Neautorizováno !


 

(Jednání opět zahájeno ve 14.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem je

 

62.
Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
/sněmovní tisk 534/ - zkrácené jednání

 

Ještě předtím, než začneme projednávat tento návrh, je třeba posoudit, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 5 trvají. Při schvalování programu schůze byl tento bod zařazen s tím, že bylo využito § 100, tzn. zákonodárného procesu k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti. K provedení takovéhoto zákonodárného procesu se využijí ustanovení § 99 odst. 2, 3, 5 až 9 pro zkrácené jednání obdobně.

Nyní tedy je třeba posoudit, zda § 99 odst. 5 bude použit pro projednávání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, a otevírám rozpravu k návrhu, který jsem přednesla. Ptám se, zda se do rozpravy někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. V hlasování pořadové číslo 114 rozhodneme o uvedeném procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 81 a nikdo nebyl proti.

 

Registruji přihlášku předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie Stanislava Grosse.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní předsedající, zpochybňuji toto hlasování, neboť jsem chtěl nesouhlasit a hlasoval jsem ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 115, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Grosse. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 pro vyslovilo 107 a 3 byli proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 114, kterým byl procedurální návrh o užití § 99 odst. 5. Doufám, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 pro vyslovilo 99 a 3 byli proti. Návrh byl schválen.

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Poslanecká sněmovna projednala a v nedávné minulosti schválila dva návrhy zákonů reagujících na naléhavou potřebu provádění mezinárodních sankcí vůči určitým subjektům mezinárodního práva, a to vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi a vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k SRJ. Nyní je před vámi k projednání vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.

Jsem přesvědčen, že se jedná o zcela poslední vládní návrh ad hoc zákona ve věci provádění mezinárodních sankcí, neboť jsem přesvědčen, že jakékoli další sankce přijaté Radou bezpečnosti OSN či Radou EU budou již realizovány prostřednictvím zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, který tato sněmovna projednala a následně 27. ledna schválila a který byl dnes asi před dvěma hodinami projednáván ve druhé komoře Parlamentu, v Senátu.

Vládní návrh zákona je reakcí na potřebu zajistit pružné a promptní provádění sankcí přijatých Radou bezpečnosti OSN. Ta vyzvala ve své rezoluci č. 1267 z 15. října loňského roku afghánské hnutí Talibán k zastavení poskytování podpory a zázemí mezinárodním teroristickým skupinám a k vydání jednoho z nejobávanějších teroristů Usámí bin Ladína do USA či jiné země, kde by byl souzen.

Jednomyslné schválení rezoluce, kterou v Radě bezpečnosti podpořily rovněž muslimské státy, je mj. odrazem rostoucí obavy mezinárodního společenství z šíření islámského radikalismu a mezinárodního terorismu. Ve stanovené lhůtě ke splnění podmínek stanovených rezolucí nedošlo, čímž vstoupily dne 14. listopadu 1999 v platnost letecké a finanční sankce vůči hnutí Talibán. Sankce jsou v souladu s Chartou OSN povinny dodržovat všechny členské státy OSN.

Ze sankčních opatření vyplývají povinnosti fyzických a právnických osob podléhajících svrchovanosti jednotlivých členských států OSN včetně České republiky. Pro úplnost uvádím, že konkrétní obsah sankcí, zejména finančního embarga, nebyl dosud Radou bezpečnosti stanoven. Proto také návrh nařízení vlády, k jehož vydání je vláda navrhovaným zákonem zmocněna a které by konkretizovalo obecná ustanovení zákona, bude vypracován později. K možným dopadům prováděných sankcí na národní hospodářství uvádím, že za prvních devět měsíců roku 1999 se vývoz České republiky do Afghánistánu rovnal částce 237 000 amerických dolarů a dovoz Afghánistánu do České republiky částce 214 000 amerických dolarů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP