(11.50 hodin)

(pokračuje Schling)

A právě proto bych chtěl poděkovat všem, kteří svůj názor změnili a signalizují tady již v rozpravě, že nepodpoří návrhy na zamítnutí nebo na vrácení k přepracování. Jsem přesvědčen, že v hospodářském výboru zvládneme projednávání obou předloh. Poslanecká sněmovna má mechanismy na to, aby procedurální problémy, které vzniknou projednáváním ve dvou nebo i ve více výborech, zvládla. Stalo se to už i při jiných návrzích zákonů, jistěže to zvládneme i u tohoto tisku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Nyní bude hovořit kolega Jiří Payne. Omlouvám se, pane kolego, fakticky vystoupí zpravodaj pan kolega Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy, vážení pánové, musím se faktickou poznámkou vyjádřit k vystoupení pana kolegy Schlinga. Problém je v tom, že vládní návrh zákona v žádném případě nemá zakomponován souhlas věřitelů s revitalizací. To je právě problém, na který jsem upozorňoval. Je to změna ještě k horšímu oproti předchozímu vládnímu návrhu.

Takže v žádném případě nelze hovořit o tom, že je zde určitý příklad z Evropy, že za souhlasu věřitelů lze nějakým způsobem revitalizovat podnik. Ne, zde je to na základě rozhodnutí revitalizační agentury, v žádném případě na základě rozhodnutí či snad souhlasu věřitelů.

To je faktická poznámka ke kolegovi Schlingovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji poslanci Němcovi. Nyní již může hovořit kolega Jiří Payne, připraví se pan ministr Miroslav Grégr.

 

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, za prvé dovolte, abych konstatoval, že na špatné adrese jsou ti, kdo žádají, aby sněmovna jednala v chvatu a spěšně schválila nějaký zákon, aniž by znali obsah. Správná adresa by měla být před Strakovou kolejí. Nevyplácení mezd je totiž přímým důsledkem vládní politiky, konkrétně vládních představ o revitalizaci. (Výkřiky zleva: Jéje.) Proč? Podniky, aby splnily naznačená revitalizační kritéria pro vládní podporu bankrotářů, tzv. revitalizaci, musí dosáhnout ještě větší zadluženosti, než tomu bylo před rokem, a musí si udržet co nejvíce nadbytečných zaměstnanců. Když ovšem provozují takovou činnost nějakou dobu a půjčují si na to peníze v bankách, začnou stanovat banky pod hladinu. Banky v zájmu sebezáchovy přestanou takové podniky úvěrovat. A v tom okamžiku podniky přestanou vyplácet mzdy.

Nebýt řeči o revitalizaci, která trvá již rok a půl, nebyly by podniky motivovány k prohlubování insolvence. Naopak, některé problémy již dávno mohly být vyřešeny, kdyby se nehovořilo o revitalizaci. Vedení podniků by nespoléhalo na vládní podporu, ale samo by hledalo investora, samo by hledalo řešení svých problémů. Pokud ale předpokládají, že vláda je nakloněna jim pomoci, přestanou vyplácet mzdy, aby přinutili vládu urychleně platit. Ti, kdo dnes nedostávají mzdy, jsou vlastně rukojmí v rukou vlády. Ostatně pan senátor Falbr svého času byl dokonce členem sociální demokracie, tuším, do Senátu kandidoval s podporou ČSSD.

Za druhé vládní návrh neřeší problém, o kterém vlastně jednáme. Proč? Vážená sněmovno, jaký je rozdíl mezi dobře a rychle provedeným konkursem a revitalizací? Uvedu dva. Rozdíl prvý - činnost je v podstatě stejná. Ten prvý rozdíl je ten, že správce konkursní podstaty nepodléhá vlivu vlády, zatímco revitalizaci provádějí členové sociální demokracie nebo jejich kumpáni. (Z lavic zleva: Cha cha cha.) Mimochodem o tom, jaké jsou schopnosti těch nejlepších sociálních demokratů z celé České republiky, se den co den přesvědčujeme na vládní politice. A dobře provedený konkurs znamená změnu vlastnických vztahů, nikoliv likvidaci.

Jaký je druhý rozdíl? Revitalizace na rozdíl od konkursu znamená pokropit ty nejhorší podnikatelské subjekty státními penězi. Vláda, která finančně podporuje bankrotáře, je sama - doplňte si sami. Není největší arogance, než když levicový politik si začne představovat, že pomáhá chudým, když začne přerozdělovat příjmy. Dobré skutky, vážená sněmovno, dobré skutky se nedělají za cizí peníze. Nikdy nevěřte, že vláda chce pomoci. Slova o altruismu, solidaritě a lásce z úst vlády maskují vládní pokusy uloupit občanu svobody. Slepý státní soucit (Opět zleva: Už toho nech!) s krachujícími podniky je stejně škodlivý jako rozmazlování dítěte. Měkké tržní prostředí udržuje nad močálem přízračná nemotorná monstra, která stejně nemohou obstát. Je-li nějaká příčina nevyplácení mezd, pak je to příliš měkké tržní prostředí.

Zákon o konkursu je (Zleva: To je vůl.) imunitním systémem tržní ekonomiky. Vládní návrh prostředí ještě změkčuje. Povede k dalšímu prohloubení insolvence tak jako tak bankrotujících podniků. Nebýt revitalizace, některé problémy již mohly být vyřešeny. Někde by se řešení teprve hledalo. Nicméně dnes všichni čekají, že to vyřeší vláda. Vláda ovšem není ochotna předstoupit před televizní kamery a nést odpovědnost, ale skrývá se za sněmovnu, a není to poprvé.

Vláda, aniž by to veřejně přiznala, znárodňuje svobodu ve jménu tzv. jistoty. Chce nás zachraňovat od nejistoty trhu, od spletitosti našich rozhodování. Dokonce nás chce osvobozovat od samotného života. Uzavřít takový obchod s vládou je jako obchodovat s ďáblem. (Opět výkřiky zleva.) Když smlouvu podepíšeš, prohraješ a ztratíš svobodu na vždycky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl kolega Payne. Nyní fakticky bude reagovat pan kolega Schling. Poté je řádně přihlášený pan kolega Grégr.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, vaším prostřednictvím sděluji panu kolegu Paynovi, že jako člen hospodářského výboru mám možnost se velmi často setkávat jak s představiteli managementu nejrůznějších firem, prosperujících i neprosperujících, tak s jejich zaměstnanci, a protože znám jejich úsilí, vím bezpečně, že oni nespoléhají na vládu. Pan kolega Payne se s nimi asi nesetkává vzhledem k členství v jiných výborech, tak to vědět nemůže, to ho snad omlouvá.

Dále mu doporučuji, aby svá moudra, která tady přednášel, zkusil přednést ve Vítkovicích nebo v brněnském Zetoru. Děkuji. (Potlesk části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl pan kolega Schling. Nyní řádně vystoupí pan kolega a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Připraví se pan kolega Miloslav Ransdorf. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych se také v rozpravě vyjádřit k projednávanému návrhu zákona o konkursu a vyrovnání.

Podmínky našeho národního hospodářství vyžadují reagovat na nejnaléhavější problémy praxe, na které předkládaný návrh zákona bere zřetel, a proto vám doporučuji propustit jej do druhého čtení. Tento návrh zákona umožňuje odstranit rozhodující nedostatky současné právní úpravy.

Na rozdíl od některých předřečníků bych spíše ocenil poskytnutí ochranné lhůty pro dlužníka v případech, kde je to hodné zřetele, v případě, že předloží ověřený revitalizační program. V případě, že akceptace takového konkrétního programu umožňuje snazší a rychlejší vyrovnání závazků dlužníka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP