Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo požádal o vydání karty náhradní. Zatím obdržel náhradní kartu pan poslanec Gross, je to č. 8, další informaci tohoto druhu zatím nemám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Josef Jalůvka - zlomenina obratle, pan poslanec Stanislav Němec - vážné rodinné důvody, omlouvá se na odpolední část našeho jednání, pan poslanec Zaorálek - vykradené auto, pan kolega Karel Šplíchal je omluven na dopolední část jednání.

Z vlády jsou omluveni tito členové vlády: pan ministr Miroslav Grégr - účast na jednání 17. schůze Senátu, kde odůvodňuje vládní návrhy zákonů, a pan ministr Otakar Motejl, který se účastní jmenování nových soudců.

Ještě bych chtěl přidat omluvu pana poslance Grosse, v který v 10.00 hodin musí také jít do Senátu obhajovat návrh zákona. To jsou zatím všechny omluvy, další omluvy zatím k dispozici nejsou, doufejme, že ani nebudou.

Nyní k programu, abychom všichni věděli, co nás čeká. Zrekapituluji tedy to, co je před námi. Nejprve budeme projednávat, jak jsme včera rozhodli, body 49 a potom 50. Poté se budeme věnovat bodům 22 a 23 a po jejich projednání bychom měli pokračovat v projednávání zákonů v prvém čtení. Informuji, že od 12.00 hodin lze projednávat i body 25 a 27, neboť uplyne příslušná zákonná lhůta.

Dále vás chci informovat, že byly splněny podmínky k projednání vládního návrhu zákona o opatření ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán ve zkráceném jednání a zahraniční výbor předložil ve stanovené lhůtě usnesení, a proto navrhuji tento bod č. 62 projednat jako první bod dnešního odpoledního jednání. O tomto návrhu bychom měli rozhodnout hlasováním, neboť se jedná o návrh procedurální.

Počkám tedy, až počet poslanců přesáhne číslo 66, aby se sněmovna stala usnášeníschopnou.

Nyní jsem informován o tom, že u balíku mezinárodních smluv, které se týkají problematiky pracovněprávní, jsme včera přerušili rozpravu. Druhý návrh, který předkládám, je, abychom se jimi nezabývali v tuto chvíli, ale abychom rozpravu k těmto smlouvám vedli po 19. hodině, resp. v okamžiku, kdy vyčerpáme písemné interpelace, protože ty, pokud mám zprávu, jsou pouze dvě, takže si myslím, že bude dostatek času, abychom někdy kolem 19.30 hodin, popř. kolem 20.00 hodin se těmto mezinárodním smlouvám mohli věnovat.

Toto jsou tedy dva procedurální návrhy, které předkládám.

Nejprve tedy budeme rozhodovat hlasováním pořadové číslo 103 o návrhu na zařazení pevně stanoveného bodu č. 1 v odpoledním jednání - bod č. 62, kterým je zákon o opatření ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán ve zkráceném jednání.

Nicméně vidím ještě procedurální připomínku kolegy Škromacha. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já mám pouze procedurální návrh k přerušeným smlouvám, protože, jak jsem byl informován, paní zpravodajka tady odpoledne, zítra ani pozítří nebude, takže by vznikl problém při projednávání. Proto navrhuji, aby tyto smlouvy, protože se bude jednat o krátké jednání, byly zařazeny dnes ve 12.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, je to také návrh, nicméně, pane předsedo sociálního a zdravotního výboru, já nepochybuji, že jelikož půjde o krátké jednání, že jste připraven eventuálně roli zpravodaje zvládnout také vy.

To jsou tedy dva návrhy, o kterých budeme rozhodovat hlasováním.

 

V hlasování pořadové číslo 103 rozhodneme o zařazení bodu č. 62, kterým je zákon o opatření ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán k projednání ve zkrácené lhůtě jako první bod odpoledne.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl schválen, když z přítomných 113 bylo 100 pro, nikdo proti. Tento návrh tedy byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat v pořadí o návrzích, jak byly podány.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na to, aby přerušený bod, který se týká balíku mezinárodních smluv z oblasti pracovního práva, byl projednán dnes po ukončení bloku projednání písemných interpelací, což znamená řádově někdy kolem 19.30 hodin.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 118 bylo 63, proti 41, tento návrh tedy byl přijat. Tudíž je bezpředmětný návrh paní kolegyně Müllerové a pan kolega Škromach obstará funkci zpravodaje, popř. zajistí někoho jiného.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsme vyčerpali veškeré procedurální návrhy, které zazněly v úvodu dnešního dne, a není-li další takový návrh, přistoupíme k projednání bodu

 

49.
Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.
/sněmovní tisk 467/ - prvé čtení

 

Senátní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 467, stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 467/1.

Z pověření Senátu předložený návrh odůvodní senátorka Alena Palečková, kterou mezi námi srdečně vítám a prosím, aby se ujala slova. Ještě ale než se tak stane, poprosím paní senátorku o trochu strpení a pokusím se zklidnit atmosféru v jednacím sále, aby byla důstojná jejího projevu.

Kolegyně a kolegové, velmi důrazně vás žádám, aby ti, kteří nechtějí sledovat vystoupení paní senátorky, alespoň nerušili ty, kteří chtějí poslouchat. Prosím tedy o klid v jednacím sále a prosím znovu ty, kdo diskutují hlasitě, aby to činili mimo jednací síň.

Prosím, paní senátorko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP