(10.20 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Pokud projde stažení návrhu kolegy Sehoře, orientační hlasování nebude. Potom bychom hlasovali o návrhu A9. Dalším hlasování by bylo A11 až A25, to je usnesení hospodářského výboru. Doporučuji opět najednou. Kolega Vojíř bude stažen. Poslední dvě hlasování, která se týkají návrhů skupiny D, to je mých bez D1, a poslední hlasování před závěrečným hlasováním by bylo hlasování A8 a D1 dohromady. Na závěr bychom hlasovali o celkovém znění návrhu zákona.

Zároveň avizuji hlasování o doprovodném usnesení, které jsem zde ve druhém čtení přednesl a o kterém bychom hlasovali po odhlasování celého zákona na samý závěr. To je návrh procedury.

Vážený pane předsedající, nevím, zda jsou námitky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se na námitky proti tomuto postupu, ale ještě předtím, než udělím slovo jejich případným autorům, upozorňuji, že bych považoval za potřebné nejprve hlasovat o návrzích na stažení, tím by se pozměňovací návrhy poněkud vyčistily, a teprve poté k jednotlivým návrhům.

Jsou po takovémto upřesnění námitky? Žádné námitky nevidím. Budeme tedy postupovat podle postupu, který navrhl zpravodaj, a po mém upřesnění. Nejprve bychom tedy měli rozhodnout o návrzích na stažení. Domnívám se, že můžeme hlasovat o obou návrzích současně. Má někdo námitky? Nemá.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 191. Ptám se, kdo je pro návrh stáhnout pozměňovací návrhy pana poslance Sehoře a pana poslance Vojíře. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 153, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, teď je řada na vás.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Doporučuji hlasovat o bodech A1 až A7 najednou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitka proti společnému hlasování je.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vy jste požádal, abychom se vyjádřili k vlastnímu hlasování a já mám připomínku, aby až se bude hlasovat za čtvrté o bodech A11 až A25, aby bod A22 byl hlasován zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Respektuji toto stanovisko, ale nyní jsme u rozhodnutí návrhu hlasovat společně o bodech A1 až A7, k takovému hlasování námitka není. Prosím o stanoviska. Souhlasná u obou.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým s číslem 192. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 168, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Dalším návrhem je návrh poslance Kalouska pod body C1 až C3. Budeme hlasovat o těchto návrzích dohromady. Jestli jsem dobře pochopil pana překladatele, budeme o těchto bodech hlasovat dohromady, protože spolu souvisejí. I C4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poznamenal jsem si proceduru, kterou jste oznamoval, pane zpravodaji, a říkal jste, že po tomto hlasování by mělo být hlasování o bodu A8.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ne, A8 a D1 budou na konec.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní bychom měli rozhodnout hlasováním o osudu návrhu C1 až C4. Námitka proti společnému hlasování není. Prosím o stanoviska. Pan ministr je zásadně proti, zpravodaj neutrální.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 193. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Z přítomných 176 pro návrh 84, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Dalším hlasováním budeme rozhodovat o bodu A9 a současně A10, protože tyto body spolu souvisejí. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr také souhlasí.

 

A9 a A10, společné hlasování. Námitka není, proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 194. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 144, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní budeme hlasovat o bodech A11 až A25 mimo A22, jestli jsem dobře zaznamenal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitku proti společnému hlasování mimo bod A22 nevidím. Proto se ptám na stanoviska. Zpravodaj souhlasné, pan ministr souhlasný.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 195. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 171, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka:Dalším hlasováním je hlasování o usnesení hospodářského výboru pod bodem A22. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s číslem 196. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro 151, proti 20. Návrh byl přijat .

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní přecházíme k bodům D. Budeme hlasovat nejednou o bodech D2,3,4 a 5. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitka proti společnému hlasování není. Proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 197.

Kdo je pro? Kdo je proti? (Hlasy ze sálu: Nefunguje to.) Už to jde. Prosím Kancelář, aby zkontrolovala puntík řídícího schůze.

Z přítomných 176 pro návrh 143, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP