Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych podat některé návrhy, které do jisté míry navazují na to, o čem hovořil můj předřečník, takže velmi zkrátím odůvodnění. Jde také o snahu snížit nebo v mém návrhu zcela vypustit uvalování poplatkové povinnosti na výrobce a dovozce kopírovací techniky. Domnívám se, že dnes tento návrh v tomto bodě neodráží reálné autorskoprávní vztahy a že v zásadě zcela zanedbatelné množství kopírovaného materiálu je předmětem autorskoprávní ochrany, jinými slovy že se na tomto technickém zařízení prakticky umělecká díla nerozmnožují.

Z toho důvodu dávám následující návrh. V § 25 odst. 5 vypustit slova "přístrojů k pořizování tiskových rozmnoženin" a dále následují návrhy, které s tím souvisejí, to znamená, že promítají návrh i do dalších částí tisku 433, a to v § 25 odst. 3 vypustit písm. b), v § 25 odst. 2 vypustit písm. b) a v příloze 3 vypustit celý bod, to znamená bod, který se týká poplatků z licencí pro výrobce a dovozce kopírovací techniky.

Ještě jednou zopakuji závěrem, že jde v zásadě o umělý poplatek, který neodráží reálnou situaci, a jediným jeho efektem je zdražení této služby, zdražení těchto výrobků, které se pak odráží do cen v celém širokém spektru využívání této techniky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Pilipovi. Nyní bude hovořit pan kolega Recman, který je posledním písemně přihlášeným.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, měl jsem rovněž pozměňovací návrhy k § 25, ale hovořili tady k tomu přede mnou poslanci Pleva, Benda a Pilip. Já se v podstatě ztotožňuji s tím, co zde přednesl zejména pan poslanec Pilip. Bylo by zbytečné, abych tu přednášel stejné pozměňovací návrhy a opětovně je zdůvodňoval.

Domnívám se ale, že pan poslanec opomenul jednu věc, kterou bych chtěl doplnit. Byl by to v podstatě jediný můj pozměňovací návrh. Paragraf 25 se váže i na některé jiné odstavce a paragrafy. Promítnutí se podle mého názoru opomnělo v § 42 odst. 1 písm. c). Tam bych vypustil text "nebo tiskové rozmnoženiny".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Recmanovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Prosím pana zpravodaje, aby mě seznámil s tím, zda nepadl nějaký návrh na vrácení či zamítnutí, ale pokud se nemýlím, tak nepadl.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážený pane předsedající, v rozpravě nepadl žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení. Vystoupilo devět poslanců s celkem 22 pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Se závěrečným slovem nyní vystoupí ministr kultury ČR pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, nebude to ani tak závěrečné slovo jako spíše pár poznámek k tomu, co tady zaznělo, abychom pak neztráceli čas ve třetím čtení.

Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří podali pozměňovací návrhy, které vycházely z reality, kterou jsme třeba nepředpokládali před půl rokem nebo před rokem. Tato realita neexistovala, když jsme tento zákon připravovali. Proto velice děkuji za pozměňovací návrhy, které se týkají toho, aby nešlo vysílat bez zaplacení autorských poplatků např. na internetu. To je v současné době velmi potřebný návrh, protože - jak víme - jistá televize vysílá přes internet, aniž by platila autorské poplatky. Takových pozměňovacích návrhů bylo několik. Děkuji opravdu za dobrou spolupráci.

Rád bych se zastavil u dvou pozměňovacích návrhů. První je pozměňovací návrh pana poslance Paulíka, týkající se obecního rozhlasu. Je nutno zdůraznit, že tento zákon - o tom budu mluvit dále - je především na ochranu autorů. Když obecní rozhlas nechce platit poplatky za užívání hudebních děl, pak si tedy prostě musí najít bubeníka. Bohužel, kolektivní správa autorských děl je o tom, a my jsme povinni autory chránit. Požadavek pana poslance Paulíka by skončil zřejmě u Ústavního soudu, kde bychom to prohráli. Říkám pouze svůj názor. To ale není podstatná záležitost.

Opravdu podstatným pozměňovacím návrhem je zcela zásadní návrh pana poslance Bendy na zrušení § 25. Na čem se asi napřed shodneme? Asi pana poslance překvapí, že takzvané zdanění kopírek je záležitost, kterou schválili v roce 1996 v této sněmovně poslanci, protože v novelizaci autorského zákona kopírky jsou. Nyní se prostě za kopírky platí. My z toho zákona přebíráme kopírky a přidáváme tam nenahrané kazety, přehrávače CD a videozáznamy. Pan poslanec Benda se nejvíce pohoršoval nad kopírkami, ale to je záležitost, která je zanesena v platném právním řádu, a my ji jen přejímáme.

Při této příležitosti je důležité říci, že kopírování děl, ať jde o kazety nebo kopírovací fotopřístroje, tzv. xerox, pro osobní potřebu je sice zákonem povoleno, ale je samozřejmé, že toto kopírování zasahuje do majetkových práv autorů a ostatních nositelů práv. Celý tento spor je o tom, zda se tímto zákonem více postavíme na stranu autorů, nebo zda se postavíme na stranu uživatelů těchto děl. Domnívám se, že jde o autorský zákon. Jelikož se tak domnívám po dlouhých debatách s tvůrci, ale i s uživateli, myslím si, že je důležité si uvědomit, že je to zákon zaměřený hlavně na ochranu autorů, která tady padesát let skoro neexistovala. S autorem si každý dělal co chtěl, dílo se užilo, jak se komu hodilo.

Tento zákon se snaží v tom udělat pořádek. Pane poslanče, my ale neobjevujeme Ameriku. Tato ochrana se vyvinula celosvětově. Existuje při výrobě kopií jistá praxe takzvaného poskytování náhradních odměn, které nositelům práv plynou z vyráběných nebo dovážených nenahraných kazet a přístrojů ke zhotovování kopií děl či zvukových a zvukově obrazových záznamů pro jejich potřebu. Tato praxe tzv. poskytování náhradních odměn je zavedena v řadě států Evropské unie. My jsme se nejvíce poučili při přípravě tohoto zákona v této oblasti v Německu.

Právo na patřičnou odměnu pro všechny nositele práv je upraveno též v návrhu Evropské směrnice o některých aspektech autorského práva a práv souvisejících v informační společnosti. Návrh této směrnice jsem samozřejmě ochoten vám dát k dispozici, abyste neměl pocit, že je to ministr kultury sociálně demokratické vlády, který chce velice nespravedlivě socialisticky zdaňovat chudáky uživatele. Ne, opravdu jsme vycházeli z onoho návrhu směrnice. Velmi rád vám jej poskytnu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP