Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Za druhé bychom se bránili tím, že plníme závazky nejen vůči Evropské unii, ale i vůči Světové obchodní organizaci. Tam, jak jistě víte, je tzv. cukerní pořádek.

Za třetí bychom se bránili dočasností platnosti nařízení vlády. Zajisté jste si povšiml, že toto nařízení je omezeno jen na hospodářský rok 2000 až 2001, mám-li být zcela přesný tedy od 1. 8. 200 do 30. 9. 2001.

Za čtvrté, ale o tom už jsem mluvil, individuální kvóty strategickým výrobcům cukru stanovením minimální ceny cukrovky, minimální ceny cukru a zase na druhé straně maximální ceny cukrovky, a to na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., vyřešení mimořádné tržní situace.

Uváděli bychom rovněž samofinancování, podporu vývozu za pomoci vlastní finanční rezervy jednotlivých výrobců, a to ve výši 1950 korun na jednu tunu vyrobeného cukru. Myslím si, že by možná bylo docela užitečné, kdyby i Advokátní kancelář Brož a Sokol, která zaslala své stanovisko v této věci i Úřadu vlády, byla informována o těchto možnostech právní obrany. Snad by je díky této informaci přešla chuť podávat na vládu zbytečné žaloby.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo vlády. Mohu zareagovat jen tak, že jsem skutečně čerpal z návrhu onoho vládního nařízení a seznámím se s jeho zněním, a pokud je v souladu s tím, co říkáte, budu to potom vnímat jako odpověď na moji interpelaci.

Kolegyně a kolegové, uplynul čas vyhrazený pro interpelace na předsedu vlády. Budeme pokračovat v 17 hodin interpelacemi na členy vlády České republiky a první interpelaci přednese poslanec Ivan Langer na ministra spravedlnosti dr. Otakara Motejla.

 

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP