(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já tomu rozumím, já jsem původně své stanovisko také takto formuloval. Moje snaha byla proceduru zkrátit, ale jinak naprosto přijímám vaši interpretaci jediného možného postupu.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovoluji dát návrh na revokaci hlasování, kterým se hlasovalo společně o bodech A9 a A10, a přiznávám se ke své nedokonalosti a ke svému omylu, který myslím se stal i více kolegům, protože já jsem chtěl o A10 hlasovat pro, pro A9 nikoli, a z toho vznikl celý můj omyl, a myslím si, že nejenom můj.

Podle § 63 odst. 5 dávám návrh na revokaci, k čemuž mám plné právo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak. Já bych doporučoval v tuto chvíli jednu jedinou věc. Je 11 hodin 4 minuty. Vyhlašuji přestávku do 11 hodin 20 minut. Prosím, aby se sešli zástupci poslaneckých frakcí a dohodli se na postupu, který by neznamenal nelibost jedné a nelibost druhé strany. Pokud takového stanovisko nebude přijato, pak nechám hlasovat o námitce, která byla vznesena třemi poslanci, a poté o návrhu, který přednesl pan poslanec Koháček. Pak uvidíme, jaký bude výsledek.

 

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP