(10.30 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Nebude asi dost dobře možné hlasovat zvlášť o usnesení o projednání ústavně právního výboru a výboru hospodářského.

Vážené dámy a pánové, myslím, že jde o věcné řešení problému a o myšlenky, které má vláda obsaženy ve svém návrhu. Pan ministr zde řekl, že nejde o žádné prestižní důvody vlády. V tuto chvíli a v tomto výroku ho beru za slovo v tom smyslu, že v rozpravě opakovaně navrhnu vrácení tohoto návrhu zákona vládě k dopracování, tak aby výbory neprodleně během ledna mohly doprojednat poslanecký návrh kolegyně Dundáčkové, aby během ledna vláda prostřednictvím poslanců sociálně demokratického klubu mohla uplatňovat v obou výborech pozměňovací návrhy k poslaneckému návrhu, tzn. ty návrhy, které jsou věcně a myšlenkově obsaženy ve sněmovním tisku 458, aby projednávání bylo co nejkratší a abychom na lednové schůzi Poslanecké sněmovny mohli absolvovat druhé a třetí čtení sněmovního tisku 219, aby tento Poslaneckou sněmovnou projednaný a schválený poslanecký návrh s pozměňovacími návrhy, které uplatní prostřednictvím poslanců vláda, mohl opustit sněmovnu na lednovém plénu Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že takovýmto postupem jsme schopni zajistit co nejrychlejší platnost nové úpravy konkurzního práva.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a touto cestou se v pořadí přihlášených hlásím do rozpravy. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Pavel Němec. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili následující poslankyně a poslanci, případně členové vlády. Nejprve vystoupí ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády ČR Vladimír Špidla, potom paní kolegyně Buzková, kolega Svoboda, kolega Sehoř, kolegyně Dundáčková, kolega Plachý, kolega Ivan Pilip, kolega Zdeněk Škromach, kolega Rostislav Čevela a kolega Vojtěch Filip. Táži se pana poslance Němce, zda chce využít přednostního práva v rámci tohoto pořadí. Nikoliv.

Nyní bude hovořit místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, důvod, proč se projednává novela zákona o konkursu a vyrovnání, je také obecný, protože se ukazuje, že dosavadní úprava nepracuje a nefunguje odpovídajícím způsobem. Hlavní důvod, proč vláda tak pevně trvá na svém návrhu, vyplývá z jiné skutečnosti.

Dámy a pánové, v této zemi se přestávají platit mzdy. Vzniká příliš mnoho podniků, kde nejsou dodrženy základní nároky a základní práva zaměstnanců, že za práci se platí mzda. Je to dáno tím, že český právní systém nevytváří prostor, aby podnik, který se dostává do komplikací, byl efektivně revitalizován, aby podnik, u kterého jsou již komplikace tak velké, že se nedají zvládnout, byl efektivně zrušen v konkursu a jeho prostředky uvolněny pro další podnikání. Tyto prostředky vedou k nevyplácení mezd, k blokování vzniku nových pracovních míst, k lokálním krizím. Myslím, že jsou to důvody, které jsou vážné až dost, aby se zformuloval nový, zásadní návrh. Myslím si, že jsou to důvody, které jsou pádné až dost k tomu, abychom spěchali.

Dovolte mi, abych vás upozornil ještě na několik okolností, které jsou důležité.

Jak reagovala vláda? V prvé řadě rozvinula systém revitalizací. Je to dílčí záležitost, ale řada významných podniků do tohoto projektu vstupuje, bude revitalizována a jejich potenciál bude zachován.

Vláda dále předložila návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání, který kromě jiného předpokládá vazbu na zákon o ochraně zaměstnanců při insolvenci jejich zaměstnavatelů. Je to velmi významná norma. Příprava tohoto zákona, jehož příprava byla dokončena a bude předložen vládě během několika následujících dnů, tak aby mohl vstoupit do sněmovny na první jednání v lednu, byla mimořádně komplikovaná, právně složitá a vyžadovala mimořádnou spolupráci s tvůrci zákona o konkursu a vyrovnání. Musím s plnou odpovědností říci, že poslanecká novela není schopna do sebe vstřebat zákon o ochraně platových nároků zaměstnanců v případě insolvence zaměstnavatele.

Chci ještě upozornit na jednu podstatnou věc. Myslím si, že ona mimořádná situace, kdy bezpečně je doloženo nevyplácení mezd u 53 tisíc zaměstnanců a kdy se dá předpokládat, že skutečný počet zaměstnanců je vyšší, minimálně 70 tisíc, tato okolnost volá po určitých mimořádných opatřeních. Chci vás odkázat na jednací řád sněmovny. Není možná nad návrhem, který předkládají poslanci, přistoupit k návrhu k vyhlášení legislativní nouze. Jednací řád a naše ústavní zvyklosti to neumožňují. Myslím, si že jsou to dost dobré důvody pro to, abychom propustili vládní návrh zákona, o kterém jsem přesvědčen, že v sobě obsahuje skutečný průlom pro řešení této situace, do druhého čtení, abychom jej propustili proto, aby mohl být ve stejnou dobu aplikován zákon o ochraně mzdových nároků zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, a abychom jej propustili do druhého čtení i proto, abychom mohli využít mimořádných prostředků. Podle mého názoru by vhodným mimořádným prostředkem byla v tomto případě legislativní nouze. (Potlesk.).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi práce a sociálních věcí ČR panu Vladimíru Špidlovi. Nyní jménem poslaneckého klubu sociální demokracie vystoupí místopředsedkyně Petra Buzková. Připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, předseda vlády požádal předsedu Poslanecké sněmovny o zkrácené projednání tohoto návrhu zákona ve stavu legislativní nouze. Předseda Poslanecké sněmovny tomuto návrhu nevyhověl. Předseda PS měl na to bezesporu právo, protože podle § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se jedná o výhradní pravomoc předsedy Poslanecké sněmovny.

Jako služebně nejstarší členka vedení Poslanecké sněmovny si vzpomínám na minulé volební období, kdy také několikrát předseda vlády požádal vedení Poslanecké sněmovny, tedy jejího předsedu, o vyhlášení stavu legislativní nouze. Minulý předseda Poslanecké sněmovny vždy bral za zásadní otázku, že pokud vláda dospěla k názoru, že situace je skutečně tak mimořádná, vždy této žádosti vyhověl a stav legislativní nouze vyhlásil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP