(13.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Myslím, že je to hrubá chyba, že jsme tohleto udělali. A jestli někdo myslí, že je možné vyřešit reálné věcné problémy této země a této ekonomiky jejich zlegislativněním, a to ještě formou jakési legislativní nouze, tak se fatálně mýlí. (Potlesk - výkřiky "fuj".)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o to, aby v tomto jednacím sále - a to myslím i na galerii hostů - byla zachována elementární slušnost pro jednání.

Nyní bude hovořit a reagovat předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající.

Mám dvě poznámky. Jedna poznámka se týká navrženého usnesení. Po poradě s panem předsedou vlády a s ostatními kluby předkládám v bodě 5, který jsme navrhli, místo termínu 15. 1. 2000 termín: do únorové schůze Poslanecké sněmovny. Moje druhá poznámka se týká předchozího vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Ano, nebyly tady analýzy, protože tady byla docela dobrá vůle nerekriminovat. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM kolegovi Filipovi.

Konstatuji, že rozprava je uzavřena. Ptám se nyní zpravodaje pana kolegy Škromacha, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážené dámy a pánové, nebudu dlouho hovořit, protože myslím, že tak, jak mě pan předseda sněmovny pověřil zpravodajstvím k tomuto bodu, tak už prakticky všechno zaznělo.

Pouze jsem chtěl reagovat na to, že tady zaznělo od pana kolegy Exnera, že by rád viděl opět odbory, které by byly závislé na některé, nejlépe na jeho, politické straně. Doufám, že to nenastane, že tady zůstanou odbory nezávislé i nadále, tak jak jsou, a věřím tomu, že tak přečkají i do dalších časů.

Pan kolega Beneš tady hovořil a měl zájem o majetek odborů. Věřím tomu, že odbory svůj majetek spravují lépe, než jej spravují mnohé privatizované podniky, případně politické strany.

A potom zde zaznělo ještě zhodnocení pana premiéra potence poslanců, ale nezaznělo k tomu žádné usnesení, takže nebude předneseno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl návrhy na usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: V rozpravě bylo předneseno několik návrhů na usnesení, ale zdaleka ne tolik, jako vystoupilo poslanců, což bylo něco přes 20 vystoupení. A zřejmě budeme postupovat postupně tak, jak tyto návrhy byly předneseny.

Nejdříve zde byl návrh: "Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné. Je zde žádost o odhlášení, odhlašuji vás a žádám vás o novou registraci.

 

Hlasování číslo 368 rozhodne o návrhu na toto usnesení. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 176 pro bylo 86, proti 79.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh na usnesení zní: "Poslanecká sněmovna doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny, aby vyhověl žádosti vlády na vyhlášení stavu legislativní nouze k projednání vládní novely zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve zkráceném jednání k urychlení řešení situace v nesolventních podnicích."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády je souhlasné, zpravodaje také souhlasné.

 

Zahajuji hlasování číslo 369. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 177 bylo pro 87, proti 69.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrhy jsou návrhy pana poslance Filipa. Budeme zřejmě hlasovat o každém návrhu zvlášť.

Všechny tyto návrhy jsou uvozeny souvětím: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby..."

A nyní budeme hlasovat o jednotlivých bodech návrhu na usnesení.

Nejdříve o prvním bodu: "…urychlila práce na legislativním řešení vedoucím k posílení právních jistot zaměstnanců na vyplácení mezd, jak České republice ukládá Úmluva Mezinárodní organizace práce o ochraně mezd."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády je neutrální, zpravodaj souhlasí.

Hlasování číslo 370 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 177 pro bylo 87, proti 21.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dalším bodem je: "...hledala způsob řešení, jak prostředky státního rozpočtu ušetřené přijetím vládních návrhů zákona o odejmutí dalšího platu představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000, sněmovní tisk 335, použít jako jednorázovou finanční výpomoc pracovníkům, kterým je v podnicích s majoritní účastí českého státu zadržována mzda."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Předseda vlády vystoupí fakticky.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegové, omlouvám se, bude to jedna jediná věta. Věcně s tím nemám problémy, ale vzbudili bychom iluzi, že lze hasit požár skleničkou vody. Proto je moje stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo, rozpravu uzavírám.

 

Zahajuji hlasování číslo 371. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 177 pro hlasovalo 42, proti 42.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je: "...v rámci své působnosti iniciovala výrazné zvýšení pozornosti orgánů činných v trestním řízení výskytu trestné činnosti spojené s nevyplácením mezd, na jejichž vyplacení vznikl nárok."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády je souhlasné, stanovisko zpravodaje také souhlasné.

 

Hlasování číslo 372 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 177 pro hlasovalo 173, nikdo proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh zní: "...přijala další opatření vedoucí k zajištění jistoty řádného vyplácení mezd, zajistila zvláštní jednání tripartity k této otázce a o všech opatřeních informovala veřejnost."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předsedy vlády je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 373. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 176 pro bylo 107, proti 6.

 

Prosím další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP