Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

(pokračuje Kvapil)

Musím říci, že je mi to líto. Přesto považuji za důležité obsah své interpelace přednést.

Bytová politika, alespoň pokud má být úspěšná, musí stát na třech pilířích. Prvním je odstranění deformací na trhu s byty, druhým pilířem je péče o stávající bytový fond a třetím pilířem je podpora nové bytové výstavby, tak aby se ročně stavělo až padesát tisíc nových bytů. Bytovou krizi je nutné řešit současně v těchto třech oblastech a s ohledem na vzájemnou vazbu mezi uvedenými problémy. Jinak bychom v bydlení stále kulhali.

Tím prvním pilířem jsou tedy deformace na trhu s byty, které umožňují tak čilý černý trh. Chci se dnes věnovat určitému segmentu těchto deformací, kterým je občanský zákoník a vztah mezi majitelem a nájemcem.

Problémy, které je nutné řešit co nejdříve: neúměrně vysoké kauce u nově uzavíraných nájemních smluv, hlášení změn v počtu osob bydlících s nájemníkem v bytě, přijetí osob do společné domácnosti a s tím související přechod nájmu, výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu s možností účinné ochrany nájemníka.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila "návrh právní úpravy bydlení, která umožní efektivní fungování trhu s byty, vyváženě zakotví práva a povinnosti pronajímatelů a nájemníků a práva a povinnosti podnájemníků. Zároveň přijme opatření proti spekulacím s bytovým fondem."

Zalistujeme-li však v legislativním plánu práce vlády, nenajdeme tam nic, co by dalo naději, že si z nás vláda v programovém prohlášení nedělala legraci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, váš čas uplynul, prosím, abyste se pokusil ukončit co nejrychleji svoji interpelaci.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Ano, položím panu ministrovi následující otázky, přestože není přítomen: 1. Pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj na novele občanského zákoníku ve zmíněné oblasti? 2. Jestliže ano, co a jak hodlá změnit. 3. Kdy příslušné návrhy předložíte vládě a pak Poslanecké sněmovně ke schválení?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Miloslav Výborný na ministra vnitra Václava Grulicha k věci demonstrace proti akci Ruska v Čečně a asistenci Policie ČR.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, pane ministře, 9. února letošního roku několik občanských sdružení, z nichž podle mého mínění žádné nemůže být považováno za extremistické, např. nadace Člověk v tísni při České televizi, uspořádalo demonstraci proti zásahu ruské armády v Čečně. Ta demonstrace byla - a to jistě nelze odmítat - monitorována příslušníky policie, ale byla také natáčena policejním kameramanem. To vzbuzuje pochybnosti zejména některých účastníků této demonstrace, zejména v tom směru, zda k tomu byl nějaký důvod a jak vůbec s videozáznamem bylo naloženo.

Proto se vás, vážený pane ministře, ptám, zda je pravdou, že policejní kameraman natáčel účastníky demonstrace, proč je natáčel, z jakého oddělení byl takový policista, na čí rozkaz to činil, jak byl záznam použit, byl-li použit, pokud nebyl použit, zda je archivován, jak dlouho bude archivován a z jakého důvodu bude archivován, a nebyl-li archivován, kdy byl zničen a jakou komisí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tuto smršť otázek na ministra vnitra. Slovo má pan Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane místopředsedo, pane poslanče, dámy a pánové, je škoda, že ústní interpelace, jsou-li zadávány, nejsou přesněji specifikovány, protože samozřejmě na některé dílčí otázky pak nelze bohužel z místa odpovědět.

K záležitosti samé. Ano, demonstrace, která proběhla 9. února před velvyslanectvím Ruské federace, byla monitorována, byla monitorována ochrannou službou, nikoliv pořádkovou policií, která tam zajišťovala v počtu asi sedmi policistů pořádek pro případ potřeby. Patří to vlastně do funkční pracovní náplně ochranné služby všech ambasád cizích států, neboť český stát je povinen zajišťovat bezpečnost těchto ambasád.

Zničena ta kazeta zajisté v tuto chvíli není, ale na otázky, které se týkají toho, jak dlouho bude uložena, kde bude uložena, jak bude archivována a kdy bude zničena vám mohu odpovědět, až si tyto dílčí záležitosti ověřím. Sám jako bývalý ministr jistě víte, že není možné mít přehled o všech takových dílčích požadavcích. Tolik k vaší otázce.

Demonstrace byla řádně ohlášena. Bylo ohlášeno, že tam bude cca 200 lidí. Bylo jich tam řádově 150. Proběhla bez jakéhokoliv incidentu, naprosto klidně, tudíž bez jakéhokoliv zásahu ze strany ochranné služby a ze strany pořádkové policie. Pokud by vás zajímal celý průběh všech protestních akcí, které byly uspořádány v jednotlivých dnech před ruským velvyslanectvím, mám zde přesné popisy všech akcí, a budete-li si to přát, tak asi v deseti minutách bych vás o tom mohl podrobně informovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chce pan poslanec Výborný položit doplňující otázku? Ano.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane ministře, pro vás zajisté nebyl problém zeptat se mě ústně, čeho konkrétně se bude moje interpelace týkat. Také jste tak učinil a já jsem ničeho netajil a sdělil jsem vám, že se bude týkat právě konkrétních videozáznamů z oné demonstrace.

Je mi také známo, že šlo o klidnou demonstraci, a právě proto se divím, že jsem nedostal naprosto jasnou odpověď, proč byl videozáznam pořizován, kde je archivován, proč je archivován a proč není zničen. Vždyť to byla klidná demonstrace, koneckonců se jí zúčastnila paní senátorka Roithová, poslanci Benda a Lobkowicz. Proč mají být monitorováni na videozáznam, o kterém od vás neslyším, proč byl pořizován, na čí rozkaz a kde je archivován? Vždyť je to jednoduché! Já to chci slyšet jako občan.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dovolte mi, pane místopředsedo, abych ještě odpověděl na dodatečnou otázku. Pořizovány jsou tyto videozáznamy, jak jsem již řekl, pravidelně, protože nikdy nelze odhadnout, jestli nedojde k takovým činům, které hraničí s trestností a které pak z videozáznamů je třeba identifikovat a provést další řízení podle přestupkového řádu nebo podle zákona. Archivován je záznam pochopitelně u policie a já vám mohu v příštích dnech, případně hned zítra, sdělit - budete-li s tím souhlasit - jak dlouho bude archivován, proč a kdy a za jakých okolností bude tento videozáznam zničen. Pokud vám bude stačit takto soukromá informace, zavazuji se, že vám ji ještě v průběhu zasedání této sněmovny poskytnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Šestým interpelujícím je poslanec Vladimír Mlynář, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Václav Grulich, a to ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Karlových Varech.

Upozorňuji osmou vylosovanou paní poslankyni Alenu Páralovou, že se poslankyně Eva Dundáčková omluvila pro svoji nutnou přítomnost na jednání Senátu, tudíž hned po této interpelaci bude následovat interpelaci osmá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, obracím se na vás ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Karlových Varech Josefa Turka, kterého vaše vláda odvolala k 15. únoru, přestože sám rezignoval k 31. březnu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP