Začátek schůze Poslanecké sněmovny
21. prosince 1999 v 9.07 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády a hosté, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na této schůzi vítám.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 54 poslanců. Pozvánka vám byla odeslána minulé úterý, 14. prosince.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty požádali pan ministr Bašta, náhradní karta č. 2, pan poslanec Ježek - náhradní karta č. 4, pan poslanec Gross - náhradní karta č. 1.

Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby byly určeny poslankyně Ludmila Brynychová a poslankyně Olga Sehnalová. Má někdo jiný návrh? Prosím o schválení těchto dvou ověřovatelek.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby byly ověřovatelkami paní poslankyně Brynychová a Sehnalová, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 160 poslanců 149 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že ověřovatelkami 20. schůze sněmovny jsme určili poslankyni Brynychovou a poslankyni Sehnalovou.

 

Prosím o ukončení kuloárových rozhovorů.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: Fischer, Karas, Skopal, Tešnar a Vymětal jsou jako pozorovatelé OBS na volbách v Ruské federaci, poslanci Hojdar a Vojíř jsou na zahraniční služební cestě. Pro nemoc se omlouvají poslanec Klas, Krajíček a Titz a poslanec Maštálka je na služební cestě na Ukrajině. Z vlády se na dopoledne omlouvá ministr Peltrám, ministr Vetchý pro nemoc, ministr Kavan je na služební cestě v Macau a ministr Císař má jednání na svém úřadu.

Nyní rozhodneme o pořadu 20. schůze, která je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst 7, o jednacím řádu, rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme hlasovat o návrhu, jak vám byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 2 z přítomných 168 poslanců 164 hlasovalo pro, jeden byl proti, 3 tedy nehlasovali. Návrh byl přijat.

 

Dříve než přistoupíme k prvnímu bodu, chci vám oznámit, že předsedkyně Senátu mě svým dopisem požádala o umožnění vystoupení senátora Mirka Topolánka v Poslanecké sněmovně, aby mohl odůvodnit stanovisko Senátu k vrácenému návrhu zákona o pojišťovnictví, což vám bylo rozdáno do vaší pošty.

 

Dám hlasovat o eventuálním souhlasu s vystoupením senátora Topolánka k druhému bodu pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 171 poslanců 164 hlasovalo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím přistoupíme k prvnímu bodu programu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 500/1990 Sb.,
o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 320/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP