Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Takže tím můžeme přistoupit k pozměňovacím návrhům a prosím kolegu Rozehnala, aby přednesl návrh procedury.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji, pane předsedající. Moje navrhovaná procedura je tato: Navrhuji napřed schválit globálně pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, všechny najednou. Potom hlasovat o jednotlivých následných pozměňovacích návrzích až k bodu G, odhlasovat ještě pozměňovací návrh G1, a potom hlasovat v tomto pořadí: Nejprve pozměňovací návrh I, potom pozměňovací návrh J a nakonec pozměňovací návrh G2 a následující pozměňovací návrhy, které zbudou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to je návrh procedury. Teď budeme diskutovat chvíli k proceduře. Pan ministr kultury Pavel Dostál, poté pan kolega Kostrhun.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedo, dovolím si nesouhlasit s panem zpravodajem, protože si nedovedu představit, že o pozměňovacích návrzích, které nemají mezi sebou žádnou vazbu a jediná vazba je ta, že je všechny navrhuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, že je budeme odsouhlasovat jako jeden pozměňovací návrh. To si prostě nedovedu představit, to je proti logice pozměňovacích návrhů.

Žádám, aby o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisk 443/1, se hlasovalo po jednotlivých pozměňovacích návrzích.

V té souvislosti bych si ale dovolil upozornit, že zřejmě pan zpravodaj nepostřehl, že protinávrhem proti těmto návrhům je několik návrhů pana poslance Kostrhuna, a jelikož se jedná o protinávrh k protinávrhu, tak zřejmě by se mělo napřed hlasovat o třech pozměňovacích návrzích pana Kostrhuna, z jednoho prostého důvodu, protože on se svými návrhy vrací k původnímu vládnímu návrhu. Nechám to na rozhodnutí sněmovny. Každopádně trvám na hlasování po jednotlivých návrzích, pokud se týká návrhů výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, myslím si, že je zcela jasné, že pokud je návrh na hlasování po bodech v rámci jednoho velkého pozměňovacího návrhu, je to akceptovatelné, k tomu se vrátíme. Co se týče druhé záležitosti, návrhů poslance Kostrhuna, tady už je trochu problém, protože podle jednacího řádu se hlasuje o návrzích v pořadí, jak byly předkládány. Tudíž si myslím, že korektní je, aby zpravodaj upozornil při hlasování o dílčích pozměňovacích návrzích z usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby upozornil na ty, jejichž schválení vyloučí hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Kostrhuna. A pro ty, kteří chtějí hlasovat pro návrh kolegy Kostrhuna, je to automaticky signál, aby tento konkrétní pozměňovací návrh výboru nepodpořili. To by mělo zaznít a prosím pana zpravodaje, aby buď přímo, pokud to má poznamenáno, nebo ve spolupráci s panem ministrem na takového pozměňovací návrhy upozornil.

Nyní ale vidím ještě další námitku k proceduře. Páni kolegové, nejprve bude teď hovořit pan kolega Koháček. Prosím pana ministra i pana zpravodaje, aby uvolnili řečniště, protože pan kolega Koháček ještě má námitku k proceduře, takže pak to budeme nějak sumarizovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji, pane předsedající, dovolil bych si jenom požádat pana ministra kultury o to, co je běžné v mnoha parlamentech civilizovaného světa, zda by nerozlišil svůj návrh tak, že tam, kde je shodný pan ministr s návrhem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, bychom mohli hlasovat en bloc, pokud to nevylučují další pozměňující návrhy, a považuji za zbytečné hlasovat jednotlivě o všech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Chtěl jsem to také navrhnout, děkuji panu kolegovi. Takže nyní kolega Pavel Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Samozřejmě děkuji za tuto nabídku, přistupuji na ní, budu ji respektovat, a oznamuji tímto, že z komplexního návrhu výboru nehlasuji jenom pro návrh číslo 12, 25 a 27. Čili o těchto třech návrzích hlasujme zvlášť, a to jsou právě ty návrhy, které se týkají pana poslance Kostrhuna. Velice děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, děkuji. Ještě k proceduře pan kolega Pleva. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, prosím bod 33 také hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, děkuji. Je to další požadavek. K proceduře má ještě někdo připomínky? Ne. Takže prosím, jestli bude shoda na tom, že budeme nejprve zřejmě hlasovat o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vyjma inkriminované body, tzv. body A12, 25 a 27, a je-li shoda, není-li námitek, i 33, a poté o těchto vyjmutých bodech odděleně s tím, že bude sděleno u těch, které se váží na návrh kolegy Kostrhuna, zpravodajem, že o tyto věci jde. Tím se vypořádáme s pozměňovacími návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a pak zřejmě, jak pan zpravodaj navrhoval, o jednotlivých bodech dále až do závěru, kde navrhl zvláštní proceduru u pozměňovacích návrhů G, H, I, tak jak to pan zpravodaj říkal.

Takže musím nechat hlasovat o takovéto proceduře. Má někdo námitek vůči takto stanovené proceduře? Ne, takže je sněmovnou akceptována a prosím pana zpravodaje, aby v duchu toho předkládal jednotlivé návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Takže nejprve bychom odhlasovali zbytek pozměňovacího návrhu výboru, tzn., že to jsou body: A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. O tomto pozměňovacím návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 217. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje také.

 

Hlasování číslo 217 zahajuji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 194, pro 189, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrhy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrh je bod A12. Je to jeden z těch, které mění kolega Kostrhun v další části.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ne, teď hlasujeme o A12, to znamená negativní, pane ministře. (Smích v sále.)

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Ano. Negativní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Negativní. Stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kladné. Zahajuji hlasování číslo 218. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 194 pro 76, proti 103.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další bod je A25.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra. Záporné. Zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 219 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 194 pro 78, proti 111.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh má číslo A33.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě A27, pane zpravodaji.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Pardon, A27, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, pana zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 220 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko, kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Z přítomných 124 pro 103, proti 88.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP