily. Dochází tím k tvrdému narušení jejich finanční rovnováhy, a tam někde zřejmě leží důsledek toho, že potom vzniká nedostatek prostředků k výplatě mezd. Troufnu si říci, že tato bankovní politika zřejmě léčí své neduhy, které měla v minulých obdobích, nyní na úkor podnikové sféry. Odpovídá to logicky jejich monopolnímu postavení a zřejmě také nevhodně vedené měnové politice, kterou zřejmě ani vláda, ani parlament nedokáže ovlivnit.

Pro srovnání si dovolím uvést tento údaj: Na jaře letošního roku jsme byli jako rozpočtový výbor informováni vrcholným vedením Komerční banky o pozici, struktuře a vývoji Komerční banky. Myslím si, že následující údaje zdokumentují, jaké dopady do podnikové ekonomiky tato diagnóza má. Komerční banka během roku 1998 z 240 miliard klientských úvěrů snížila 37,5 miliardy. Podle mých informací objem úvěrů, které spotřebovává české stavebnictví nebo české zemědělství, se pohybuje kolem 30 miliard. Čili jenom tato jedna banka vlastně "odúvěrovala" jedno toto odvětví. Když se popisují příčiny stavu, který tady je, je potřeba takto to posuzovat. Samozřejmě, že toto musí mít nutně tvrdé dopady do poklesu výroby, nejenom stavebnictví, nejenom zemědělství, do jejich finanční mobility, a ve svém důsledku i do nárůstu nezaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Patočkovi. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Vlastimil Tlustý. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře Bašto, dámy a pánové. Když jsme zařazovali tento bod na program jednání, uvedl jsem, že považuji neplacení mezd za třetí a nejvíce nemorální stadium neplacení závazků v české ekonomice. Napřed podniky přestaly platit samy sobě navzájem. Poté přestaly platit podniky státu daně a pojištění, nyní jsme již ve stadiu, kdy podniky neplatí těm, kteří se bránit nemohou takřka vůbec, to je svým zaměstnancům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP