Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

(pokračuje Gongol)

V kapitole Ministerstva pro místní rozvoj - podpora regionálního rozvoje - kód 317 620 provést bližší specifikaci určení, a to takto: kraj Ostravský - částka 573 mil. Kč; NUC 2 - severozápad - částka 411 mil. Kč.

6. Z kapitoly Reforma veřejné správy přesunout částku 100 mil. Kč do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na aktivní politiku zaměstnanosti.

Další zdůvodnění: Podle výsledků pondělního jednání rozpočtového výboru se zdá, že pokud jde o závěrečné jednání o hlasování o státním rozpočtu na rok 2000, je takříkajíc ruka v rukávě. Jako správné "změkčovadlo" pro některé poslance bylo ještě použito možnosti uspokojit návrhy některých vyvolených poslanců v jejich požadavcích z vlastních regionů. A protože rezervy v rozpočtu nebyly, musely se vytvořit, a to zejména snížením výdajů na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti, nebo kupř. snížením částky na havárie ve zdravotnictví, nebo zrušením výstavby lékáren, a to dříve, než se nový ministr zdravotnictví rozkouká. Takto se vytvořila umělá rezerva, která byla ihned použita. Až jsem se podivil, jak ti poslanci, kteří kritizovali rozhazovačnost státního rozpočtu, najednou rozhazovačností byli přímo posedlí, pokud se jednalo o jejich návrhy. Měl jsem dokonce někdy pocit, že to není zasedání rozpočtového výboru, ale dražba. Sumy se tam totiž licitovaly jako na dražbě. A tak mám pocit, že schválení rozpočtu nestojí již nic v cestě.

Vlastně jsem zapomněl ještě na jedno nesplněné přání, tolikrát vyřčené, to je výměna ministrů. Nic však není ztraceno, já bych se vůbec nedivil, kdyby zde ve druhém čtení padl pozměňující návrh tohoto znění: výměna dalších čtyř ministrů Zemanovy vlády. Mimochodem dám svůj klobouk za to, že i tento návrh by byl v zájmu věci více než 120 hlasy schválen, to je ústavní většinou.

Jsem stále více a více přesvědčen o tom, že více než čtyřměsíční politická hra o státní rozpočet se blíží ke konci. Média měla o čem psát, moudří ekonomičtí experti a politici - někdy v jedné osobě - se prezentovali na televizních obrazovkách. Jen tak mimochodem bych se chtěl zeptat oněch moudrých finančníků, proč se raději nezamýšleli nad tím, proč jejich banky krachují a proč chtějí neustále dotace ze státního rozpočtu. Proč nám stále tvrdí, že musíme banky prodat do cizích rukou? Není to právě špatné vysvědčení pro ty české tzv. experty?

Nedělal by se nám lépe i tento rozpočet, kdybychom měli k dispozici oněch asi 300 mld. Kč, které byly poskytnuty na záchranu bank, a k tomu ještě 100 mld. Kč na nevybraných daních?

Pod tíhou těchto čísel nezdá se vám nicotný výsledek čtyřměsíčního handrkování, a to snížení deficitu z původního návrhu 39 mld. na 35 mld.? My máme zcela jiná kritéria hodnocení tohoto návrhu státního rozpočtu, a to především zajištění ekonomického růstu v této zemi. Podle našeho názoru je největším problémem této země nezaměstnanost, která i podle toho návrhu dále poroste. Blížící se hranice nezaměstnanosti ve výši 10 % a více než půlmilionová armáda nezaměstnaných nás nenechává lhostejnými. Že to jsou lidé, kteří nechtějí pracovat, prohlašují jen ti, kteří dosud tančí na horní palubě Titaniku. Přestaňte tedy tancovat a jděte se podívat do podpalubí! Některé okresy v severozápadních Čechách a na severní Moravě mají dnes již nezaměstnanost okolo 20 % a připravuje se tam další propouštění. Ve Vítkovicích, Železárnách a drátovnách Bohumín, OKD a dalších podnicích to bude více než 10 tisíc lidí. Koneckonců situace ještě není dořešena ani na dole Koh-i-noor v severních Čechách, kde stále ještě hrozí útlum dolu a ztráta více než tisíce pracovních míst.

Státní rozpočet bude muset daleko více sanovat podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. Co je však dle mého názoru daleko důležitější, je to, že ztráta životní perspektivy způsobuje u těchto lidí beznaděj a pocity méněcennosti. Možná, že je dokonce záměr, vypěstovat to v nich, budou poslušnější a ovladatelnější.

Zajišťuje ekonomická nesvoboda opravdu svobodný život ve svobodné společnosti, kterou se tak holedbáme? Podpora zaměstnanosti musí být podle našeho názoru součástí státního rozpočtu a je jen škoda, že byla pozměňovacími návrhy rozpočtového výboru snížena, ale kupř. rozpočet sněmovny se proti původnímu vládnímu návrhu zvýšil. Na sebe jsme nezapomněli.

Chci alespoň věřit tomu, že pan premiér Zeman splní slovo stejně jako pan ministr Mertlík, který při minulém projednávání státního rozpočtu slíbil vyčlenění částek pro řešení nových pracovních příležitostí v severomoravském a severočeském regionu, které jsou nejvíce postiženy útlumem hornictví a těžkého průmyslu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kalousek, po něm poslanec Vojíř. Pan ministr Dostál chce vystoupit se vsuvkou.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedo, promiňte, že vstupuji do této debaty, ale já bych rád uvedl některá tvrzení pana poslance na pravou míru. Z jeho úvodního expozé chápu, že je zřejmě člověkem, který při slově kultura sahá po revolveru, a proto chce tolik snižovat rozpočet Ministerstva kultury. Ale budiž, to je jeho postoj ke kultuře. Neměl by ale říkat nepravdy. Pokud se týká akce Praha 2000, v žádném případě tyto peníze nebyly vzaty z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud se týká akce Praha 2000, tyto peníze jsou ve státním rozpočtu čerpány z peněz, pokud se týká spolupráce s Evropskou unií. Byl bych rád, kdyby si pan poslanec příště své zprávy ověřil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Vojíř. (K poslanci Gongolovi, který se hlásí s technickou poznámkou a jde k řečništi:) Pane poslanče, nás všechny udivilo vaše vystoupení, jestli chcete, aby sto lidí dalo technickou poznámku, dáme ji všem.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že muselo udivit. Ale k panu ministru Dostálovi: Já jsem neřekl, že tato částka byla vzata z podpory nezaměstnanosti. Já jsem takovéto slovo nevyřkl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v prvním čtení návrhu rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna deficitní saldo 35 mld. 180 mil. Kč. Teoreticky by se tato informace dala interpretovat tak, že hospodaření vlády za rok 2000 skončí zadlužením v předpokládané výši kolem 35 mld. Kč. Pouze však teoreticky, nikoliv v roce 2000 a v České republice. Skutečné zadlužení bude mnohem vyšší.

V komentáři návrhu státního rozpočtu si můžeme přečíst, že vláda mimo bilanci státního rozpočtu počítá s půjčkou od Evropské investiční banky pro rozvoj infrastruktury a ekologické investice ve výši 300 mil. euro, tedy zvýšení zadlužení o 10,5 až 11 mld. Kč.

Dále se jedná o položku ztráty Konsolidační banky, kterou předseda rozpočtového výboru dvakrát velmi správně a důrazně požadoval zahrnout do bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, při třetím pokusu však z toho již nějak sešlo.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP