(9.50 hodin)

(pokračuje Peltrám)

Chtěli bychom to také proto, že se snáze bude vysvětlovat, pokud budeme nuceni na tyto minimální sazby přistoupit, uživatelům dopravních cest, že to je v jejich prospěch. Jinak zásadní důvod, proč to nelze tak jednoduše zařadit do státního rozpočtu, je, že zatím střednědobý rozpočtový výhled nemáme. Strašně bychom potřebovali mít nějakou kostru, o kterou opřeme další projednávání návrhu na zhruba miliardu 400 milionů euro, které by měly přijít v rámci Fondu ISPA do roku 2006. Chtěl bych udělat vše pro to, abychom tuto částku podstatně zvýšili, protože tam jsou podíly, na které je možné mít vliv.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru dopravy a spojů České republiky panu Antonínu Peltrámovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Rozpravu ve třetím čtení neuzavírám, protože vidím zdviženou ruku pana místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Bohuslava Sobotky. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem klubu sociální demokracie požádal ještě před ukončením rozpravy ve třetím čtení o 15minutovou přestávku na poradu klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pokračovat budeme v 10.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP