Neautorizováno !


 

(19.20 hodin)

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi v rámci společné rozpravy, která byla včera večer přerušena, několik poznámek. Vítám, že smlouvy MOP připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k ratifikaci, případně některé zastaralé ke zrušení, pokud se už staly součástí našeho právního řádu.

Do jisté míry považuji za výjimku úmluvu č. 89 o noční práci žen v průmyslu. Je to ta smlouva, která je v našem programu pod bodem 86. V roce 1994 jsme jako klub k novele zákoníku práce vyjádřili nesouhlas. V zájmu kontinuity morálních principů nejsem ani dodnes přesvědčen o prospěšnosti noční práce žen v průmyslu, jak je to specifikováno ve smlouvě, kterou rušíme. Jsou to doly, lomy, těžba nerostů, stavba lodí, výroba energií, atd. Považoval jsem za významnou sociální vymoženost, že ženy u nás dosáhly této fyzické úlevy. Je to z jednoho prostého důvodu. Moje matka velice tvrdě pracovala na tři směny po válce v továrně na hospodářské stroje Agrostroj Jičín, takže vím, oč tady kráčí.

V této souvislosti chci připomenout, že existuje celá řada dalších opomíjených smluv MOP, které jsou velmi důležité a jsou dosud opomíjené, resp. nepřipravené k ratifikaci. Z celého balíku, který existuje - Ministerstvo práce to samozřejmě zná také - jsme třeba dosud neratifikovali smlouvu o podpoře kolektivního vyjednávání, neratifikovali jsme úmluvu o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele pod č. 158, neratifikovali jsme úmluvu o inspekci práce v průmyslu a obchodě č. 81, neratifikovali jsme úmluvu MOP o stanovení minimální podmínky mezd, neratifikovali jsme úmluvu o podpoře zaměstnanosti a ochraně před nezaměstnaností. K tomu chci jen dodat, že tam je velmi sympatický článek 26, který už byl také předmětem jednání sněmovny, a byli jsme svého času odmítnuti, že mládež po ukončení učebního poměru, po ukončení vzdělání, po ukončení povinné vojenské prezenční služby má být přednostně přijímána do zaměstnání.

Skutečně by slušelo našemu právnímu řádu, kdybychom některé tyto smlouvy akceptovali. Budu velmi rád, až budeme schvalovat další balík a pan ministr s ním sem přijde.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do společné obecné rozpravy nevidím, a proto společnou obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhy na přikázání, nejprve návrhem a přikázání tisku 551 (bod 81). Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, proto o tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro přikázání tisku 551. Kdo je proti?

Z přítomných 76 pro návrh 55, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání sněmovního tisku 552 (bod 82). Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 134. Kdo pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, neboť z přítomných 76 se pro vyslovilo 57, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je sněmovní tisk 553 (bod 83). Tento návrh byl opět navržen k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 135 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 77 pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Organizační výbor dále navrhl přikázat sněmovní tisk 554 (bod 84) k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 77 pro návrh 60, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem rozhodneme o přikázání sněmovního tisku 555 (bod 85), a to podle návrhu organizačního výboru k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s s pořadovým číslem 137 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 77 pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Předposledním hlasování rozhodneme o přikázání tisku 556 (bod 86) opět podle návrhu organizačního výboru k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pan poslanec Filip má jiný návrh?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano, pane předsedající, paní a pánové, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor petiční.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další návrh nevidím. Nejprve rozhodneme o návrhu organizačního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 78 pro 49, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání k projednání výboru petičnímu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 139 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 80 pro 56, proti 11. I tento návrh byl přijat. Sněmovní tisk 556 byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru petičnímu.

 

V posledním hlasování rozhodneme o osudu sněmovního tisku 557 (bod 87), který organizační výbor navrhl přikázat k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jiný návrh není.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 79, pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám za vaše hlasování a za účast. Končím dnešní jednání sněmovny. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání přerušeno v 19.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP