Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. prosince 1999 ve 14.37 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

(Jednání zahájeno ve 14.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil přerušené jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mně oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty.

Pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 1.

Vidím přihlášky několika mých kolegů, ale vyřídíme pouze administrativní záležitosti.

Kolega Ježek má náhradní kartu č. 4.

Měli bychom nejprve pokračovat přerušeným bodem č. 77, nicméně předtím vidím několik přihlášek ještě zřejmě k tomu, co budeme projednávat. Nejprve pan kolega Janeček, poté pan místopředseda Langer.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, strávili jsme drahnou dobu projednáváním zákona o konkursu a vyrovnání a hlavním tématem byla otázka nevyplácení mezd. Všichni víte, že tento zákon se principiálně touto otázkou nezabývá a že v této oblasti je důležitější jiný zákon, tj. zákon zkráceně zvaný "zákon o insolvenci".

Protože věřím, že všem nám leží na srdci vyřešení tohoto problému, navrhuji, abychom zařadili nový bod, kterým by Poslanecká sněmovna vyjádřila svou vůli a vztah k tomuto návrhu. Proto navrhuji zařazení bodu pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů". Domnívám se, že to je z hlediska oněch nevyplácených mezd otázka zásadní.

Vzhledem k tomu, že vlastně to je jeden blok s oním právě ukončeným bodem ve 20. schůzi, domnívám se, že by bylo správné, zařadit jej teď hned.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, je to procedurální návrh. Nejprve se musím zeptat, zda někdo neprotestuje proti možnosti hlasovat o tomto návrhu. Nevidím takovou žádost. Budeme tedy za krátkou chvíli v hlasování č. 391 hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu, který před krátkou chvílí specifikoval pan kolega Janeček.

Pane kolego, je mi líto, ale pozornost sněmovny nebyla dostatečná. Prosím, abyste ještě jednou bez odůvodnění přednesl název tohoto bodu. Prosím, pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Bod by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu zákona - zkráceně - o insolvenci".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 391. Budeme tedy hlasovat o návrhu kolegy Janečka, nicméně vidím zdviženou ruku místopředsedy vlády. Teď jsem trochu v kontroverzi, protože se má hlasovat bez rozpravy, nicméně člen vlády může vystoupit kdykoliv. Nemyslím si, že je to záležitost konfliktní. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Děkuji pane předsedající, jenom bych chtěl sdělit panu poslanci Janečkovi faktický stav přípravy zákona o insolvenci. Tento zákon, jehož správní název zní zákon o ochraně mzdových nároků zaměstnance v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, je napsaný, bude projednáván vládou 5. ledna, a je tedy předpoklad, že bude v polovině ledna sněmovně předložen, to jenom aby bylo jasno.

Jinak z tohoto hlediska jsou první dva body nadbytečné, i když nevylučuji, aby se o nich hlasovalo, a nemám proti nim námitky. Třetí mně připadá jako velmi důležitý a zásadně jej podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, budeme hlasovat o návrhu kolegy Janečka na zařazení tohoto bodu.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 391, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 165 pro 87, proti 41.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP