(14.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Nicméně pokud zde tento rozpor je, musí ho rozhodnout sněmovna hlasováním.

K proceduře se hlásí pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, jsem přesvědčen, že pan kolega Čevela ještě před návrhem na usnesení podal návrh na zkrácení lhůty na 40 dnů. O tom by mělo být hlasováno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, tím bychom se zabývali poté, co rozhodneme o přikázání výborům, to nyní ještě není na pořadu jednání.

Nyní bychom měli rozhodnout podle zpravodaje o návrhu na doprovodné usnesení.

Platí-li tedy tento rozpor, jako předsedající schůze dávám výklad, že není tento návrh hlasovatelný. Je zde námitka a budeme nyní rozhodovat o této námitce.

 

Kdo souhlasí s námitkou navrhovatele doprovodného usnesení, nechť v hlasování číslo 7 se vyjádří tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti této námitce?

Z přítomných 177 pro bylo 52, proti 85. Námitka nebyla akceptována.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh?

Hlásí se pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Nechci nikoho nutit k práci, ale myslím si, že tento návrh je potřeba projednat v hospodářském výboru sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, jsou zde tedy dva návrhy. Je nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování číslo 8 budeme rozhodovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem, že z přítomných 178 bylo pro 173, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Hlasování pořadové číslo 9 rozhodne o přikázání hospodářskému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 178 pro hlasovalo 120, proti 41.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůt k projednávání ve výborech o 20 dnů. Zahajuji hlasování pořadové číslo 10. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Z přítomných 178 pro bylo 114 a proti 39.

 

Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru a hospodářskému výboru a lhůta k projednávání ve výborech byla zkrácena o 20 dnů.

Končím tím projednávání bodu č. 3 20. schůze Poslanecké sněmovny. Přerušuji tuto schůzi do zítřejšího dne v 10.40 hodin.

Vyhlašuji nyní z technických důvodů přestávku našeho jednání do 14.35 hodin, kdy budeme pokračovat 19. schůzí Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze přerušena ve 14.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP