(16.10 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní zbývá hlasování o návrhu zákona jako o celku. V tuto chvíli, protože nebyl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který významně snižoval dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu, stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko předkladatele je pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležela a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 333, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 326 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 156 pro vyslovilo 77 a 60 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že vidím značný zájem o zápis z hlasování, počkám několik sekund, než zahájím projednávání dalšího bodu.

Prosím o klid ve sněmovně. Doufám, že si všichni vyjasnili, jak hlasovali v předchozím hlasování.

 

Dalším bodem je

 

113.
Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,
ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.
/sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Jaroslav Plachý a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec František Vnouček.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 242/4.

Žádám zpravodaje poslance Františka Vnoučka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a současně prosím o klid v jednacím sále. Páni poslanci, já nebudu pokračovat do té doby, dokud bude v Poslanecké sněmovně takovýto hluk. Prosím všechny diskutující skupiny, aby odešly diskutovat do předsálí. Ještě jednou žádám všechny diskutující skupiny… Děkuji.

V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neregistruji. Rozpravu končím. Nyní se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak, udílím mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v průběhu druhého čtení padly tři pozměňovací návrhy, z toho prvé dva mají charakter legislativně technických oprav. S těmito návrhy samozřejmě jako zástupce navrhovatelů vyslovuji souhlas. Poslední pozměňovací návrh, který vznesl pan poslanec Karel Vymětal, bohužel řeší problematiku, která by se dala charakterizovat asi takto: umožňuje zaměstnanci, aby na zahraničních pracovních cestách ze svých zdrojů zálohoval svého zaměstnavatele. Toto řešení mně připadá atypické, v rozporu se zákonem, a myslím si, že je dokonale vyřešeno dostatečně krytou VISA kartou nebo obdobným systémem. Z tohoto důvodu s tímto třetím pozměňovacím návrhem souhlasit nemůžeme.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Pane poslanče, pokud se hlásíte s procedurálním návrhem, máte samozřejmě slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych se chtěl omluvit této sněmovně, ale chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 326, neboť jsem mačkal tlačítko, ale nerozsvítilo se mi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se v tuto chvíli ocitám v poměrně zásadním procedurálním problému, pane poslanče, protože za prvé jsem dala dosti značný prostor bezprostředně po hlasování, aby všichni mohli uplatnit své námitky, a za druhé, pokud se vám nerozsvítilo světélko, samozřejmě jste to musel vidět přímo při hlasování. Já samozřejmě těžko mohu v tuto chvíli jakkoliv zjistit, zda jste opravdu ve sněmovně seděl. V tuto chvíli pravděpodobně budu potřebovat konzultaci se svými kolegy, jak se mám v této chvíli zachovat, protože tato situace je krajně nezvyklá a já bych nerada, aby touto záležitostí kterákoliv ze stran získala neoprávněnou výhodu.

Prosím o několik okamžiků strpení, dám slovo panu poslanci Němcovi a současně bych chtěla poprosit pana místopředsedu Langra, zda by se mohl dostavit ke mně ke krátké konzultaci.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, já bych chtěl říci, že samozřejmě sjetiny byly v jednom vyhotovení a i ostatní poslanci si potřebovali zkontrolovat, zda údaje na hlasovací sjetině souhlasí, či nikoliv. Čili já bych chtěl na adresu pana poslance Sehoře říci, že samozřejmě neměl ten časový prostor okamžitě, protože sjetina je v jednom exempláři, a tudíž není možné se k ní dostat okamžitě. Z hlediska rozhodování o námitce už takové věci jsme rozhodovali a i v případě, že na sjetině byl křížek, tak jsme námitku uznali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já myslím, že ta situace je poněkud jiná, protože pan poslanec Sehoř nehovořil o protokolu o hlasování, ale hovořil o tom, že se mu nerozsvítilo světélko při hlasování, což je poněkud jiná situace. A kromě toho já jsem z jeho námitky usoudila, že vůbec v protokolu není zaznamenán.

Takže pan poslanec Sehoř je v protokolu zaznamenán, hlasoval pro návrh, je tomu tak, a u jeho jména se rozsvítil křížek. Dobře, prosím o několik okamžiků ke krátké konzultaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP