Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní máme, pane místopředsedo, dvě možnosti. Buď závěrečné hlasování o návrhu zákona jako celku, anebo napřed tři doprovodná usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zvykem je, že nejprve se hlasuje o zákonu jako celku a doprovodná usnesení se hlasují po přijetí zákona, neboť kdyby zákon přijat nebyl, nemá zřejmě smysl přijímat doprovodná usnesení. Není námitek vůči tomuto postupu? Není.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě bych se zeptal všech předkladatelů, zda během těchto několika hodin hlasování nebyl opomenut žádný z pozměňovacích návrhů vůči vládnímu návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nevidím námitek proti tomu, aby bylo možno hlasovat. Všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány. Nyní přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, podle sněmovního tisku 376/6, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2000, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko pana ministra kladné, stanovisko zpravodaje bez doporučení.

 

Hlasování číslo 490 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v tomto konečném hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 195 pro 127, proti 36. Konstatuji, že s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2000 byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Nyní, pane zpravodaji, prosím, abyste přednesl doprovodná usnesení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Doprovodná usnesení jsou jednak obsažena na straně 17 jako usnesení rozpočtového výboru, jednak na straně 30 jako návrhy, které byly předloženy v rámci druhého čtení. Z usnesení rozpočtového výboru je první část nehlasovatelná, protože přijaté pozměňovací návrhy vyhovují doporučení rozpočtového výboru a sněmovna respektovala doporučení zde obsažené. Proto o tomto návrhu nemá smysl hlasovat.

Druhé doprovodné usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu a prezidium Pozemkového fondu, aby v průběhu roku zajistily převod prostředků z Pozemkového fondu ve výši 170 mil. korun na Program obnovy venkova."

Zpravodaj doporučuje, pan ministr neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 491 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 193 pro 172, proti 5.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh předložil pan poslanec Kvapil, je na straně 30 pod bodem 3.1 a týká se bezúročných půjček na bytovou výstavbu. Text máte všichni před sebou. Zpravodaj doporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 492 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 193 pro 94, proti 70.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh doprovodného usnesení předložil pan poslanec Miroslav Beneš. Upozorňuji, že jeho součástí je tabulka uvedená na poslední straně tisku, na straně 31. Nyní bych se zeptal. Myslím, že nedošlo k žádné změně v kapitálových výdajích na reformu veřejné správy, a proto o této tabulce v tuto chvíli můžeme hlasovat. Kdyby ke změně došlo, byla by nehlasovatelná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministr financí nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 493 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 192 pro 55, proti 105.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme tím všechny návrhy k usnesení. Kolegyně a kolegové, teď s hrůzou sleduji, že se opět několik z vás hlásí. Pan kolega Tlustý jako první.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolil bych si dát procedurální návrh. Domnívám se, že subvenční programy v zemědělství, ačkoliv jsou součástí projednávání státního rozpočtu, by mohly být projednávány až příští týden.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. O tom ještě nechám hlasovat. Pan kolega Krátký.

 

Poslanec Libor Krátký: Já bych chtěl jenom pro stenozáznam uvést, že při závěrečném hlasování rozpočtu jsem hlasoval pro, ale na sjetině se objevilo "x". Takže to uvádím. Byl jsem pro rozpočet.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je tady několik dalších připomínek. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, je mi velice líto, ale asi byla nějaká porucha na hlasovacím zařízení. Mám tutéž připomínku jako můj předřečník a nebudu poslední. Při hlasování 490 jsem hlasovala "ano", ve sjetině je "x".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, paní kolegyni Talmanové. Další připomínka. Prosím.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, moje připomínka je naprosto stejná. Mám ve sjetině "x", hlasoval jsem pro rozpočet. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nezbývá mi, než konstatovat, že hlasovací zařízení sabotovalo rozpočet, leč bezvýsledně. Kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Prosím zaznamenat pro stenozáznam, že v hlasování pořadové číslo 490 jsem hlasovala pro, objevilo se tam, že jsem nehlasovala. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dále žádné sdělení tohoto druhu není. Ještě pan kolega Němec nám oznámí, že chtěl hlasovat pro rozpočet a že...

 

Poslanec Pavel Němec: Já se domnívám, že je evidentní, že hlasovací zařízení selhalo, a vznáším námitku proti poslednímu hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, ne vůči poslednímu hlasování, ale hlasování o návrhu usnesení jako celku, protože poslední hlasování byla doprovodná hlasování. Budeme hlasovat o námitce kolegy Němce, jejíž odůvodnění se opírá o předchozí vystoupení kolegů.

 

Hlasování číslo 494 bude rozhodovat o námitce kolegy Němce. Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s námitkou kolegy Němce, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

S touto recesní námitkou nebyl vysloven souhlas. Pro 59, proti 82.

 

Končím projednávání bodu č. 88 s konstatováním, že s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2000 byl vysloven souhlas. Děkuji všem.

Pokračujeme v úterý příští týden po skončení schůze svolané na základě podpisů více než 40 poslanců. Pokračovat se zřejmě bude programy zemědělskými, které jsou součástí projednávání zákona o státním rozpočtu. Hned poté třetí čtení zákonů týkajících se reformy veřejné správy. Děkuji všem, přeji příjemný víkend.

 

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP