(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády panu Pavlu Rychetskému. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Hlásí se pan kolega Tlustý. S tím, že nezapomínám na žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, sympatizuji s těmi, kteří protestují proti tomu, že nejsou vypláceny jejich mzdy. Sympatizuji s nimi proto, že nevyplácení mezd považuji za nejsprostší formu nedodržování závazků, za nejsprostší formu nekázně v placení závazků.

Podporuji všechny kroky, které budou směřovat proti dlužníkům, všechny kroky, které budou posilovat práva a možnosti věřitelů, jak vydobýt své pohledávky. Samozřejmě mzdy jsou mezi takovými pohledávkami ty nejvýznamnější.

Proto jsem také v této sněmovně již pětkrát předložil, pětkrát proběhlo hlasování a pětkrát většinovými hlasy této sněmovny, vás, dámy a pánové, byly zamítnuty návrhy, které směřovaly proti naprosto konkrétnímu odnětí výhod dlužníkům. Byli jste to vy, usmívající se sociální demokraté, kteří jste odmítli zbavit dlužníka té výhody, aby mohl požadovat po státu vrácení vratky DPH v situaci, kdy svému obchodnímu partnerovi nezaplatil. To je podle mého názoru neodůvodnitelná výhoda dlužníka v poměrech české ekonomiky. Stejně tak jste vy a vaši předchůdci čtyřikrát odmítli vyřadit z nákladů podnikatele nezaplacené závazky, které figurují v těchto nákladech přesto, že nikdy nebyly uhrazeny. Tato sněmovna i vaši předchůdci měli pětkrát příležitost prokázat, jak to myslí upřímně s odnímáním výhod dlužníků, jak to myslí vážně s postihem věřitelů. Konstatuji, že v konkrétních krocích se vaše krásná předsevzetí a odhodlání nijak neprojevily.

Při těchto hlasováních jsem nepostrádal jen vaši podporu, postrádal jsem i podporu odborů. Táži se: kde byli Falbři v dobách, kdy jsme tu hlasovali o těchto zjevných návrzích? Jak to, že odbory v dobách, kdy mohly pracovat a navrhovat, jak postihnout věřitele a jak zbavit dlužníky v české ekonomice výhod, samy nic nenavrhovaly? Dnes se snaží křikem zakrýt nejenom neschopnost vlád parlamentu, ale zejména neschopnost svou vlastní. Nikdo jim totiž nebrání, aby přicházeli s konkrétními návrhy, které by postihly dlužníky v České republice.

Za další si dovolím vyjádřit přesvědčení, že naprostou většinu dnešních demonstrujících tvořili zaměstnanci podniků, v nichž majoritu má v nějaké podobě v rukou stát. Ať už prostřednictvím Fondu národního majetku nebo prostřednictvím Konsolidační banky. Táži se, proč oprávněně protestující, kteří nedostávají své mzdy, nevyzývají ke konkrétním činům úředníky Fondu národního majetku, úředníky Konsolidační banky a samozřejmě potažmo i úředníky vlády, protože je nepochybné, že je-li někdo schopen těmto lidem zajistit rychlou výplatu mezd, a to bych si z celého srdce přál, jsou to instituce exekutivní, je to Fond národního majetku, Konsolidační banka, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je jasné, že parlament má k dispozici kompetence, které mají mnohaměsíční odklad, kompetence, které nepřinesou v krátkém termínu vyplacení dlužných mezd.

A nyní k projednávanému tématu, a tím je návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání. Všimněte si, že to je novela jedenáctá. Je nepochybné, že předchozí parlamenty se novelizováním této předlohy snažily upravit postavení dlužníka a věřitele. Bohužel se jim to nepodařilo. A řekněme si upřímně proč. Protože v této sněmovny vždy dominovala větší ochrana dlužníka než věřitele. Dokud nezíská politická scéna odvahu dát práva na stranu věřitele a zbavit ochrany dlužníka, zdravé ekonomiky se nemůžeme dočkat. Proto se znovu přimlouvám za rychlou a důkladnou novelu zákona o konkursu a vyrovnání, a to bez ohledu na to, jestli ji navrhuje ODS, jak to udělala paní poslankyně Dundáčková, nebo ji navrhuje vláda. Podstatou ale musí být posílení práv věřitele.

Dovolím si ocitovat z celého vládního návrhu jedinou větu, kde jsem našel přímou citaci slov "nezaplacená mzda". Věta se nachází v čl. I v § 1 odst. 2. Navrhuje se doplnit: "Zastavením plateb se rozumí i neproplacení mzdových (platových) nároků jeho zaměstnanců po dobu delší než jeden měsíc."

Jestli ti, kteří tady dnes demonstrovali, si myslí, že díky této větě a jejímu schválení dostanou své peníze dlužené v krátké době, tak je mi jich upřímně líto. Tato věta totiž umožní pouze zahájení konkursu, ale všichni víte, jak konkursy dlouho trvají.

Vláda a tento vládní návrh opět, jako už v mnoha jiných případech, vytvářejí nereálná očekávání, plané naděje, vytvářejí iluzi, že schválení novely zákona o konkursu a vyrovnání bude znamenat rychlé vyřešení problémů, nejenom neplacených mezd, ale obecně platební morálky v české ekonomice. Jsem si jist, že toto očekávání je neopodstatněné, že iluze, kterou záměrně vytvořila vláda a odbory, jsou falešné a že na jejich konci bude jen hořké zklamání. Proto mi dovolte na závěr uvést toto:

Zemane, Zemane, vyzývám tě na boží soud. Do roka a do dne podle vládní novely zákona o konkursu a vyrovnání nedostane žádný zaměstnance v České republice ani korunu mzdy navíc.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Vlastimil Tlustý. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu nemohu uzavřít, neboť zde byla žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL o přestávku.

Kolegové, stačí vám přestávka do 14.00 hodin včetně polední pauzy? Ano.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.00, kdy budeme pokračovat tímto bodem.

Ještě jednu technickou, ale důležitou informaci: Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 320 byly rozdány zhruba v 10.30 hodin, budeme tedy pokračovat v této schůzi zítra v 10.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP