(14.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo jiný?

Můžeme postoupit o krůček dál. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Zazvoním, aby si všichni uvědomili, že začneme hlasovat.

 

Jako první je návrh pana poslance Recmana, aby byl zařazen jako bod 40 nový bod "Informace ministra financí o spořitelním a úvěrovém družstevnictví" s tím, že nadpis byl širší, ale já myslím, že všichni víme, o čem je řeč.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 ze 192 přítomných 156 hlasovalo pro, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kučera navrhuje vyřadit bod č. 43 z našeho programu. Je to jazykový zákon. Pardon. Musím ukončit hlasování (č. 6). (Hlas z pléna: Je to třetí čtení.) Tuto myšlenku bych doporučil, protože jste mně nenahlašovali, které je číslo třetího čtení, abychom nyní všechny přesuny druhého čtení brali automaticky jako třetí čtení a budeme říkat jenom číslo druhého čtení. Doporučuji vyřadit z programu bod č. 43.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 194 bylo 191 pro, jeden proti. To je nadprůměrný výsledek našeho hlasování.

 

Pan poslanec Kühnl navrhuje za bod 6 dát usnesení sněmovny k harmonizaci právního řádu České republiky s Evropskou unií. Harmonizace právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Já jsem tomu tak rozuměl.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 191 poslanců 71 hlasovalo pro, 44 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhuje nový bod zařadit za bod 139 "Změny zařazení poslanců ve výborech".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 194 poslanců 149 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sobotka navrhuje… Pane poslanče, mohu nechat o tom hlasovat současně, nebo jsou to dva zcela odlišné návrhy? Můžete z místa, budu odezírat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Navrhuji zařazení na pevný časový bod jak u prvního, tak u druhého bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Každý jinak. Dobře. Pan poslanec Sobotka navrhuje bod č. 31 schůze zařadit jako druhý bod ve středu 26. ledna.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 194 poslanců 182 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Přeřadit bod 123 jako první bod dne 28. ledna, tedy poslední jednací den.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z  přítomných 194 poslanců 185 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

 

Pan poslanec Vymětal chce jako bod č. 1 dne 26. ledna "Zprávu předsedy vlády o efektivním řešení problematiky podniků Zetor a Vítkovice".

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 193 hlasovalo pro 55, 34 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Janeček doporučuje přeřadit bod 27 "zdravotní prostředky" na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 194 pro hlasovalo 110, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Cyril Svoboda navrhuje bod 28 přeřadit na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 194 hlasovalo pro 170, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Starec navrhuje přeřadit bod 39 "bezpečnost práce" na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Rozumíme, že se jedná i o třetí čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 194 poslanců 185 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pilip navrhuje převedení bodu 40 "rozpočtová pravidla" na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 194 bylo 166 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Grůza navrhuje - teď nevím, jestli jsem si to přesně napsal - stáhnout bod 32 z programu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 194 poslanců 188 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pavel Němec doporučuje, aby bod 29 byl zařazen jako první bod odpoledne 26. 1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP