Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)

(pokračuje Motejl)

Opět je to jistě fórum, kde se o tom stále musí hovořit. Rozpočet, dosud stále neschválený, na rok 2000 předpokládá - máte to k dispozici ve vašem tisku, mám to k dispozici i já - zvýšení oproti loňskému roku téměř na dvojnásobek prostředků na investice. To se jedná jednak o investice stavební, jednak o investice technologické, tím mám na mysli počítačovou síť. Netajím se tím, že s přibývajícími týdny jednání o rozpočtu rostou moje chmury, protože zejména v oblasti investic je zapotřebí provádět příslušná výběrová řízení, jejichž osud, vzhledem k tomu, že se jedná o státní dodávky, je dramatizován protesty a přezkumem každého výběrového řízení v přezkumném řízení, a je tedy možnost skutečně racionálně realizovat částky takto přislíbené, a tedy skutečně řešit zásadní problémy, které justice má, a skutečně vytvořit podmínky pro zlepšení, kterých je neuvěřitelně třeba.

Já jsem skutečně vděčen konstatování, že česká justice má necelých 20 % pracovišť počítačově vybavených, více než na 80 % pracovištích justice nemají soudci k dispozici ani to, co má - s prominutím - dneska k dispozici každý ouřada, ten systém ASPI, tak aby si mohli studovat aktuální právní předpisy tímto dneska už ani moderním a samozřejmým způsobem. Tedy na více než 80 % justičních pracovišť stále ještě se používá metoda výpisků a výstřižků z jednotlivých čísel Sbírky zákonů, které si soudci opatřují skutečně z onoho obnosu, který je jim přiznáván na odbornou literaturu.

Pokud se pak týká těch alternativních trestů a věcí s tím souvisících, to je v zákonu, který máte v prvém čtení, kde je do značné míry definována i otázka rozpočtových předpokladů. My máme k dispozici určité procento zkušeností, protože na některých okresních soudech jsme tu mediační službu v podstatě instalovali, zejména tu globační(?) jsme v podstatě instalovali. Z těchto zkušeností se ukázalo, že vlastně jsme nuceni vytvořit samostatnou organizační složku, protože jinak jsme měli problém se zajištěním fungování té mediace i probace mezi obě dvě složky, které svým způsobem zejména v oblasti trestního procesu mají jakousi autonomii, autonomní postavení, to znamená státní zastupitelství a soudy. Původní záměr totiž byl zřizovat tu mediační službu a probační službu při státním zastupitelství i při soudech, ale znamenalo by to zřizovat duální systém, tak jsme zvolili ten systém - řekl bych - autonomní.

Tady se velice osvědčily zkušenosti, které jsme získali dlouhodobou spoluprací Nejvyššího soudu a posléze Ministerstva spravedlnosti s fakultou sociálně právní, která byla do značné míry teoretickým iniciátorem některých úvah v této oblasti.

Jsem tedy přesvědčen o tom, že bude-li zákon přijat, budou splněny předpoklady k tomu, abychom - nedojde-li k nějakým organizačním průtahům s jeho účinností, domnívám se, že je navržena účinnost od 1. července letošního roku, nepodaří-li se to, pak od 1. ledna příštího roku - skutečně nastartovali celoplošný systém mediační a probační služby. Jde o to, pokusit se vybudovat ten systém skutečně celoplošný, aby nedošlo k určitému rozpadu, který by mohl narušit rovnováhu spravedlnosti a nespravedlnosti, že někde výhodu - protože mediační a probační služba by měla být výhodou pro všechny účastníky trestního řízení - by neměli.

Na druhé straně zase ovšem nelze jednoznačně a kategoricky postavit požadavek, aby současně byla stoprocentně ta mediační a probační služba postavena na stejném stupni vývoje nebo na stejné spravedlnosti, protože čekat na to, až se to podaří ve všech okresech zřídit, by bylo neúnosné.

Jediné, co tvoří určitým způsobem potíže a je předmětem jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, je doplnění katalogu funkcí ve vládním nařízení o platech pro odborné pracovníky mediační a probační služby, kde původní katalog přijímaný zhruba před pěti lety původně nepočítal s těmito funkcemi, protože se jedná o funkce u mediačních a probačních pracovníků, kde předpokládáme vysokoškolské vzdělání, u asistentů pak střední odborné vzdělání, kde bude třeba tyto věci materiálního zajištění také přiměřeným způsobem zajistit nebo legitimovat, když podle současné úpravy jakýmsi širším výkladem přichází v úvahu pouze zařazení těchto pracovníků do deváté platové třídy.

Pane poslanče, nevím, jestli jsem přesně vystihl svou odpovědí vaše otázky, ale rozhodně mohu prohlásit, že ministerstvo je připraveno se s problémem mediační a probační služby vypořádat, a chci věřit, že její nastartování, bude-li zákon přijat, v tom rozměru, jak je zásadně věc koncipována, by mělo přispět výrazným způsobem k dekriminalizaci naší trestní politiky a že by se tím měly vzápětí řešit také problémy, které naše justice jako celek v současné době má a kterých je stále velice mnoho.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Severa má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane ministře, měl jsem připravenu doplňující otázku, ale pochopil jsem z vaší řeči, že více informací mi v tuto chvíli asi nemůžete poskytnout, protože se domnívám, že koncepce zavádění probační a mediační služby ještě není zřejmě zpracovávána. Proto nebudu zdržovat s dalším dotazem, ale domnívám se, že je nutné říci, že budeme vyžadovat - ať už pro výbor pro obranu a bezpečnost, anebo pro výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - aby tato koncepce byla co nejrychleji předložena k projednání ve výborech, neboť si myslím, že schválit zákon o mediační a probační službě bude daleko jednodušší než ho potom právě realizovat v celé praxi mediační a probační služby. Obávám se, že to by byl patrně kámen úrazu, kdybychom na to nebyli připraveni.

Přesto vám děkuji za odpověď a budu určitě vyžadovat další informace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Dostáváme se ke čtvrté interpelaci - interpelujícím je poslanec Tomáš Kvapil, interpelovaným ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař, a to v věci novely občanského zákoníku v bytové oblasti. Pana ministra Císaře nevidím, platí tedy ustanovení § 111 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený nepřítomný pane ministře, již v úterý jste byl informován o dnešní interpelaci. Přesto jste dal přednost výjezdu mimo Prahu. Tím jste vyjádřil svůj vztah k ústavnímu orgánu, kterým je Poslanecké sněmovna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP