Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. ledna 2000 v 9.06 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

(Jednání opět zahájeno v 9.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 30.

Sděluji, že o omluvení na dnešní jednání požádali tito poslanci: Bartoš Walter - plenární zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, Horníková Zdeňka, Jirousová Taťána, Matějů Petr, Němcová Miroslava, Ouzký Miroslav, Sehnalová Olga, Skopal Ladislav, Štěpová Vlasta - taktéž Rada Evropy ve Štrasburku. Dále - Klanica Zdeněk - nemoc, Klas Jan - z osobních rodinných důvodů, Václav Klaus - světové ekonomické fórum v Davosu, Mandík Josef - nemoc, Pleva Petr - nemoc, Žižka Jan - osobní rodinné důvody.

Nyní vám chci na doporučení organizačního výboru a předsedy Poslanecké sněmovny navrhnout velmi populární opatření, a to, abychom dnes jednali až do 21.00 hodin včetně hlasování o návrzích zákonů. Znamená to, že bychom po ukončení ústních interpelací, které budou od 17.00 hodin do cca 18.30 hodin, pokračovali v projednávání zákonů. Toto je opatření, které předseda Poslanecké sněmovny po diskusi na organizačním výboru navrhuje, neboť program naší schůze nevykazuje známky toho, že bychom při standardním způsobu jednání byli schopni dokončit tento program v průběhu 14 dnů. Myslím, že nikdo z nás si nepřeje, aby bylo plénem Poslanecké sněmovny zasahováno do jednání výborů, které podle mého názoru mají spoustu práce a málo času na takovýto objem práce.

Přednesl jsem vám procedurální návrh a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. O tomto návrhu budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 170 a ptám se, kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Skutečně prosím, abychom hlasovali pro. Kdo je proti?

Z přítomných 124 bylo pro 48, proti 42 - návrh v tuto chvíli nebyl přijat.

 

Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby využili dopoledního jednání Poslanecké sněmovny k vážné diskusi nad tím, zda skutečně by nebylo vhodné, aby tento návrh prošel, protože by bylo vhodné, aby Poslanecká sněmovna jednala dnes do 21.00 hodin.

Prvním bodem dnešního jednání je bod č. 106. Poté se budeme věnovat bodům 107, 124, 96, 41, 97 a dalšími ve schváleném pořadí. (Předsedající ještě jednou zopakoval návrh projednávaných bodů).

Upozorňuji, že dnes dopoledne a po celý den, vyjma interpelací, by měla být předmětem dnešního jednání třetí čtení návrhů zákonů, tudíž hlasování, která mají rozhodující charakter, a prosím tedy, aby všichni, kteří mají zájem zúčastnit se takovéhoto rozhodování byli přítomni v jednacím sále.

 

Již avizovaným bodem číslo 106 je

 

106.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
/sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Sehoř.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 372/2. Žádám zpravodaje Karla Sehoře, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám.

Vzhledem k umístění těla pana ministra dopravy a spojů za řečnickým pultem soudím, že hodlá vystoupit v rámci třetího čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP