Pořad 20. schůze

20. schůze (21., 22. prosince 1999)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení

Projednávání (21. prosince 1999)

2. Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (21. prosince 1999)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení

Projednávání (21. prosince 1999)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení

Projednávání (22. prosince 1999)Přihlásit/registrovat se do ISP