(11.30 hodin)

(pokračuje Čevela)

Příslušníci vytrženého druhu se začnou nesmyslně přejídat bez ohledu na potřebu, bez ohledu na zásoby. Příslušníci vytrženého druhu se začnou nesmyslně množit, jako by se jich zmocnil kolektivní strach z vyhynutí. Individuálně jde podle Everdena o sebezáchovné pudy. Když jim ale podlehne celý živočišný druh, stanou se kontraproduktivními. Everden poukazuje na to, že člověk je klasickým příkladem exotického druhu. Snad kdysi měli lidé své přirozené životní prostředí, jenže to bylo tak dávno. Dnešní člověk a dnešní člověk-poslanec je doma všude a nikde, nemá v tomto světě žádné přirozené životní prostředí než právě areál Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Zatímco politikové hovoří o pokroku a růstu životní úrovně, sociologové poznávají typické exotické chování člověka-poslance. Živočichové takto postižení nesmyslně konzumují a množí se, resp. množí své projevy, kterých jsme byli svědky, zatímco si ničí svůj biotyp a záhy hynou.

Vážení kolegové, nestydím se za popsaný konflikt zájmů, který se ve mně snoubí, a připojuji se k našim nespokojeným a nešťastným spoluobčanům. Tito spoluobčané, kteří se střídali na galerii, nám přišli nastavit zrcadlo. Mějme odvahu do něj pohlédnout a vyslyšet jejich požadavky. Oni svou trpělivost již vyjevili a vyčerpali. Na nás zůstává, aby z galerie Poslanecké sněmovny odcházeli vyslyšeni.

I proto navrhuji nejen propuštění onoho sněmovního tisku 458 do druhého čtení, ale i zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Čevelovi. Nyní bude hovořit pan kolega Vojtěch Filip. Připraví se pan kolega Němec.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já bych chtěl poděkovat za věcný příspěvek kolegy Škromacha, protože většina předchozích vystoupení mi připadala jako trapné divadlo o tom, že z potřebné normy se v Poslanecké sněmovně stane prestižní souboj dvou politických stran, resp. dvou koncepcí. Slyšeli jsme tady některé návrhy, které jsou pravděpodobně oním hrotem, který má být ulomen, nebo - chcete-li - špičkou ledovce dvou koncepcí.

Já nebudu opakovat to, co jsem říkal při prvním projednávání vládního návrhu zákona o konkursu a vyrovnání, jen chci připomenout všem těm, kteří tvrdí, že je možné, aby byl bez problémů projednán zákon, který předložila paní kolegyně Dundáčková, že jsem teprve dnes pochopil, co je na tom hlubším zamyšlení klubu ODS nad tímto návrhem. Je to onen politický boj, protože všichni víme a pan předseda podvýboru pro podnikání kolega Plachý také slyšel jako já a jako všichni ostatní, že tento návrh lze rozdělit na tři části - na návrh dobrých nápadů špatně napsaných, na nápady průměrné, špatně napsané a na nápady špatné a špatně napsané.

Já nijak nepřeceňuji vládní návrh zákona. Vím, že obsahuje i věci, které jsou pro mne těžko stravitelné, ale pokud paní kolegyně Dundáčková řekla, že jde o dva pohledy na řešení ekonomické situace, přikláním se k tomu, že to, co předkládá vláda, je podle mého soudu lepším řešením a lepším pohledem na řešení ekonomické situace v České republice. Pokud paní kolegyně Dundáčková říká, že revitalizace je tím, co tady nemá být a v jejím návrhu samozřejmě není, tak podle mého soudu nechce respektovat to, že některé podniky potřebují v každém případě, v každém ekonomickém systému v určité době pomoci, aby mohly dále plnit svoji ekonomickou a sociální roli.

Já se nemohu smířit s tím, že někdo konkurs a vyrovnání předloží takovým způsobem, že v podstatě vede pouze ke snížení bonity podniků, a to včetně finančních podniků, tedy bank, a pak je prodá za pakatel někomu, kdo jistě rád koupí zůstatkovou hodnotu takového zkrachovalého podniku a buď jej jen zavře, aby mu nerostla konkurence, nebo si jej připraví jako lacině získaný majetkový podíl, který lze dobře rozprodávat těm, kteří nebyli schopni v tu chvíli, kdy konkurs byl vyhlášen, majetek převzít.

Pokud jde o řešení vyplácení mezd zaměstnancům, mám jedinou připomínku. Ano, všichni jsme tady mluvili o tom, že tento zákon není samospasitelný. Každý to také tak chápeme, a myslím, že to není třeba opakovat ani těm, kteří byli na galerii nebo na demonstraci. Já se ale ptám jiným způsobem. Pokud jste mluvili o mzdách, zeptal se někdo z vás na to, jestli si také zastavili vyplácení mezd manažeři, jestli přestaly platit manažerské smlouvy a jestli manažeři neobdrželi své odměny, když nevyplatili mzdy svým zaměstnancům? Já považuji tuto věc za zásadní, dokonce za takovou věc, která by řešena být měla.

Přikláním se k tomu, aby návrh o konkursu a vyrovnání byl projednán v co nejkratší možné době. Vůbec mi nevadí, že by byl projednán ve stavu legislativní nouze. Já se přikláním k tomu, že by pan předseda Poslanecké sněmovny, který tady momentálně není přítomen, mohl znovu zvážit žádost vlády a takový stav legislativní nouze vyhlásit. Já si myslím, že on - pravda - uposlechl většinu této sněmovny. Ale ptám se, jestli mínění většiny této sněmovny je v souladu s míněním většiny tohoto národa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Nyní bude hovořit pan kolega Pavel Němec, připraví se pan kolega Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl v rozpravě pouze krátce dát návrh k hlasování, který jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, a to návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k dopracování. Velmi krátce odůvodním, již nikoliv věcně. Myslím, že věcné odůvodnění mého pohledu na návrh zákona o konkursu a vyrovnání bylo velmi obsáhlé, takže nyní pouze zdůvodním tento návrh.

Já jsem přesvědčen, že hlasováním o návrhu na vrácení předkladateli k dopracování bychom měli vyjádřit vůli, aby se Poslanecká sněmovna zabývala jedním sněmovním tiskem. Já to skutečně cítím tak, že nejde o nějaký prestižní spor, zda má zvítězit poslanecký, nebo vládní návrh, ale jsem přesvědčen, že nám všem jde o to, aby nová úprava konkursního práva platila co nejdříve. Vzhledem k tomu, že poslanecký návrh je v pokročilejším legislativním stadiu než vládní návrh, tak si myslím, že je velká škoda nevyužít poslanecký návrh a případně ze strany vlády do něj neuplatnit některé pozměňovací návrhy. Tudíž dávám návrh na vrácení k dopracování.

Jsem si vědom toho, že to je náhradní projev vůle sněmovny, bohužel jednací řád Poslanecké sněmovny nezná žádnou možnost, aby Poslanecká sněmovna mohla rozhodnout o tom, že výbory mají za základ projednávání vzít jeden nebo druhý návrh zákona a projednávat druhý zákon jako pozměňovací návrhy k prvnímu. Vzhledem k tomu, že jednací řád takové hlasování nezná, tak právě proto zde předkládám návrh na vrácení k dopracování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Němcovi. Nyní bude hovořit pan koleg Zdeněk Jičínský, připraví se pan kolega Jaromír Schling.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP