(pokračuje Klaus)

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 18 z přítomných 194 poslanců 152 hlasovalo pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Langer navrhuje přesun bodu 141 na úterý 21. 1., první bod.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 194 poslanců 143 hlasovalo pro návrh, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Gross navrhuje zařadit body 7, 8 a 9 jako první, druhý a třetí bod ve středu 26. 1. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Nerozsvítilo se. Dobře, ještě jednou.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 194 poslanců 136 hlasovalo pro, 48 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Brožík uplatňoval jenom, že se nejedná o druhá a třetí čtení. Pan poslanec Kocourek navrhuje přeřadit bod 144 na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 194 poslanců 169 pro, 2 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Konečně poslední návrh, paní poslankyně Horníková, bod č. 35, ve třetím čtení 127, vyřadit z programu této schůze a přeřadit na schůzi příští.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 194 poslanců 174 pro, 6 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Takže jsme poměrně snadno zvládli hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro takto vymezený pořad schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 194 poslanců 186 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl tímto schválen.

 

Hlásí se předseda volební komise. Já mám potom ještě jeden bod.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na pořad jednání změny ve výborech Poslanecké sněmovny, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů těchto změn do čtvrtka 20. tohoto měsíce do 16 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi volební komise. Než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu, chci vám oznámit, že předsedkyně Senátu mě svým dopisem požádala o umožnění vystoupení senátorů Mirka Topolánka, Karla Korytáře a senátorky Jitky Seidlové v Poslanecké sněmovně, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu k vráceným návrhům zákonů a k zamítnutému návrhu. Stanoviska vám byla rozdána do vaší pošty. Předpokládám, že nemáte žádné námitky, a proto dám hlasovat o vašem souhlasu s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorky.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 194 poslanců 146 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Děkuji.

 

Přistoupíme tedy k prvnímu bodu schváleného pořadu schůze, jímž je návrh zákona, kterým se… (Ruch v sále.) Prosím pány poslance zde vpravo ode mne, to není výzva ke kuloárovým debatám, to je výzva k projednávání prvního bodu programu schůze!

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 152/7/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 152/8. Uvítal bych mezi námi senátora Topolánka, ale nevím, jestli je přítomen. Myslím, že pan senátor zde není přítomen, a rozumím tomu tak, že můžeme jednat i v jeho nepřítomnosti. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterého jsem tady viděl ještě před chvílí a který zmizel pro mě neznámo kam. Mohu poprosit pana předsedu vlády, aby buď vystoupil za pana místopředsedu Rychetského, anebo nám sem pana místopředsedu vlády neprodleně přivedl. Ale moc prosím, aby se tyto věci nestávaly. Každý přece ví, že prvním bodem je zákon vrácený Senátem. Nevelíme senátorovi, ale velíme místopředsedovi vlády, který zde má být v každém případě. To považuji za naprosto neuvěřitelné, abychom takto zahájili první bod. Tak je možné mít bod 59. nebo 113., ale opravdu ne bod první. Prosím pana předsedu vlády, aby nerozprávěl venku s médii, ale aby rozhodl tuto věc. Ne abychom zavřeli dveře, ale…

Prosím pana místopředsedu vlády, bod 1. Prosím, aby se vyjádřil k předloženým usnesením Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům místopředseda vlády Pavel Rychetský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP