(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan kolega Exner, poté dvojice ministrů v pořadí Grégr a Kavan.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, při argumentaci k návrhu tohoto zákona se opakovaně objevil náš velký zájem, a řekl bych, že oprávněný zájem, o nešíření jaderných zbraní, o to, abychom zabránili využitím vzduchotechniky tomu, aby případně jaderná elektrárna v Búšehru nebyla pro takový účel využita. Já chci upozornit, abychom si uvědomili, jaký dvojí metr občas v této věci používáme. Když jsme jednali o přistoupení České republiky do Severoatlantické aliance, tak nám vůbec nebránilo to, že součástí začlenění České republiky do aliance je možnost rozšíření jaderných zbraní na naše území. Jsem si přitom vědom - trochu možná z hlediska závaznosti - prohlášení o tom, že za mírové doby takové rozšíření a umístění jaderných zbraní na našem území se neuskuteční, protože není potřeba. Do zákona o nešíření jaderných zbraní však patří i válečné období.

Za druhé argumentujeme tím, že je potřeba zabránit vyvíjení a zdokonalování jaderných zbraní, ale na druhé straně jsem zde neslyšel ani slovo, které by ve stejném duchu vystupovalo proti zdokonalování a vyvíjení nových jaderných zbraní v USA a Ruské federaci, kteréžto země, obě dvě, uskutečnily celou řadu jaderných pokusů, v USA je to přibližně 10 pokusů, v Ruské federaci 6 - 7 pokusů, které se týkaly zkoušky jaderných zbraní v tzv. podkritickém režimu, které možná nejsou zcela výslovně zakázány, ale zcela jednoznačně neslouží mírovému rozvoji jaderné energie.

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády se zmínil o tom, že důsledně vůči Íránu držíme zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí. Musím zde upozornit na problematiku Rádia Svobodný Írán, které vysílá z našeho území, a Írán tuto záležitost, pokud je mi známo, nehodnotil jako nevměšování do svých vnitřních záležitostí.

Chtěl bych také upozornit pana ministra Grégra, že ZVVZ Milevsko nemuselo žádat o licenci nebo o jakékoliv rozhodnutí, ať už samo, nebo v rámci nějaké skupiny, pro případ, že mu takové rozhodnutí bylo známo a že toto rozhodnutí konstatuje, že rozhodnutí o licenci pro tento případ není třeba.

Myslím si, že oči nám otevřel pan prof. Jičínský, když řekl, že tady není potřeba žádné odvolání na nějaký právní režim, mezinárodní smlouvu nebo rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů, že stačí se opírat o konsensus v rámci společenství.

Slzy do očí - abych poprvé citoval ministerského předsedu - mně vehnalo jeho prohlášení, které učinil v této sněmovně ve čtvrtek, když prohlásil: "Když se mě ptáte, na základě jakého podkladu, chtěl bych vás upozornit na zákon, který se jmenuje - česky bychom asi řekli- zákon o omezení vývozu do Íránu, který byl přijat americkým Kongresem, a samozřejmě i na výsledky jednání s americkými představiteli na toto téma. Jak říkal, pane poslanče, Jára Cimrman, může se nám to líbit, může se nám to nelíbit, můžeme s tím souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat." Konec citátu premiéra. Dámy a pánové, kde jsou řeči o právním státě?

Pan poslanec Zahradil v předchozím vystoupení dokonce požadoval, aby u nás stačil telefon podobně jako ve většině států k tomu, aby zákon nezákon něco, co se vládě státu nelíbí, bylo zakázáno.

Myslím, že můžeme souhrnně shrnout: Má-li si vláda - a vypadá to, že i většina zákonodárců - skutečně vybrat mezi hájením práce pro naše lidi a zájmy USA, vybírá si zájmy USA, a tím i dobrovolnou podřízenost USA i mimo všechny smlouvy a právní rámec.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan ministr průmyslu a obchodu Grégr, připraví se ministr zahraničních věcí Kavan.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych uvést několik doplňujících informací, protože zde zazněla řada nepravd a řada zkreslujících informací, i řada tvrzení, která pramení z neznalosti celé geneze tohoto případu.

Chtěl bych v prvé řadě upozornit na to, že v tomto případě nebo v tom, co projednáváme, nejde o ZVVZ Milevsko a nejde o Írán jako stát. Jde o jadernou elektrárnu Búšehr.

Obchodní případ dodávky zařízení pro  jadernou elektrárnu Búšehr se začal odvíjet od 11. února 1999, kdy Škoda, a. s., Praha požádala o posouzení možnosti realizace vývozu. Vývozce takto požádal, protože považoval záležitost za citlivou, jak ukládá příslušný zákon. Klimatizační a vzduchotechnické zařízení není v seznamu kontrolovaného zboží a technologií podle mezinárodních kontrolních režimů, vydaném příslušnými vyhláškami. Není v těchto seznamech uvedeno vůbec. Pan poslanec Zahradil hovořil o tom, že v západních zemích - jak to nazval - stačí zvednout telefon. Já bych chtěl na to reagovat. Já samozřejmě jako ministr musím respektovat zákon a to snad sněmovna vnímá.

Jinak bych tady odcitoval rozhodnutí o zastavení správního řízení k žádosti Škoda, a. s., Praha, kde Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podle příslušného zákona zastavuje řízení ve věci udělení individuální licence na vývoz klimatizačních a vzduchotechnických systému pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránu. Odcitoval bych zdůvodnění: "V průvodním spisu ke své žádosti společnost Škoda Praha, a. s., uvedla, že se nejedná o kontrolované zboží ve smyslu zákona č. 21/1997 Sb. a že důvod žádosti o posouzení je citlivost teritoria konečného užití a vztah na jadernou elektrárnu." Čili i a. s. Škoda Praha si byla vědoma citlivosti této zakázky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zjištěných skutečností zarazilo licenční řízení. Dále ve svém rozhodnutí sdělilo, že toto povolení nebo udělení licence by nebylo v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky, neboť by tím byl vyslán signál ostatním potenciálním dodavatelům k přehodnocení jejich politiky. Dále se v rozhodnutí uvádí: "Po vyhodnocení všech uvedených skutečností správní orgán dospěl k závěru, že není v jeho pravomoci věci rozhodnout, to je požadovanou dodávku ani schválit, ani zakázat, neboť nejde o kontrolované zboží ani nejsou naplněny podmínky zákona č. 21/1997 Sb."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP