(9.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Nyní budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru obsažených pod písmenem A.

 

Poslanec Karel Sehoř: Ne, pardon, není to tak. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům hospodářského výboru. Já bych si dovolil přečíst sedm pozměňovacích návrhů, o kterých bychom mohli vzhledem k tomu, že doporučení jak předkladatele, tak zpravodaje je souhlasné, hlasovat současně. Pokud by někdo měl námitku, prosím, aby mi řekl, který ten bod by z toho chtěl vyjmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zkusme takto zefektivnit naši práci. Prosím, pane zpravodaji, předneste návrhy.

 

Poslanec Karel Sehoř: Jednalo by se nyní o body F1, G1, G2, G3, G5, G6, G7.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se zeptám, jestli má někdo námitku proti takovémuto postupu.

 

Poslanec Karel Sehoř: Upozorňuji ještě na to, pokud bychom odhlasovali takto těch sedm bodů, tak už nebudeme hlasovat o bodech H1 až H4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě jednou se zeptám, zda je ve sněmovně námitka proti takovémuto postupu. Námitku nevidím. Proto rozhodneme jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích F1, G1, G2, G3, G5, G6 a G7. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Karel Sehoř: Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj i pan ministr souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 172 a ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím se body H1 až H4, tak jak to oznámil zpravodaj, stávají nehlasovatelnými. Prosím, pane zpravodaji. (Námitky.) Prosím, pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já bych jenom chtěl zdůraznit, aby někdo nevznesl námitku, že to jsou mé pozměňovací návrhy a po dohodě s ministerstvem a zpravodajem byly zpracovány lépe a jsou lépe vyřešeny. Proto souhlasím se stažením, i když není úplně přesné, že by byly nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za toto upřesnění. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o návrzích H5 a H6 současně, neboť spolu souvisejí. Stanoviska předkladatele i ministra jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: H5 a H6. Společné hlasování předkladatel nezpochybňuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 173. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy k návrhům hospodářského výboru. Nyní si dovolím navrhnout, abychom hlasovali o všech návrzích hospodářského výboru pod písmenem A současně, neboť stanoviska jak předkladatele, tak zpravodaje jsou stejná, a to souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má někdo námitku proti tomuto postupu? Námitku nevidím. Proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 174 a ptám se: Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 157, proti nikdo.

 

Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Žižky. Dovolím si navrhnout, abychom o obou dvou návrzích - B1 a B2 - hlasovali opět současně. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslance Žižku nikde nevidím. Zeptám se, jestli je námitka proti společnému hlasování. Námitku nevidím, proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 175. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podaných panem poslancem Jičínským. Jedná se o návrhy C1 až C3. Domnívám se, že o nich je třeba hlasovat současně. Já bych chtěl jen upozornit, že pokud by to prošlo, tak by to doznalo s tím zákonem velkých změn a nešlo by to tak jednoduše odsouhlasit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji. Můžete mi ještě jednou zopakovat návrh?

 

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujeme o návrzích C1, C2, C3. Stanovisko předkladatele záporné, stanovisko zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má pan kolega Jičínský námitku ke společnému hlasování? Nemá. Stanoviska zpravodaje i předkladatele záporná.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 176. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 21, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1 podaném panem poslancem Janečkem. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 177. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1 podaném panem poslancem Hojdou. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou záporná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 178. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 25, proti 133. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní nám zbývají čtyři pozměňovací návrhy. Dovolil bych si předložit návrh, abychom o bodech G4, G8 a G9 hlasovali současně, neboť stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: G4, G8 a G9. Námitka proti společnému hlasování není. Proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 179 a ptám se: Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh G11, kde stanoviska jsou rozdílná. Pan předkladatel, pan ministr nedoporučuje, pan zpravodaj doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP