Stenografický zápis 22. schůze, 22. února 2000

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Radim Turek
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec František Chobot
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec František Brožík
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Palas
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Beneš


1. Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Václav Klaus


2. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/6/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Václav Klaus


3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Senátor Jiří Pavlov
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Pleva


4. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/4/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radim Turek
Poslanec Cyril Svoboda
Senátorka Dagmar Lastovecká
Poslanec Jaroslav Štrait


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Krása
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Grůza
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Sehoř


14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vladimír Paulík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Pilip
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


16. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Palas


18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Klanica
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec František Pejřil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Evžen Snítilý
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Robert Kopecký
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP