Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)

(pokračuje Gross)

I toto hlasování skončilo výsledkem přijetí návrhu na zamítnutí. Nevidím námitek, konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut.

Přecházíme k dalšímu bodu, kterým je "Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb., sněmovní tisk 366, druhé čtení".

Kolegyně a kolegové, prosím o klid.

Úvodní slovo by měl přednést kolega Pešek, ale spíše se asi hlásí s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh. Žádám o přeložení tohoto návrhu zákona na pátek po skončení bloku, kterým se budou projednávat zákony o veřejné správě. Odůvodnění je velmi jednoduché. Jednak bychom nyní zákon stejně nedokázali projednat, jednak ve čtvrtek je sem pozvána velká skupina starostů, která chce s poslanci mluvit předtím, než zákon bude schválen. Budete asi překvapeni.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to procedurální návrh, o kterém nechám neprodleně hlasovat.

 

Hlasování pořadové číslo 42 rozhodne o návrhu pana kolegy Peška. Návrh je srozumitelný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 160 pro 102, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Tento bod byl stanoven tak, jak uvedl navrhovatel tohoto procedurálního návrhu.

 

Další bod by měl být "Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 393, druhé čtení".

Vidím zpravodaje tohoto výboru pana kolegu Snítilého. Obávám se, že tento návrh potká obdobný osud.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal na základě dohody poslaneckých klubů sociální demokracie a KDU-ČSL, aby tento bod byl přeřazen jako první bod jednání v úterý příští týden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S podmínkou, že jsme již nestanovili přesný bod. V tom případě by to znamenalo, že by to byl první bod po již stanoveném pevném bodu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43, které zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 110, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Pane ministře Dostále, stihneme za pět minut váš návrh? Můžeme začít projednávat vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, chtěl jsem vám odpovědět na váš dotaz, zda stihneme. Odpověď zní - nestihneme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, pan kolega Kopecký se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zpochybnit hlasování k zákonu o českém jazyku. Velmi mě to mrzí, možná to byla má chyba, ale žádám nové hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, omlouvám se, ale zákon stanoví, že námitku lze vznést bezprostředně po hlasování. Čekal jsem dostatečně dlouho. Ačkoliv jsem věcně na vaší straně, mohu nechat hlasovat pouze o vaší námitce proti mému postoji. Nic jiného udělat nemohu.

 

Pan kolega Kopecký má námitku proti stanovisku předsedajícího schůze. Nechám hlasovat nejprve o námitce pana kolegy Kopeckého.

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kopeckého proti stanovisku předsedajícího schůze, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro 73, proti 54. Návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 44).

 

Kolegyně a kolegové, končím dnešní jednací den. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin. Nebyl-li na zítřek stanoven jako první žádný pevný bod, měli bychom zahájit bodem č. 12, kterým je vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel, sněmovní tisk 441. Potom bude bod 13 - zákon o léčivech a zřejmě poté se dostane na pořad návrh pana ministra Dostála.

Přeji vám dobrou noc a načerpejte nové síly.

 

(Jednání přerušeno v 18.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP