Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo osmá vylosovaná poslankyně a je to Alena Páralová. Interpelovaným ministrem je ministr vnitra Václav Grulich, a to ve věci účasti českého průmyslu na výstavbě rádiové sítě Peagas Matra.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane ministře, zaměstnanci podniku Tesla CZ v Pardubicích mají obavy, že jejich firma bude muset začít propouštět pro nedostatek zakázek. Požádali mě, abych vás oslovila a zeptala se na účast českého průmyslu při výstavbě rádiové sítě Paegas.

Pokud je mi známo z tisku, byl Ministerstvem vnitra uzavřen dodatek ke smlouvě s firmou Matra na dodávky a výstavbu rádiové sítě Paegas Matra ve výši 4 miliardy korun. Dodatek smlouvy by měl údajně obsahovat i ustanovení o spolupráci českých firem na tomto projektu. Z některých vyjádření v médiích mám pocit, že naše vyjednávací strana nezná dostatečně možnosti českého průmyslu, neoplývá velkou sebedůvěrou a nevyvíjí dostatečný tlak na svého smluvního partnera. Jestliže má být v červnu t. r. pokryta signálem Praha a okolí a část policejního sboru má být vybavena vysílačkami a příslušenstvím, již nyní by mělo být rozhodnuto o konkrétních zakázkách pro český průmysl. Všichni si dokážeme představit, že zájmem zahraničního partnera je dodat maximum zařízení z vlastní výroby a jeho největším spojencem pro argumentaci, že český průmysl není schopen dodávky zajistit, je čas. Čas, který dostanou české firmy na vývoj a přípravu výroby konkurenceschopných výrobků. Nyní se již nehraje o dny, ale o hodiny. Případné oddalování rozhodnutí může znamenat likvidaci českých firem na tomto projektu.

Nakonec otázka: S jakou technickou úrovní výrobků a služeb bude českému průmyslu umožněno zúčastnit se na tomto projektu a jak je zajištěn vhodný časový rámec pro vývoj nových výrobků a uskutečnění dodávek? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyni. Na vteřinu přesně jste vyčerpala svůj stanovený limit. Slovo má ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, budu muset být nyní obšírnější a budu nucen citovat i z textu, který mám před sebou, aby moje odpovědi byly vyčerpávající a přesné. Pokud by paní poslankyně chtěla informaci o posledních programech, které se nám podařilo sjednat, samozřejmě mohu podat i tyto informace, i když v původní otázce nebyly.

Chtěl bych říci, a v následných řádcích, které budu citovat, to bude zřejmější, že jsem neuzavíral základní smlouvu, ani moje ministerstvo v tomto období. Smlouva byla uzavřena v r. 1994, kdy ministerstvo vedl pan Ruml. Ta smlouva bohužel, byť byla skoro na 5 miliard, byla uzavřena z pověření tehdejšího ministra na úrovni ředitele odboru. Do dneška chybí například na tom pověření datum a je to pověření tak široké, tak volné a tak nic neříkající, že příslušný ředitel odboru de facto mohl uzavřít smlouvy, na co chtěl. Je to tzv. generální smlouva, která má, jestli si to dobře pamatuji, asi sedm volně psaných stran. Dodatek č. 3, o který jsme válčili od začátku září asi do 21. prosince uplynulého roku, má jenom na výšku skoro 10 cm jednotlivých listů a písemností. Asi si dovedete představit, co to znamená, když se zdatným obchodním partnerem, který ví, co to je smlouva, co je to obchodování, jste nuceni dohnat všechno to, co vaši předchůdci zmeškali a co on není povinen uzavřít, protože generální smlouva byla právoplatně uzavřena, podepsána a za celá ta léta až do mého nástupu do funkce ministra vnitra proti plnění této smlouvy nebyla vznesena jediná námitka, jediná stížnost.

Samozřejmě, že se to týká i problému, o kterém hovoříte. Říkám to proto, že vnést do takto uzavřené smlouvy nového partnera, je prakticky nemožné, protože smlouva je samozřejmě závazná pro obě smluvní strany a nelze jednostranné požadavky zrealizovat. Našich požadavků byla celá hromada, a proto, jak říkám, měl jsem v úmyslu sem dokonce dvě smlouvy donést, aby bylo in natura vidět, co je generální smlouva a co je vybojovaný, doslova tvrdě vybojovaný, za mé osobní účasti na jednáních, tzv. třetí dodatek, protože první smlouva neobsahovala prakticky nic, ani termíny, ani závazky, ani penalizační povinnosti, ani postupy prací, harmonogram atd. Také nic celou tu dobu nebylo kontrolováno a materiál, za který bylo dáno přibližně tři čtvrtě miliardy korun, byl rozptýlen po celém státě, zřejmě proto, aby nemohla být ověřena jeho funkčnost.

A teď tedy k účasti firmy Tesla, protože já vzhledem k svému 20letému pobytu v době normalizace ve fabrice vím, co je to práce ve fabrice a co to je nemít práci. Takže "Účast českého průmyslu společnosti Tesla CZ Pardubice, dříve též Tesla Pardubice, Tesla HTT Pardubice, na projektu Paegas", tak se ten projekt nazývá. Tento projekt byl zahájen vyhlášením výběrového řízení v r. 1994. Celkově bylo posuzováno 17člennou meziresortní komisí odborníků 16 nabídek a mezi nimi byla i nabídka firmy Tesla Pardubice. Nabídka firmy Tesla Pardubice nebyla přijata, protože neodpovídala zadání výběrového řízení. V nabídce byla prezentována technologie francouzské firmy ALCATEL CEL. Záměrem však bylo nabízený systém Ministerstvu vnitra pouze pronajmout. Toto řízení bylo pro Ministerstvo vnitra zcela neakceptovatelné. Tesla tedy nabízela vlastně cizí výrobek, cizí služby.

Za druhé - v uplynulém období byla a stále je Tesla CZ Pardubice obchodním partnerem Ministerstva vnitra, neboť dodává vozidlové, stolní a základnové radiostanice pro analogový radiokomunikační systém SIMPLEX. Tento analogový systém byl vyvinut počátkem 80. let a v současné době je morálně zastaralý a pro záměry Policie ČR je nevhodný. Finanční objem v rámci uzavřených smluv mezi touto firmou a Ministerstvem vnitra činil: rok 1996 - 41,3 milionu Kč, rok 1997 - 27,4 milionu Kč, 1998 - 52 miliony Kč a rok 1999 - 26,1 milionu Kč. V r. 2000 je Policií ČR požadována dodávka ještě 150 ks vozidlových radiostanic VR 63 P. Firma HTT Tesla však výrazně navýšila cenu za zařízení. Z ceny radiostanice v r. 1999, tedy loni, kdy byla cena 49 tis. Kč, na 72 657 Kč za jednu radiostanici, tedy o 32 657 Kč více, takřka dvojnásobek loňské ceny.

Za třetí - v r. 1993 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou ruční radiostanici pro analogový systém SIMPLEX . Tesla Pardubice se uvedeného řízení rovněž účastnila. nabídla však horší podmínky než vítězná česká firma RCD Radiokomunikace, s.r.o., Staré Hradiště u Pardubic. V závorce mohu říci, že ve firmě RCD Radiokomunikace, s.r.o., jsou převážně zaměstnání specialisté, kteří odešli z Tesly Pardubice.

Za čtvrté - Ministerstvo vnitra podporuje účast českých firem v projektu Paegas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP